Pošta Partner má své výhody i nevýhody

15.05.2018 - Ing. Jaromíra Vítková
Ing. Jaromíra Vítková

Moc dobře chápu problémy starostů. Vznesla jsem na Ministerstvo vnitra požadavek, aby navýšilo finanční prostředky přímo na projekt Pošta Partner.

Projekt Pošta Partner má za cíl zachovat dostupnost pošt včetně nabízených služeb. Smyslem projektu je hledání způsobů a cest, jak zachovat poštovní služby i tam, kde je provozování dané služby pro Českou poštu, s.p. ekonomicky neefektivní. Základní poštovní služby poskytuje Pošta Partner stejně jako klasická Česká pošta, s.p.. Projekt Pošta Partner vzala vláda na vědomí 22. dubna 2015. V České republice již funguje celkem 500 pošt Partner k datu 2. 5. 2018. V roce 2017 otevřela Česká pošta celkem 189 pošt Partner. Projekt pokračuje i v roce 2018 k 1. květnu převádí dalších 16 provozoven.

Na jednání zastupitelstev obcí jsem narazila na problémy, které obce řeší v rámci projektu Pošta Partner, a proto jsem svolala schůzku se zástupci České pošty, s.p. a Ministerstva vnitra ČR. Schůzka se uskutečnila v pátek 4. května v Ostrově u Macochy za přítomnosti zainteresovaných obcí.

Na schůzce zástupci České pošty, s.p. nejdříve představili fungování projektu Pošta Partner, jak projekt vznikl, základní aktuální údaje, možnosti variant projektu, jejich plusy a mínusy. Poštu Partner nelze vidět jako unifikovaný projekt, každá obec má své specifické podmínky, které je potřeba zohlednit. Zástupci České pošty, s.p. uvedli různé případy propojení například s knihovnou, obchodem, propojení úvazků, spojení 2 obcí ve spolupráci a další. Velká důležitost je v komunikaci konkrétních podmínek na dané obci.
Starostové měli možnost se ptát na konkrétní problémy, které v jejich obci řeší v rámci možného nebo probíhajícího projektu Pošta Partner. Byla zmíněna zejména situace menších obcí – problém zastupitelnosti pracovníka, finanční náročnost a další. Ze strany starostů je zájem zachovat pro své občany dostupné služby, ale přináší jim to komplikace, které musí ve své obci řešit, a je to pro ně náročné, a to zejména finančně.

Zástupci jak České pošty, tak Ministerstva vnitra se snažili zodpovědět nejasnosti ze strany starostů a byli rádi, že se mohli sejít v tomto složení a říci si přímo pohledy obou stran.

Několik let jsem působila jako místostarostka města Boskovice a moc dobře chápu problémy starostů, které tu zazněly. Vznesla jsem na Ministerstvo vnitra požadavek, aby navýšilo finanční prostředky přímo na tento projekt. Problematika financování České pošty se bude projednávat i v Senátu a to ve smyslu podané Petice za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb – POŠTOVNÍ SLUŽBY JSOU VEŘEJNÉ SLUŽBY, která byla doručena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět