Events on Wednesday, October 11, 2017

October 2017

weekMoTuWeThFrSaSuweek summary
39      1PDF
402345678PDF
419101112131415PDF
4216171819202122PDF
4323242526272829PDF
443031     PDF

Search events:

Wednesday, October 11, 2017

Hour:Events:
08:00 - 09:00

Místnost č. 248 [VP-C]

8. schůze Stálé komise pro práci KS

Organised by: Standing Senate Commission on Senate Chancellery Activities

08:15 - 09:00

Místnost č. 352 [VP-C]

6. schůze Podvýboru pro sport

Organised by: Sub-Committee on Sport of the Committee on Education, Science,Culture, Human Rights and Petitions

Pozvánka

08:15 - 08:35

Pracovna př. VVVK [VP-C]

Ranní modlitba s četbou z Bible

Organised by: senator Zdeněk Papoušek

09:00

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

10th Plenary Session

Pozvánka

Photo gallery (41)

Jednání 10. schůze Senátu zahájili senátoři tím, že dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři, a Opčnímu protokolu k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Poté přijali doporučení Výboru pro Evropskou Unii k návrhu nařízení EP a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. V bloku ministra financí nejprve schválili senátoři dva zákony ohledně platebního styku, díky nimž občanům odpadnou poplatky spojené s platbou kartou u obchodníka. Vzápětí nepřijali usnesení k zákonu o rozpočtových pravidlech – na tento zákon se bude po uplynutí 30-ti denní lhůty pro Senát hledět jako by byl schválen. Ve zbytku dopoledního jednání pak senátoři schválili novelu zákona o rovném zacházení, dali souhlas k ratifikaci Prozatímních dohod o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a Ghanou a Pobřežím Slonoviny. Dále přijali doporučení Výboru pro Evropskou Unii k povinné automatické výměně informací v oblasti daní, k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU, k diskusnímu dokumentu o prohlubování hospodářské a měnové unie a vzali na vědomí informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. října 2017. V samém závěru dopoledního jednání senátoři zvolili Richarda Hindlse kandidátem Senátu na člena Národní rozpočtové rady.
Odpolední jednání zahájili senátoři zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016, se kterou seznámil senátory guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Poté senátoři schválili novelu zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, a novelu zákona o zdravotnických prostředcích. Následně se Senát věnoval projednání evropských dokumentů (Balíček dokumentů ke vzdělávání, Dopravní Balíček k sociálním aspektům v silniční dopravě a Dopravní Balíček k výběru mýtného), k nimž přijal doporučení Výboru pro Evropskou Unii. V závěru středečního jednání senátoři projednali informace předsedy vlády ohledně průzkumu a možné těžby lithia v ČR. K tomuto bodu se vedla poměrně dlouhá a bouřlivá rozprava. V přijatém usnesení pak vyzvali ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí, aby lépe koordinovali činnost svých ministerstev za účelem maximálního využití nerostného bohatství ČR a zároveň vyzvali vládu, aby neodkladně uvedla do souladu nařízení vlády o sazbách úhrady se zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Čtvrteční jednání zahájil Senát zamítnutím novely zákona o Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. Senátoři vytýkali této novele zejména to, že v řadě případů narušuje principy ústavního pořádku. Poté přijali doporučení Výboru pro Evropské záležitosti k evropskému obrannému průmyslu a fondu a Diskusnímu dokumentu o budoucnosti evropské obrany. Dalším bodem v pořadí pak bylo projednání Stanoviska Senátu k projevu prezidenta republiky na Parlamentním shromáždění Rady Evropy dne 10. října 2017. Svým usnesením, které senátoři k tomuto bodu přijali, nesouhlasí s výroky prezidenta ohledně ruské anexe Krymu a připomínají, že Krym je nadále součástí Ukrajiny a jeho oddělení od Ukrajiny je výsledkem ruské agrese, a nemá oporu v mezinárodním právu. V samotném závěru pak senátoři v prvním čtení přikázali výborům k dalšímu projednání senátní návrhy zákonů. Jmenovitě se jedná o novelu zákona o EET, novelu zákona o léčivech a novelu zákona o odpovědnosti za přestupky.

Press release

09:30 - 10:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing Starostové a nezávislí

Organised by: Mayors and Independents Caucus

Photo gallery (7)

10:00

Pracovna mpř. Senátu J. Kubery [VP-A]

Místopředseda Senátu PČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Čínské lidové republiky v ČR J.E. paní Ma Keqing.

Organised by: Vice-President Jaroslav Kubera

Photo gallery (7)

10:00 - 10:30

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing ODS k programu 10. schůze

Organised by: Civic Democratic Party Caucus

Photo gallery (10)

10:30 - 11:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing ČSSD k programu 10. schůze

Organised by: Czech Social Democratic Party Caucus

Photo gallery (9)

11:00 - 11:15

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing KNS k programu 10. schůze

Organised by: Caucus of Independent Senators

Photo gallery (8)

11:00 - 13:00

Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

Přijetí gruzínských onkologů

Organised by: Committee on Health and Social Policy

Photo gallery (7)

11:20 - 11:40

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu ANO

Organised by: Caucus ANO

Photo gallery (8)

13:00 - 14:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C]

Slavnostní akt udělování autorizace novým členům České komory architektů

Invitation card required

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

15:00 - 15:30

Přijímací salonek [VP-A]

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá unijního státního ministra obchodu a průmyslu Indické republiky pana C R Chaudharyho.

Photo gallery (6)

16:30 - 17:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing ČSSD k tématu těžby lithia v ČR

Organised by: President Milan Štěch

Photo gallery (15)

Events on green backgkround are open to the public.