Akce v 25. týdnu roku 2018

červen 2018

týdenPoÚtStČtSoNetýdenní přehled
22    123PDF
2345678910PDF
2411121314151617PDF
2518192021222324PDF
26252627282930 PDF

Vyhledání akce pomocí libovolného slova:

Den:Akce:
pondělí
18.06.2018
10:00

Pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova ulice, Praha 2

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní pietní vzpomínky na počest československých parašutistů u příležitosti 76. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

pondělí
18.06.2018
10:00 - 12:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Veřejné slyšení VVVK k petici č. 10/18 "Na podporu infrastrukturních projektů D49 Hulín-Fryšťák-hranice ČR/SR, dálnice D55 Otrokovice-St. Město - Břeclav" (senátní tisk č. 275)

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Program

Dne 18. června 2018 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice veřejné slyšení k petici č. 10/18 – „Na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín–Fryšták-hranice ČR/SR, - dálnice D55 Otrokovice-St. Město-Břeclav“ (senátní tisk č. 275), kterou podepsalo 13 tisíc podporovatelů. Akci zahájil a moderoval senátor J. Oberfalzer. V úvodu seznámil se záměrem petice a odůvodnil její předložení Libor Lukáš, zástupce petentů. Dále vystoupila senátorka A. Hubáčková, do jejíhož volebního obvodu území spadá, následovala vystoupení zástupců MD ČR, MMR ČR, MŽV ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury. Organizátoři petice se rozhodli apelovat na vládu a zákonodárce, aby přijali legislativní změny, které urychlí stavbu dopravních staveb a omezí možnosti blokovat přípravu dálnic. Ve vystoupeních často zazněla vyjádření, že v současné době zahájení stavebních prací brání především žaloby ekologických organizací. Jistou nadějí na zlepšení situace by mohla být novela zákona o urychlení dopravních staveb, která je nyní v legislativním procesu.

pondělí
18.06.2018
10:00 - 13:00

Hlavní sál (VP-C)

Seminář "Bytová politika v ČR"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

Program

Tisková zpráva

pondělí
18.06.2018
12:00

Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní oslavy pořádané mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Chorvatské republiky v ČR J.E. paní Ines Trohou u příležitosti Dne státnosti Chorvatské republiky.

pondělí
18.06.2018
13:30 - 13:50

Rytířská síň (VP-C)

Tiskový briefing k semináři "Bytová politika v ČR"

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

pondělí
18.06.2018
17:00 - 19:00

Sala terrena (VP-C)

Předávání plaket prof. MUDr. Janského

úterý
19.06.2018

19.-27.6.2018, Velká Británie, Londýn, Edinburgh
Předseda ÚPV M. Antl, mpř. ÚPV J. Burian, R. Sušil a členové ÚPV M. Canov, J. Dienstbier se zúčastní setkání s partnerskými výbory obou komor, jednání na ministerstvech vnitra, spravedlnosti a Ministerstvu pro Brexit, jednání s orgány policie a prokuratury.
Skotsko – jednání s partnerskými výbory regionálního parlamentu, jednání s tématikou Brexitu.

úterý
19.06.2018
10:00 - 15:30

Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství"

pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

program

V úterý uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu za odborné spolupráce s Svazu vodního hospodářství ČR seminář na téma: „ADAPTACE NA KLIMATICKOU ZMĚNU - HOSPODAŘENÍ S VODOU V SÍDLECH“. Gestorem akce za výbor byl senátor P. Šilar, člen výboru. Cílem semináře bylo navázat na předcházející seminář v listopadu 2017 k aktuálním přístupům adaptace na očekávané dopady změny klimatu v krajině a prezentovat návrhy odborných přístupů pro opatření nezbytná v urbanizovaných územích. Semináře se zúčastnili a k problematice dopadů globální klimatické změny v prostředí aglomerací a měst diskutovali Ing. Vladimír MANA, LL.M., náměstek ministra životního prostředí ČR, Ing. Richard NIKISCHER zastoupil Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Ing. Jiří KLÁPŠTĚ, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí ČR; Ing. Martin KUBICA, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí, Státní fond životního prostředí ČR; Ing. Dan JIRÁNEK, zástupce výkonného ředitele, Svaz měst a obcí ČR; Ing. Oldřich VLASÁK, ředitel, SOVAK ČR; Ing. Jiří VÍTEK, samostatný projektant, jednatel, JV PROJEKT VH s.r.o.; Ing. Petr ŠVEC, ředitel, Národní síť Zdravých měst ČR; Mgr. Petr BIRKLEN, ředitel, EKOTOXA s.r.o.; Prof. RNDr. Pavel DANIHELKA, CSc., expert, Fakulta bezpečnostního inženýrství spolu s Ing. Petr NOVOTNÝ, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; Doc. Ing. David STRÁNSKÝ, Ph.D., vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT Praha a na závěr Mgr. Michal ŽÁK, Ph.D., klimatolog, Český hydrometeorologický ústav Praha, Katedra fyziky atmosféry MFF UK.

úterý
19.06.2018
11:00

Kolovratský palác (KP)

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek uctí památku armádního generála Aloise Eliáše zavěšením věnce u pamětní desky.

úterý
19.06.2018
12:30 - 13:30

Přijímací salonek (VP-A)

Předání osvědčení o zvolení senátorovi Tomáši Goláňovi

pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý
19.06.2018
13:00 - 14:00

Hlavní sál (VP-C)

Slavnostní akt udělování autorizace novým členům do České komory architektů

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý
19.06.2018
17:00 - 18:00

Sala terrena (VP-C)

Slavnostní přijetí zástupců běžců, reprezentujících celosvětovou štafetu "Peace Run 2018"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

Tisková zpráva

úterý
19.06.2018
17:00 - 19:30

Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

Slavnostní zahájení výstavy "Dvojrole"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: senátor Ing. František Bradáč

středa
20.06.2018
09:00 - 10:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Pracovní snídaně pořádaná pro velvyslance Francie v ČR J.E. pana Rolanda Galharague předsedou Výboru pro záležitosti EU panem Václavem Hamplem

středa
20.06.2018
09:30 - 13:15

Hlavní sál (VP-C)

Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa
20.06.2018
10:00

Růžový salonek (KP)

15. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Pozvánka

středa
20.06.2018
10:15 - 16:30

Černínský salonek (KP)

24. schůze Výboru pro záležitosti EU

pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

Pozvánka

středa
20.06.2018
12:30 - 14:00

Senátorská jídelna (VP-A)

Pracovní oběd pořádaný pro velvyslankyni Tuniska v ČR Karimu Bardaoui místopředsedou Výboru pro zahraniční, věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Hassanem Mezianem

středa
20.06.2018
15:00 - 15:45

Pracovna př. VZOB (KP)

Přijetí velvyslankyně Chorvatska v ČR Ines Trohy Brdar předsedou Výboru pro zahraniční, věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem

čtvrtek
21.06.2018

21.-25.6.2018, Turecko
Člen Stálé delegace do PS OBSE J. Horník se zúčastní pozorovatelské mise při předčasných prezidentských a parlamentních volbách v Turecku.

čtvrtek
21.06.2018
10:00

Budova Generálního štábu AČR, Vítězné nám. 5, Praha 6

Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR T. Jirsa se zúčastní pietního aktu k uctění památky generála Heliodora Píky.

čtvrtek
21.06.2018
10:00 - 11:00

Jičínský salonek (VP-A)

Setkání senátora J. Zemana s občany

čtvrtek
21.06.2018
10:00 - 11:00

Valdštejnova pracovna (VP-C)

Setkání sen. J. Malého s občany

čtvrtek
21.06.2018
10:30

Jednací sál (VP-A)

Setkání sen. P. Holečka občany města Kralupy nad Vltavou spojené s prohlídkou Senátu

čtvrtek
21.06.2018
13:30 - 14:30

Jičínský salonek (VP-A)

Setkání sen. J. Oberfalzera

čtvrtek
21.06.2018
13:30 - 17:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Seminář k zákonu o sociální práci

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

Program

čtvrtek
21.06.2018
17:00 - 18:00

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Jazzový koncert v podání Kouda’s Tria v rámci Kulturního léta v Senátu

pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Pavel Štohl

čtvrtek
21.06.2018
18:00

Velkopřevorský palác, Lázeňská 2, Praha 1

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Suverénního řádu Maltézských rytířů v ČR J.E. panem Wenceslasem de Lobkowiczem s chotí u příležitosti svátku sv. Jana Křtitele patrona Suverénního řádu Maltézských rytířů.

pátek
22.06.2018
11:00 - 12:00

Senátorská jídelna (VP-A)

Přijetí náměstka ministra zahraničních věcí Řecké republiky Terense-Nikolaose Quicka předsedou Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí Tomášem Grulichem

sobota
23.06.2018
13:30

Obecní úřad Senice u Poděbrad

Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR T. Czernin se zúčastní vzpomínkové akce ?Pocta statečným” u příležitosti 76. výročí působení paraskupiny Silver A v okupované vlasti.

neděle
24.06.2018

24.-29.6.2018, Francie, Štrasburk
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy L. Jeništa a M. Nenutil se zúčastní 3. části plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

neděle
24.06.2018
10:00

Ležáky

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní pietní vzpomínky k 76. výročí vyhlazení osady Ležáky.

Akce zobrazená se zeleným pozadím je volně přístupná veřejnosti.