Podpora petice Zachraňte kulturu 2013

14.02.2013 - PhDr. Jaromír Jermář
PhDr. Jaromír Jermář

Chci tímto vyjádřit svoji podporu petici „Zachraňte kulturu 2013“, která reaguje na značné snížení rozpočtu Ministerstva kultury na projekty tzv. živé kultury.

Neustále snižování finančních prostředků na českou kulturu ze strany současné vlády dlouhodobě podkopává její potenciál. Plně se ztotožňuji s požadavkem na navýšení rozpočtu na kulturní granty.

Zároveň jsem velmi znepokojen snížením výdajů na obnovu kulturních památek, kdy dnešní vyhrazená částka je pouhou polovinou sumy z roku 2009.

Kultura obecně, ať už se jedná o živou kulturu, nebo péči o naše památky, je zcela nepostradatelná pro rozvoj společnosti a její duchovní zdraví. Je nutné si uvědomit, jak důležitou roli hrály právě osobnosti kulturního života v naší historii a v prezentaci dobrého jména České republiky v zahraničí. Ideální rozpočet 1 procenta HDP na kulturu je dnes pouhým přáním, avšak neměli bychom na podporu kultury úplně rezignovat. Současný krok vlády Petra Nečase ke snížení financí na živou kulturu a ochranu památek právě takovouto rezignací je. Bez dostatečné podpory kultury se sami vylučujeme ze společenství kulturních národů.

Jaromír Jermář

místopředseda pro kulturu a památkovou péči
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práv a petice Senátu Parlamentu ČR

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět