Evropská komise vytáhla falešné karty

13.09.2012 - MUDr. Přemysl Sobotka
MUDr. Přemysl Sobotka

Ústy Jose Barrosa včera nepromluvila budoucnost Evropské unie, ale minulost jedné části Evropy, ke které bychom se podle mého názoru neměli vracet.

Byla to slova představitele bruselské elity, která potvrdila dvě skutečnosti. Jednak trvající odtrženost bruselské administrativy od reality jednotlivých členských států, jednak snahu nadiktovat společnou budoucnost shora, prakticky bez zájmu o názory a postoje občanů.

Místo teze „více Evropy“ bychom se měli držet osvědčené teze „více rozumu“. Jsem přesvědčen, že postup navržený předsedou Evropské komise současnou krizi EU nevyřeší. Federalizace a tuhá centralizace EU nepřinese ani ekonomickou prosperitu, ani méně dluhů, ale ani více svobody.

Bankovní unie jsou krásná slova, která nesou špatný obsah. Přenáší totiž odpovědnost za nezodpovědné dluhy na lidi, kteří odpovědně spoří a otevírá nebezpečí vyvedení bankovních aktiv z našich zdravých bank do jejich evropských matek. Kvalitní dohled České národní banky nad naším bankovním trhem není možné nahradit dohledem z Bruselu.

Přemysl Sobotka
1. místopředseda Senátu PČR

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět