Novela silničního zákona není pro opilce, ale pro řádné a ukázněné občany

04.10.2018 - prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc.

Komentář k novele zákona o silničním provozu

Povolení 0,5 ‰ alkoholu v krvi pro cyklisty je tolerance nerizikové hladiny i s rezervou. Havaruje se až od 1 ‰ výše.
Kritickou hladinou alkoholu v krvi, po které prudce stoupá počet nehod zaviněných cyklisty, je 1 ‰. Vyplývá to ze statistik BESIPu za rok 2017. Z tohoto pohledu můžeme brát 1 ‰ jako cut off hranici a navrženou hodnotu 0,5 ‰ pro cyklisty na vybraných komunikacích za zcela bezpečnou, dokonce ještě s rezervou. Ze statistických údajů vyplývá, že do 1 ‰ neplatí souvislost, že čím více alkoholu v krvi, tím více nehod cyklisté zaviní. Řada evropských států má navíc navrženou hladinu 0,5 ‰ pro cyklisty na vybraných komunikacích povolenou dokonce pro všechny řidiče na všech silnicích. Nejde dokonce ani o principiální prolomení nulové tolerance. Běžně užívané metody měření totiž nejsou schopny rozlišit nízké hladiny alkoholu a ani to není pro silniční účely třeba. Již dnes praktikujeme toleranci nerizikové hladiny alkoholu a nyní jde pouze o její mírný posun.
Cyklisté do půl promile způsobí nula nula nic, zato zvěř je na silnici viníkem 12 % nehod.
Z celkového počtu 103 821 nehod, které v roce 2017 Policie ČR vyšetřovala, jich cyklisté s hladinou do 0,5 ‰ způsobili 71, což je 0,068 ‰ ze všech případů. Pro srovnání: Lesní a domácí zvířata zavinila v loňském roce 12 494 nehod, což je 12 % případů. Do 1 ‰ alkoholu v krvi navíc neplatí souvislost, že čím vyšší hladina, tím více nehod cyklisté zaviní. V několikastupňové škále grafu BESIPu vidíme, že skupina s obsahem od 0 do 0,24 ‰ způsobila 32 nehod a skupina od 0,81 ‰ do 1 ‰ jen 22 nehod. Obdobně i dvě skupiny mezi tím. U těchto cyklistů tudíž alkohol nemusel hrát roli a oni mohli být jen běžnými, byť chybujícími, účastníky silničního provozu. Povolením navržené hranice by nedošlo ani k principiálnímu prolomení nulové tolerance. Užívané analytické metody měření nejsou s to odlišit 0,18 ‰ od 0,21 ‰. Přesné metody, které to dokážou, se běžně nepoužívají. Například plynová chromatografie prokáže hodnoty hluboko pod 0,001 ‰. Toxikologové tzv. dále neměří. Udělají arbitrální nulu. Malé, byť dočasné, množství alkoholu v krvi udělá člověku i nealkoholické pivo nebo tyčinka Margot. V protialkoholních léčebnách se pito nebo tyčinka Margot zakazují. V silničním provozu to ale nemá smysl, protože to na bezpečnost provozu nemá vliv. Již dnes tedy tolerujeme nerizikovou hladinu alkoholu.
Češi dokážou být stejně ukáznění jako obyvatelé celé řady tolerantnějších evropských států
Řada států EU má povolené vyšší hladiny než v ČR. Velká Británie a Irsko dokonce 0,8 ‰. U nás právě diskutovanou hranici 0,5 ‰ jen pro cyklisty na silnicích III. třídy a cyklostezkách mají pro veškeré řidiče na všech komunikacích například v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii, Španělsku nebo také v Chorvatsku, Slovinsku a v Černé Hoře. Výjimku tu ale často tvoří profesionální řidiči, jejichž limit bývá stanoven ještě nižší nebo dokonce nulový. Obecně nižší limity mají například v Polsku, Norsku nebo Švédsku, a to 0,2 promile nebo třeba 0,3 promile v Bosně a Hercegovině a 0,4 v Litvě. Ani kapku alkoholu si stejně jako u nás nemohou dát řidiči na Slovensku, Ukrajině, Maďarsku, Rumunsku a Rusku. Podpoříme-li novelu, budou si moci naši cyklisté dát na výletě třeba dvě desítky nebo skleničku vína. To mohou třeba Rakušané již dnes, a to i za volantem. Častou námitkou je, že pokud se povolí jedno pivo, tak je v naší povaze tuto hranici překračovat. Tato novela není pro opilce, ale pro řádné a ukázněné občany. Je snad řádný rakouský občan ukázněnější než český? Změní se snad apriori neukázněný Čech přejezdem z Budějovic do Lince na ukázněného? A naopak ukázněný Rakušan přejezdem k nám v neukázněného? Čech může mít v Rakousku mírnou hladinu alkoholu v krvi, Rakušan v ČR nikoliv. Věřím, že Češi by se dokázali chovat stejně zodpovědně jako naši sousedé a přijetí novely podpořím.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět