Akce v úterý 12. září 2017

září 2017

týdenPoÚtStČtSoNetýdenní přehled
35    123PDF
3645678910PDF
3711121314151617PDF
3818192021222324PDF
39252627282930 PDF

Vyhledání akce pomocí libovolného slova:

úterý 12. září 2017

Hodina:Akce:
09:00 - 11:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Diskuse zástupce VHZD s účastníky semináře pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko na téma: "Aktuální politické, hospodářské a sociální otázky v ČR"

pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

V úterý se ve Frýdlantském salonku uskutečnilo diskusní setkání předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Jana Hajdy s německými účastníky semináře pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání. Úvodem předseda Jan Hajda představil hostům Senát PČR. Následně odpovídal na četné dotazy, které se týkaly např. politické situace v ČR, nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, transformace české ekonomiky po roce 1989 či zhodnocení 4letého působení vlády ČR. Podrobně byly diskutovány oblasti zemědělství, potravinářství a vinařství, jejich současný stav včetně problémů, s nimiž se obě země v současně době vypořádávají, a výhledy do budoucna. Hovořilo se i o společné zemědělské politice EU a o její aplikaci v ČR a v SRN.

09:00 - 17:00

Zaháňský salonek (VP-C)

Seminář "Mediální gramotnost: její obsah, přesahy, vazby a perspektivy"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Program

Fotogalerie (7)

09:30 - 09:30

Jičínský salonek (VP-A)

Tiskový briefing o účinnosti zákonů proti předlužení

pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

Fotogalerie (6)

Tisková zpráva

09:45

Přijímací salonek (VP-A)

Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Chilské republice panem Josefem Rychtarem.

Fotogalerie (4)

10:00 - 12:00

Zelený salonek (KP)

Kolokvium "Dopad účinnosti novel legislativy zaměřené na prevenci předlužení (novela insolvenčního zákona, novela zákona o spotřebitelském úvěru)"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

Program

Fotogalerie (11)

Dne 12. září 2017 uspořádal Ústavně-právní výbor Senátu ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden, z.s. kolokvium s názvem „Dopad účinnosti novel legislativy zaměřené na prevenci předlužení (novela insolvenčního zákona, novela zákona o spotřebitelském úvěru)“. Jednání proběhlo v Zeleném salonku Kolovratského paláce. Na kolokviu aktivně vystoupili JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru Senátu ČR, ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Mgr. Milena Hrdinková, ředitelka Kanceláře ministra financí, Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Ing. Iva Kocová, Ph.D., ředitelka odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy, Mgr. Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden. Kolokvium zahájil předseda Ústavně-právního výboru Senátu ČR JUDr. Miroslav Antl, který představil zaměření kolokvia a jeho úlohu pro práci senátorů ÚPV. V dalším příspěvku Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden prezentoval dosavadní zkušenosti členských občanských poraden AOP s účinností novel zákona o spotřebitelském úvěru, insolvenčního zákona. Jako klíčové zmínil problém s upřednostňováním odměny insolvenčního správce, v procesu oddlužení, před dalšími závazky, tedy rovněž před hrazením výživného. Paní ředitelka Mgr. Milena Hrdinková z Ministerstva financí se zaměřila na zkušenosti Ministerstva financí s finanční gramotností a regulací bankovního a nebankovního sektoru z hlediska finančních služeb. Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán promluvil o záměrech Ministerstva spravedlnosti v rámci insolvenčního zákona, stručně zhodnotil také novelu insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017. Reagoval také na některé nápady či připomínky, které zazněly od předchozích účastníků debaty. Ředitelka odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy z MPO Ing. Iva Kocová představila spolupráci s neziskovým sektorem a zmínila priority MPO v oblasti spotřebitelské legislativy. Ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV Mgr. David Pospíšil promluvil o potřebách lidí ohrožených sociálním vyloučením, tématiku vykazování případů řešených s klienty v rámci dluhového poradenství pro oblast dotací poskytovaných kraji. Po těchto příspěvcích se rozvinula bohatá diskuze o některých aspektech jednotlivých zákonů.

Tisková zpráva

11:00

Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha – Suchdol

Předsedy Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního otevření Centra ekonomicko-manažerských studií II (CEMS 2).

15:00 - 16:00

Jičínský salonek (VP-A)

Místopředseda Senátu PČR J. Kubera oficiálně přijímá čínskou delegaci z provincie Če-ťiang.

Fotogalerie (9)

16:00 - 20:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Jednání senátorského klubu STAN

pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Horník

17:30 - 19:30

Chodba místopředsedů (VP-A)

Slavnostní zahájení výstavy "Velehrad poutníků-proměny velehradské poutní tradice"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: senátor Jiří Čunek

Fotogalerie (11)

Akce zobrazená se zeleným pozadím je volně přístupná veřejnosti.