Events on week 39, 2017

September 2017

weekMoTuWeThFrSaSuweek summary
35    123PDF
3645678910PDF
3711121314151617PDF
3818192021222324PDF
39252627282930 PDF

Search events:

Day:Events:
Monday, September 25, 2017
10:00 - 13:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Seminář "Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v ČR"

Invitation card required

Organised by: Committee on Health and Social Policy

Program

Photo gallery (26)

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP uspořádal 25. 9. 2017, za pozornosti médií, seminář na téma dětské paliativní a hospicové péče. Iniciátorem a garantem této akce byl senátor Lumír Kantor, který se neonatologii věnuje 27 let a na novorozeneckém oddělení FN Olomouc zaváděli přítomnost rodičů, umírání v náručí a množství dalších kroků. Zásadní pro ně byla zkušenost, kdy nevyléčitelně nemocné dítě nechali umřít doma, v rodině. Základní principy dětské paliativní péče nebo specifické potřeby dětského pacienta v domácí PP, ale i eticko – právní aspekty byly tématem jednotlivých vystoupení odborníků z praxe.

Monday, September 25, 2017
10:00 - 13:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C]

Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Oranžová a Zelená stuha roku 2017 v rámci soutěže Vesnice roku 2017

Invitation card required

Organised by: Standing Senate Commission on Rural Development

program akce

Photo gallery (42)

Monday, September 25, 2017
13:00 - 13:30

Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing na téma "Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v ČR"

Organised by: Committee on Health and Social Policy

Photo gallery (5)

Monday, September 25, 2017
16:30

Masarykovo nádraží, Praha

1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní pietního aktu u pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v roce 1938 z našeho pohraničí.

Tuesday, September 26, 2017
09:30 - 14:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Seminář "Koordinovaná rehabilitace"

Invitation card required

Organised by: 1st Vice-President Miluše Horská

Program

Photo gallery (10)

Tuesday, September 26, 2017
10:00 - 12:00

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Setkání studentů Biskupského gymnázia Brno s Petrem Pithartem

Invitation card required

Organised by: senator Zdeněk Papoušek

Tuesday, September 26, 2017
10:00 - 16:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C]

Veřejné slyšení VVVK "BE ACTIVE - Pohyb jako elixír života"

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

Program

Photo gallery (12)

Dne 26. 9. 2017 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice veřejné slyšení „Be active“, které bylo zaměřeno na to, jakým způsobem motivovat českou populaci k většímu pohybu. Výbor akci připravil za odborné podpory Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, České komory fitness a České asociace Sport pro všechny. Cílem slyšení bylo informovat veřejnost o tom, proč je pohyb tak důležitý, jaké následky má jeho absence a současně lidem zprostředkovat příklady dobré praxe. Slyšení zahájil senátor J. Růžička, místopředseda výboru. Na veřejném slyšení vystoupili: PhDr. Karel Kovář, PhD., náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT ČR, MUDr. Martin Matoulek z 1. LF UK, prof. Peter Řehoř z Centra pro sport Pacifického institutu ve Vancouveru, doc. RNDr. Petr Sedlák z Přírodovědecké fakulty UK, MUDr. Petr Tláskal, vedoucí lékař oddělení léčebné výživy FN Motol, Matti Lehtovirta ze společnosti Reima z Finska, Miroslav Zítko z České asociace Sport pro všechny, MUDr. Vlasta Syslová z České asociace Sport pro všechny a další hosté. Prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz Mgr. Jana Havrdová představila veřejnosti projekty Česko se hýbe a Děti na startu, jejichž prostřednictvím chtějí odborníci rozhýbat českou populaci a začínají těmi nejmenšími. V minulém školním roce se do projektu Děti na startu v České republice zapojilo 6 159 dětí, které cvičí v téměř 200 střediscích, a ve všech krajích vznikají další, ať už v mateřských školkách, na základních školách nebo ve sportovních klubech.

Tuesday, September 26, 2017
10:00 - 14:30

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

Odborný seminář "Expertní podpora Akademie věd ČR zákonodárcům"

Invitation card required

Organised by: President Milan Štěch

Program

Photo gallery (29)

Tuesday, September 26, 2017
15:00 - 15:45

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, místopředsedou Senátu PČR I. Bárkem, místopředsedou Senátu PČR J. Šestákem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem a místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Plačkem se oficiálně setká s předsedou Národní rady Slovenské republiky J.E. panem Andrejem Dankem.

Organised by: President Milan Štěch

Photo gallery (15)

Předseda Senátu Milan Štěch se setkal s předsedou slovenské Národní rady Andrejem Dankem. Hovořili o systému politických stran v obou zemích a situaci v Evropě. Předseda Senátu ocenil zvládnuté předsednictví Slovenska v Evropské radě, v důsledku čehož na Slovensku vzrostla důvěra obyvatel v evropské instituce. Tématem společného jednání byla také Evropská unie a spolupráce na úrovni Visegradské skupiny, aktuálními tématy zůstávají např. harmonizace pracovního práva nebo otázka bezpečnosti Evropy. „Musíme být ostražití, svět je svým způsobem stále bipolární. USA má po nástupu nového prezidenta svoje problémy a Rusko se snaží zvyšovat svůj vliv. I proto musí Evropa včetně našich zemí dbát na zajištění bezpečnosti našich občanů,“ uzavřel Štěch.

Press release

Tuesday, September 26, 2017
17:00 - 19:00

Chodba místopředsedů (Vice-President's Corridor) [VP-A]

Slavnostní zahájení výstavy "Dočasná přítomnost"

Invitation card required

Photo gallery (7)

Tuesday, September 26, 2017
17:00 - 19:00

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Jednání Senátorského klubu ČSSD

Organised by: Czech Social Democratic Party Caucus

Tuesday, September 26, 2017
18:00

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR, Pelléova 18, Praha 6

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní oslavy pořádané mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Čínské lidové republiky v ČR J.E. paní Ma Keqing u příležitosti 68. výročí založení Čínské lidové republiky.

Wednesday, September 27, 2017
15:00 - 18:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Mytologická chodba (Mythological Corridor) [VP-C]

Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti.

Invitation card required

Organised by: President Milan Štěch

Photo gallery (43)

Letos pošesté se v Senátu konalo předávání Stříbrných pamětních medailí Senátu. Z rukou předsedy horní komory Milana Štěcha toto ocenění převzalo 16 osobností vynikajících na poli vědy, kultury, sportu nebo dalších oblastí společenského života. Na výběru se podíleli senátoři a také jejich prostřednictvím občané z jednotlivých regionů. Mezi oceněnými byl také historik Petr Čornej, který ve svém projevu v Senátu označil medaili jako ocenění celoživotní práce a postojů vybraných osobností. Ceremoniál odvysílala Česká televize ve čtvrtek 28. září po 17. hodině na ČT24.

Seznam oceněných:

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. – převezme syn pan Ondřej Dvořák
Vlastimil Dvořák
Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
Ing. Jan Havelka
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
ak. soch. Zdeněk Kolářský
Ing. Antonín Machala
Květoslava Jeriová-Pecková
Ing. Jan Procházka, PhD.
Jan Rybář SJ – převezme Mgr. Helena Nekulová
prom. ped. František Synek – převezme vnučka paní Hana Synková
čet. Josef Švarc
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Press release

Thursday, September 28, 2017
17:00 - 18:00

Sala terrena [VP-C], Valdštejnská zahrada [VP-C]

Vystoupení Big Band Z. U. B. B., ZUŠ Adolfa Voborského Praha 4 v rámci Kulturního léta v Senátu

Organised by: senator Tomáš Grulich

Photo gallery (7)

Saturday, September 30, 2017
13:00 - 15:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C]

Setkání se starosty ČR

Invitation card required

Organised by: Vice-President Jiří Šesták

Photo gallery (23)

Senát ocenil dlouholetou práci starostek a starostů z celé České republiky. Setkání ve Valdštejnském paláci se zúčastnili zástupci měst a obcí, kteří v jejich čele působí nepřetržitě dvacet a více let.
Sobotní setkání bylo vůbec první příležitostí, při níž byli oceněni dlouholetí zástupci měst a obcí. „Z různých průzkumů vyplývá, že se starostové a obecní zastupitelstva těší největší důvěře obyvatel. A to zřejmě proto, že se jim daří aktivně zlepšovat vybavenost našich měst, městysů a obcí, navíc proměňují také vztahy mezi lidmi,” konstatoval místopředseda Senátu Jiří Šesták, který pozvání inicioval. Jeho prostřednictím vyjádřili představitelé horní komory poděkování za dlouholeté působení starostek a starostů v zastupitelských úřadech.
Při setkání poděkoval starostům také předseda Senátu Milan Štěch, který uvedl: „Starostové jsou nejblíže občanům, které zastupují. My v Senátu máme ke starostům velmi blízko, a to i proto, že mezi senátory je velký podíl současných nebo bývalých starostů. Snažíme se jim co nejvíce naslouchat a pomáhat. Připomínky starostů jsou často podnětem pro vrácení zákonů se změnou zpět do Poslanecké sněmovny. Ti, kteří slouží svým obcím více než dvacet let a to mnohdy 24 hodin denně, 365 dní v roce, jsou mimořádnými osobnostmi, které vedou své obce tak, že znovu získávají podporu svých občanů. Za to jim je třeba poděkovat a ocenit jejich práci.“
Z oblasti jižních Čech byl mezi jinými oceněn Filip Mencl, starosta obce Novosedly nad Nežárkou. Ten k setkání dodal: „Potěšilo mě, že si Senát vzpomněl také na starosty. Baví mě život, a tím pádem mě baví život v obci. A to je ten hlavní důvod, proč to dělám.“
Na komunální úrovni pracují téměř tři stovky zástupců, kteří jsou dvacet i více let opakovaně voleni do starostenských úřadů. Na pozvání Senátu jich zde ocenění převzalo více než sto.

Press release

Events on green backgkround are open to the public.