Kožešina není nezbytná, a proto nemusí být zvířata usmrcována

27.07.2017 - Ing. Jaromíra Vítková
Ing. Jaromíra Vítková

Na 8. schůzi senátu v červenci 2017 byl projednáván a schválen návrh zákona, kterým byly v České republice zakázány „kožešinové“ farmy. Takový zákon platí v mnoha zemích.

Návrh zákona byl velmi pečlivě sledován veřejností i odborníky. Dostávala jsem denně desítky e-mailů i odborných vyjádření. Vše jsem vyhodnotila a návrh zákona v podobě, kterou schválila Poslanecká sněmovna PČR, jsem podpořila.

Nejsem příznivkyní chovu šelem a mám výhrady i u psů, kteří žijí v malých bytech, často bez možnosti delšího pobytu na volném prostranství či v přírodě. U norků a lišek navíc klece zcela neodpovídají jejich přirozenému prostředí a i když jednotlivci vypadají fyzicky velmi dobře, trpí. V některých farmách žijí i ve velmi špatných podmínkách, dá se hovořit i o týrání. Lišky a norci jsou běžně usmrcovány neomluvitelnými drastickými způsoby, a to jen kvůli produkci módních doplňků. To se děje v době, kdy kožešinu výrobci oděvů nahrazují běžně umělými materiály. Kožešina tedy není nezbytná jako třeba maso z dobytka, a proto nemusí být zvířata usmrcována.

Téměř všichni senátoři měli k této části návrhu zákona stejný názor. Více diskuzí vyvolala část řešící finanční kompenzace farmářům, kteří musí farmy zrušit. Osobně jsem opět souhlasila s návrhem poslanců ohledně termínů i finanční výše odškodnění. V ČR se jedná o devět farem, do kterých podnikatelé investovali dle dříve platných právních předpisů.

Jsem přesvědčena o dobrém rozhodnutí téměř většiny senátorů a dokládá to velké množství pochvalných e-mailů, které nyní dostávám.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět