Senátor Miroslav Antl prosadil upřesnění Koaliční smlouvy

06.11.2012 - JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl

Dokončíme reformu krajského zdravotnictví, přičemž zachováme stávající síť krajských nemocnic.

Na včerejším zasedání nových členů zastupitelstva Královéhradeckého kraje za ČSSD s členy KVV ČSSD KHK v Hradci Králové schválili všichni přítomní připomínku senátora JUDr. Miroslava Antla (nestraník za ČSSD) k návrhu "Koaliční smlouvy" a doplnění Koaliční smlouvy v 1. bodu návrhu programového prohlášení, týkajícího se „Dokončení reformy krajského zdravotnictví“, kdy byl předmětný bod doplněn/upřesněn takto:
„Dokončíme reformu krajského zdravotnictví, přičemž zachováme stávající síť krajských nemocnic.“

Písemná připomínka senátora za senátní obvod č. 48 (Rychnov nad Kněžnou) se samozřejmě týkala rychnovské nemocnice, kdy z reakcí občanů, s nimiž se senátor Miroslav Antl setkává, je zcela evidentní, že občany Dobrušska velmi zasáhla „reorganizace“ nemocnice v Opočně. Stejné obavy slýchá senátor Antl již delší dobu od občanů Rychnovska, a proto důrazně požádal, aby i přes různá ujišťování a sliby občanům noví zastupitelé za ČSSD jasně sdělili, jak to bude se zdravotnictvím v kraji. Senátor Antl opakovaně prohlásil, že nedopustí likvidaci nemocnice v Rychnově nad Kněžnou - a pokud se tato nechystá (ani pod rouškou "reorganizace"), je nutno toto občanům jasně vysvětlit a garantovat záruky, že jakékoliv změny, deklarované či skrývané pod "Dokončení reformy krajského zdravotnictví" nepovedou ke snížení dostupnosti a kvality poskytované zdravotní péče.

K tomu dnes senátor JUDr. Miroslav Antl uvedl: „Hned v pátek, kdy mi byl doručen návrh Koaliční smlouvy s přílohou nazvanou „Neopominutelné záměry, které budou promítnuty do programového prohlášení“, jsem písemně požádal všechny členy KVV ČSSD KHK a nové členy zastupitelstva, aby upřesnili záměry programového prohlášení. Samotné heslo „Dokončíme reformu krajského zdravotnictví“ mi připadalo nekonkrétní a tak trochu nebezpečné. Již dříve jsem občanům Rychnovska slíbil, že budu bojovat za zachování dostupnosti a kvality poskytované zdravotní péče. To jsem včera sdělil i přítomným – a ti mou připomínku bez problémů akceptovali a doplnili inkriminovaný bod záměru programového prohlášení. Pan hejtman Franc dodal, že už to předjednal s komunisty - a že žádný problém s tím oni nemají…“

Mgr. Miroslav Hofmann (asistent senátora)

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět