Events on week 47, 2018

November 2018

weekMoTuWeThFrSaSuweek summary
44   1234PDF
45567891011PDF
4612131415161718PDF
4719202122232425PDF
482627282930  PDF

Search events:

Day:Events:
Monday, November 19, 2018
09:00 - 12:00

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem"

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

Program
Přepis veřejného slyšení

* Dne 19. listopadu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal veřejné slyšení k petici „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem“ (senátní tisk č. 265), kterou podpořilo více jak 38 tisíc osob. VSV zahájil a moderoval senátor V. Chaloupek, člen výboru. V úvodu byli přítomní seznámeni se záměrem petice a odůvodněním jejího předložení. Se svými příspěvky a stanovisky vystoupili zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Českého helsinského výboru, Aca Media, Sinopsis a řada dalších hostů. Přítomní si vyslechli i prohlášení Amnesty International. VSV je považováno za šetření petice, výstupy budou podkladem pro jednání výboru. VVVK zaujme k petici stanovisko a návrh usnesení předloží na schůzi Senátu.

Tuesday, November 20, 2018

20.-23.11.2018, Malta
1. místopředseda Senátu J. Růžička, místopředseda Senátu J. Oberfalzer a místopředseda VVVK budou jednat na Ministerstvech kultury, Ministerstvech školství, dále budou jednat s představiteli organizací pro ochranu památek a kulturního dědictví.

Tuesday, November 20, 2018
09:00 - 09:30

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Tisková konference předsedy ÚPV senátora JUDr.M. Antla při příležitosti uspořádání konference na téma: "Nový civilní proces z pohledu praxe".

Organised by: Committee on Legal and Constitutional Affairs

Ústavně-právní výbor uspořádal společně s Nejvyšším soudem ČR odbornou konferenci, zaměřenou na praktické aspekty rekodifikace civilního procesu pod názvem „Nový civilní proces z pohledu praxe“. Jednalo se o první takto reprezentativní setkání představitelů všech právnických profesí, kteří s civilním procesním právem každodenně pracují. Je nesporné, že nový civilní procesní kodex musí být především racionálním „zrcadlem“ hmotného práva. Měl by provázat řízení nalézací, exekuční a insolvenční tak, aby – zjednodušeně řečeno – výsledkem civilního řízení byla reálně splněná povinnost dlužníka vůči věřiteli, nikoli rozhodnutí, jež jsou často bezcenným cárem papíru. Civilní proces musí být jednoduchý v pravidlech a přesný v jejich vymezení, garantující spravedlnost a sociální citlivost. Musí odpovídat realitě současné české společnosti a umožňovat flexibilní reakci na stálý překotný vývoj společenských vztahů. Právě toto téma prošlo odbornou diskuzí těch nejpovolanějších, tedy odborníků z řad soudců, advokátů, notářů, ale i akademiků a legislativců. Špičkové odborníky jsme mohli najít i mezi posluchači.
Gestorem akce byl pan senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně-právní výboru Senátu.

Press release

Tuesday, November 20, 2018
09:00 - 15:00

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Celostátní konference "Cesta ke svobodě a demokracii: česko-slovenské vztahy"

Invitation card required

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

program

Dne 20. listopadu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání celostátní konferenci „Cesta ke svobodě a demokracii“. Konferenci zahájil senátor V. Chaloupek, člen výboru. Hlavní téma bylo zaměřeno na celkové objasnění společensko-politické situace polistopadového vývoje a významné mezníky vývoje Československa a ČR. Dalšími tématy byly problémy demokratického vývoje našeho státu, principy, meze a možnosti české zahraniční politiky, postavení ČR v EU.

Tuesday, November 20, 2018
09:30 - 14:00

Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Hlavní sál (Main Hall) [VP-C]

Konference "Nový civilní proces z pohledu praxe"

Invitation card required

Organised by: Committee on Legal and Constitutional Affairs

program

Press release

Tuesday, November 20, 2018
11:00 - 12:00

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Organizační výbor

Organised by: Committee on Agenda and Procedure

Wednesday, November 21, 2018
10:00 - 11:00

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Přijetí delegace představitelů Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci Ústavně-právním výborem.

Organised by: Committee on Legal and Constitutional Affairs

Wednesday, November 21, 2018
15:00 - 18:30

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Kulatý stůl "Neformální sociální péče v ČR"

Organised by: senator Šárka Jelínková

Thursday, November 22, 2018
09:00 - 12:00

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

Simulace Evropského parlamentu KeplerEP

Invitation card required

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

Thursday, November 22, 2018
12:00 - 14:00

S-klub (S Club) [KP]

Předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR pan Miroslav Antl pořádá pracovní oběd pro předsedu Ústavněprávního výboru Národní rady Slovenské republiky pana Róberta Madeje.

Friday, November 23, 2018
14:30 - 15:15

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR P. Fischerem a předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem oficiálně přijímá předsedu vlády Estonské republiky J.E. pana Jüriho Ratase.

Organised by: President Jaroslav Kubera

Předseda Senátu Jaroslav Kubera se sešel se s estonským premiérem Jürim Ratasem. Hovořili o společných tématech ČR a Estonska uvnitř EU a také o procesu digitalizace, ve kterém chce Česko hledat inspiraci právě u Estonska, které je vnímáno jako lídr digitálních technologií v Evropě. Předseda Senátu také zdůraznil potřebu zachování českých vojenských jednotek v Pobaltí, které pomáhají chránit vzdušný prostor. Oba státníci hovořili také o představách spolupráce EU s Velkou Británií po brexitu. Obě země spolu chtějí ještě více spolupracovat v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a dalších agend. Setkání se zúčastnili také předsedové zahraničního a evropského výboru Senátu – Pavel Fischer a Václav Hampl.

Press release

Sunday, November 25, 2018
20:00

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3

Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní slavnostního předávání cen Česká hlava 2018.

Events on green backgkround are open to the public.