ANALÝZA PASKVILU - znovu ke státním maturitám

24.09.2012 - Karel Šebek
Karel Šebek

Nový ministr školství začal dobře. Bez zbytečného odkladu zrušil největší šílenosti svého předchůdce.

Leč rozjetý buldozer takzvaných státních maturit se ještě valí setrvačností tisíců oprávněných odvolání studentů, pro které letos nebyla maturita zkouškou z dospělosti, ale skutečným koncem času her a malin nezralých a prvním tvrdým průnikem do světa dospělých, kde neschopnost, všehoschopnost, podlost a samolibost příliš často vítězí nad pravdou a láskou.

Jak jsem již řekl, pan ministr Fiala začal dobře. Teď jde o to, aby i dobře pokračoval. Aby jeho oblíbené slovo analýza se nestalo synonymem pro váhavost a přešlapování na místě. Myslím, že někdo z jeho analytického týmu by si mohl dát práci, probrat se kritickými články ke státním maturitám z uplynulých let a zaškrtat tam vše, co se bohužel vyplnilo. Nebyl jsem sám, kdo poukazoval mimo jiné na větu v metodickém pokynu pro hodnocení maturitních slohových prací, že „k originalitě zpracování tématu se nepřihlíží“. Je opravdu smutným poznáním, že hlasy kritiků, které velkou měrou zaznívaly i ze Senátu, byly bagatelizovány a nakonec byl Senátem vrácený návrh dosti přezíravým způsobem v Poslanecké sněmovně přehlasován do podoby, která dnes novému ministrovi školství doslova svazuje ruce.

Nebude asi také lehké rozplést předivo smluvních vztahů na poddodávky nepotřebných služeb a vyrovnat závazky, plynoucí z čerpání evropských dotací. Nicméně už Tomáš Baťa razil heslo „nepokračuj ve špatně započaté práci“. Výsledkem zdokonalování zmetku může být totiž jedině dražší zmetek.
Myslím, že nikdo z letitých kritiků cermatovského pojetí státních maturit nemá radost z toho, že na jejich slova došlo. Odnesli to hlavně studenti. Je proto nejvyšší čas zbavit se Cermatu.

Máme naštěstí stále tisíce skvělých pedagogů na gymnáziích, průmyslovkách i učilištích a nepochybně se mezi nimi najde pár desítek těch, kteří dají k dispozici své zkušenosti k obecné nápravě věcí lidských. Možná to udělají i zdarma, z lásky ke své profesi.

Pokud tedy operujeme pojmem analýza, nebude snad těžké vyhodnotit oba dva předražené supertesty a zkusit z nich vypreparovat případné pozitivní zkušenosti. Ale hlavně by analýza měla co nejrychleji směřovat k tomu, jak do současného právního rámce vsunout konečně zdravý rozum. Jít na to cestou novely školského zákona nebo pozměňovacích návrhů je opět běh na dlouhé vzdálenosti. A příští maturity jsou již za pár měsíců.

K nalezení cesty úsporných, spravedlivých a lidských státních maturit vede jistě i jiná pěšina, než ta parlamentní. Necestujte do práce přes Sněmovní, pane ministře, vezměte to z Újezda rovnou do Karmelitské. Šťastnou cestu!

Karel Šebek, senátor

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět