Neziskové organizace v ohrožení

20.08.2018 - Ing. Jaromíra Vítková
Ing. Jaromíra Vítková

Vláda v posledních dnech uvažuje o tom, že do neziskového sektoru půjde méně peněz. Plánované ponížení, o kterých informovala ministryně financí Alena Schillerová, by se měla pohybovat ve výši 3 miliard Kč.

V médiích zaznělo, že v neziskovém sektoru je prostor pro úsporu. Pro hodně neziskových organizací je to šok a životně důležitá informace. V neziskovém sektoru se často pracuje mnohem více než v jiných sférách. Samozřejmě existují i neziskové organizace, které svoji práci neodvádí tak dobře, ale to je i v jiných oblastech. Dokonce má vláda poradní orgán, ve kterém pracují zástupci NNO a náměstci jednotlivých ministerstev. Tento orgán každoročně odevzdává vládě podklady o dotačních programech i rozbor financování neziskových organizací.
Neziskové organizace jsou pod dohledem pravidelných kontrol ze strany státu, například prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu a finančních úřadů a ministerstev, které poskytují jednotlivé dotace. Dotace určené pro neziskový sektor nedosahují ani zdaleka takové sumy jako dotace pro podnikatele či příspěvkové organizace. Neziskové organizace jsou malým příjemcem dotací, ale jsou tím nejzranitelnějším a je nejjednodušší jim peníze odebrat. S výše uvedeným škrtáním také zásadně nesouhlasí expertní skupina pro neziskový sektor, kterou vede místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská.
Dle mého názoru a zkušeností jsou neziskové organizace důležitou součástí naší společnosti. S neziskovými organizacemi a spolky jsem spolupracovala v rámci města i jako zastupitelka Jihomoravského kraje. Dobrovolníci ve svém volném čase, bez finanční náhrady a často na úkor rodinného života, odvádí činnost v oblasti sociální, kulturní, sportovní. Velmi důležité je, že se věnují dětem a vyplňují jejich volný čas smysluplnými volnočasovými aktivitami. Vzhledem k tomuto si zaslouží větší podporu, než jim byla dosud poskytována, a ne krácení dotací. Pro neziskové organizace je život čím dál složitější, patří k tomu také administrativa: složité účetnictví, zápisy do veřejných rejstříků, hygienické předpisy, nedávno přibylo špatně nastavené EET a náročnost zpracování GDPR. Spolky jsou doslova zahlceny tímto byrokratickým návalem a nyní jim ještě hrozí finanční škrty.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět