Výchova aneb kdo za to může

09.01.2019 - Ing. Jaromíra Vítková
Ing. Jaromíra Vítková

Střediska výchovné péče a diagnostické ústavy jsou místa, kde dochází k výchově dětí zatížených problémy, za které často nemohou. Děti s poruchami chování představují sociální skupinu ohroženou negativními sociálními vlivy.

Diagnostické ústavy se potýkají se špatným systémem, který není nastaven ideálně – neodpovídá totiž vlastním představám ústavů ani potřebám dětí, které jsou v nich umísťovány. Samotné děti nemohou za špatné systémové nastavení.

Navštívila jsem Diagnostický ústav a středisko výchovné péče v Brně na Veslařské ulici, kde jsem si vyslechla problémy v praxi. Uvědomila jsem si, že tyto informace souvisí s tím, co znám od pedagogů ze základních a středních škol mého obvodu. Následně jsem vyvolala jednání s ředitelkou Diagnostického ústavu Mgr. Renatou Ježkovou a zástupkyněmi MŠMT Mgr. Alenou Zouplnovou a Mgr. Ivanou Blažkovou v Senátu. Na základě získaných informací jsem se rozhodla uspořádat seminář přímo v Senátu.

Seminář s názvem „Výchova aneb kdo za to může“ se konal v úterý 8. 1. 2019 v Senátu ve Frýdlantském salonku za přítomnosti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupců diagnostických ústavů, sociálních pracovníků a dalších.

Důležité je upravit podmínky a specifikovat činnosti jednotlivých typů zařízení, zpřehlednit typy služeb, jasně vymezit účel a cíl jednotlivých zařízení tak, aby nedocházelo k chybnému zařazování problematických dětí. Důležitým bodem je zejména sjednocení přístupu práce s dítětem s poruchami chování. Jedním z velkých témat, která se objevila na semináři, bylo znovuzavedení dobrovolných pobytů. Takzvané dobrovolné pobyty byly umožněny využít zákonným zástupcům dětí s poruchou chování na vlastní žádost do 31. 8. 2017. Od 1. 9. 2017 jsou děti umisťovány do diagnostických ústavů pouze na základě soudního rozhodnutí a dobrovolné pobyty je možné realizovat pouze ve střediscích výchovné péče. Dobrovolný pobyt dítěte v diagnostickém ústavu umožňuje operativní rychlé řešení situace ohroženého dítěte, aniž by se muselo čekat na zdlouhavé rozhodnutí příslušného soudu.

Operativní spolupráce diagnostických ústavů a dětských domovů či výchovných ústavů by vedla ke zlepšení situace v umístění daného dítěte. Dobrovolné pobyty jen ve střediscích výchovné péče zatěžuje kapacitu i program středisek a také neodpovídá jejich zaměřením.

Hlavním závěrem celého semináře je obnovit dobrovolné pobyty v diagnostických ústavech. Vyvoláme setkání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vytvoříme pracovní skupinu, která bude sloužit i jako připomínková komise.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět