Po stavebním zákoně dokončuje blokaci práv občanů novela EIA

25.07.2017 - RNDr. Jitka Seitlová
RNDr. Jitka Seitlová

Budou obce muset zakládat občanská sdružení, aby mohly hájit práva své obce a občanů?

Změny stavebního zákona a novela tzv. EIA brutálně omezily účast veřejnosti na rozhodování. O stavbách se bude rozhodovat bez možnosti vyjádření a připomínek osob, jejichž životní prostředí jimi může být dotčeno. Občanská sdružení a spolky jsou mimo, přestože je to v rozporu s proklamacemi vlády. Oba předkladatelé novel za ANO, ministryně Šlechtová, stejně jako ministr Brabec argumentovali, že významné vlivy záměrů bude moci veřejnost ovlivnit v rámci procesu EIA (tzv. posuzování vlivů na životní prostředí). Skutečnost je ale zcela jiná.

Novela zákona EIA, která byla projednávána v Senátu, naopak dokončuje blokádu občanských práv být účasten rozhodování o místě, kde občané žijí, jejich aktivní účast na ochraně kvality životního prostředí a hodnoty jejich majetků. Právo plnohodnotně zastupovat občany nebylo přiznáno ani obcím. Sbohem svobody a práva, pro které jsme cinkali před třiceti lety na náměstích!

Podle novely stavebního zákona budou účast veřejnosti omezovat nejen zkrácená řízení
o územních dokumentech na úrovni krajů a obcí. Novela také vypustila ze zákona o ochraně přírody hlavní možnost účasti veřejnosti v řízeních prostřednictvím občanských sdružení.

Novela EIA proti desítky let platnému stavu mění u drtivé většiny typů dopravních, těžebních nebo průmyslových staveb kritéria pro zařazení do EIA, některé stavby úplně vypadly.

Pan ministr Brabec se otevřeně raduje, že z dohledu veřejnosti vypadne proti současnosti
asi 1500 záměrů ročně. Čertovo kopýtko novely ale spočívá ještě v něčem jiném - v přesunutí nemalé části záměrů do tzv. zjišťovacího řízení. Investor nebo developer oznámí záměr, ten je zveřejněn na stránkách ministerstva nebo kraje a od té chvíle má veřejnost 30 dnů na připomínky. Nemyslím, že lidé běžně hlídají a procházejí webové stránky těchto úřadů. Ale ono je to jaksi skoro jedno. Protože ať již připomínky jsou nebo ne, úřad tím není nijak vázán a rozhodne, jak sám zváží za vhodné. Řádná, srovnatelná a kontrolovatelná kritéria novela neobsahuje. To samo o sobě vytváří vysoce prokorupční prostředí. Posouzení EIA znamená pro investora starost a náklady navíc, takže absence „tlaků a lobování,“
aby se neposuzovalo, bude spíše vzácnou výjimkou.

Jistě, proti rozhodnutí EIA bude možné se odvolat. Jenže toto právo má být omezeno jen na investora, přesně definované nevládní organizace s minimálně tříletým působením (v celé ČR existují 3-4) nebo se musí rychle, nejpozději do 15 dnů, pro odvolání vytvořit sdružení s minimálně 200 podpisy. Prokorupční opatření je tak značným znesnadněním odvolání „pojištěno“ proti „potížistům“, co by snad chtěli zdržovat!

Ministři se při omezení účasti občanských sdružení podle stavebního zákona oháněli tím,
že zástupci občanů jsou přece také obce a ty mohou do řízení vstupovat. Na místě je otázka, zda by tedy neměla mít právo podávat odvolání podle všech předchozích proklamací také alespoň obec? Zastupování občanů ve věcech příznivého rozvoje obce jí vyplývá přímo ze zákona. Teď se ale argument ministrovi naopak nehodí! Zástupci MŽP právo pro obce odmítají a jak zdůrazňují, zcela zásadně!! Návrh možnosti podat odvolání obcí proti rozhodnutí o zjišťovacím řízení, který jsem podala, neschválil Senát. Neprošel o dva hlasy, proti byla většina senátorů za ANO a ČSSD.

Účast veřejnosti na rozhodování umožňuje vzít v potaz její úvahy a obavy, zvyšuje odpovědnost a transparentnost rozhodování, přispívá k veřejné podpoře a důvěře v učiněná rozhodnutí, je preventivním nástrojem ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, napomáhá identifikovat environmentální problémy záměru a přispívá k jejich řešení, včasné řešení je pro záměr / investora ekonomičtější než jejich řešení ve výstavbě nebo za provozu.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět