Events on week 23, 2018

June 2018

weekMoTuWeThFrSaSuweek summary
22    123PDF
2345678910PDF
2411121314151617PDF
2518192021222324PDF
26252627282930 PDF

Search events:

Day:Events:
Monday, June 4, 2018
09:00 - 15:00

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Konference "Inovační rozvoj infrastruktury měst a obcí"

Invitation card required

Organised by: Committee on Public Administration, Regional Development and the Environment

Pozvánka

Dne 4. června 2018 uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu v Jednacím sále Valdštejnského paláce konferenci na téma „Inovační rozvoj infrastruktury měst a obcí“. V prvním bloku byly přednášejícími uvedeny prezentace na téma Energetika, ve druhém bloku pak o Smart City v praxi, Dopravě a Industry 4.0 a ve třetím bloku pak bylo téma Financování. Konference proběhla pod záštitou místopředsedy Senátu Ivo Bárka a ve spolupráci s Czech Smart City Cluster, spolkem, jehož posláním je rozvoj a participace na konceptu „Chytrého města“, konceptu propojujícího veřejné služby s informačními technologiemi, realizovaného především na území ČR.

Tuesday, June 5, 2018
09:00 - 13:00

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Zasedání Spolku pro obnovu venkova ČR

Organised by: Standing Senate Commission on Rural Development

Tuesday, June 5, 2018
10:00 - 13:00

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Veřejné slyšení VVVK k petici č. 14/18 "Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb"

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

Pozvánka

Tuesday, June 5, 2018
12:00 - 13:30

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Pracovní oběd Mandátového a imunitního výboru s Komisí pro etiku a procedury Seimu Litevské republiky

Organised by: senator Jiří Oberfalzer

Tuesday, June 5, 2018
17:00 - 19:00

Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C]

Setkání s účastníky natáčení dokumentů o českých krajanech v zahraničí "České kořeny - 10 let"

Invitation card required

Organised by: Standing Senate Commission on Compatriots Living Abroad

Tuesday, June 5, 2018
19:00 - 21:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C]

Slavnostní zahájení festivalu "České kořeny - 10 let"

Invitation card required

Organised by: Standing Senate Commission on Compatriots Living Abroad

Wednesday, June 6, 2018

6.6.-13.6.2018, USA (San Francisco), Kanada (Vancouver)
Zahraniční cesta místopředsedy Senátu J. Kubery a předsedy SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulicha.
San Francisco – účast na 7. výroční konference učitelů českého jazyka v Severní Americe na pozvání české školy TGM Chicago, setkání s krajanskou komunitou
Vancouver – setkání se zástupci krajanské komunity, návštěva české školy.

Wednesday, June 6, 2018

6.6.-9.6.2018, Litva
Senátorky E. Syková a A. Šromová se zúčastní „Každoročního celosvětového summitu žen v politických funkcích“ na pozvání Viktorase Pranckietise, předsedy Seimasu Litvy.

Wednesday, June 6, 2018

6.6.-11.6.2018, Řecko
1. místopředsedkyně Senátu M. Horská, předseda VVVK Z. Papoušek a členové VVVK V. Homolka, V. Chaloupek se zúčastní jednání na Ministerstvu kultury, jednání s představiteli místních samospráv, setkají se s krajany a navštíví školy s výukou češtiny.

Wednesday, June 6, 2018
14:00 - 16:00

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda

Invitation card required

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

Dne 6. června 2018 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal za odborné podpory Společnosti Franze Kafky 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda. Výbor převzal nad touto akcí i záštitu. Jedná se o studentskou literární soutěž o nejlepší esej. Cílem je vést mladé lidi k zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tento cíl je naplňován volbou témat, nad kterými se mají mladí lidé zamýšlet. Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena studentům středních škol do 20 let. Cena byla nazvána po spisovateli a mysliteli, organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli Maxi Brodovi. Cenu Maxe Broda dlouhodobě podporuje MK ČR.

Wednesday, June 6, 2018
15:00 - 17:00

Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

Panelová diskuse na téma: „Informace o implementaci novely vinařského zákona, aktuální stav návrhu systému elektronického volného daňového oběhu (EVDO), informace o kontrole SZPI v oblasti obchodu s vínem“

Invitation card required

Organised by: Committee on National Economy, Agriculture and Transport

program

V úterý uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve spolupráci se společností Valtické vinné trhy ve Valdštejnově pracovně panelovou diskusi na téma: „Informace o implementaci novely vinařského zákona, aktuální stav návrhu systému elektronického volného daňového oběhu (EVDO), informace o kontrole SZPI do oblasti obchodu s vínem“. V diskusi, kterou zahájil předseda výboru Jaromír Strnad, vystoupili náměstek ministra zemědělství Petr Jílek; prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray; Bronislav Pavelka za Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci; Pavlína Mauerová za Generální ředitelství cel a Miloš Rezl, Ministerstvo financí ČR. Po úvodních vystoupeních následovala debata přítomných k problematice trhu s vínem.

Thursday, June 7, 2018
10:15 - 11:15

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky +

Invitation card required

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

Program

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal ve čtvrtek slavnostní předání čestných uznání studentům s výborným výsledkem z Matematiky+. Nejedná se o klasickou maturitní zkoušku, její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení, avšak některé VŠ její výsledky akceptují při přijímacím řízení. Výběrovou dobrovolnou zkoušku z matematiky vyhlásilo MŠMT. Realizací byl pověřen CERMAT a konzultantem je Jednota českých matematiků a fyziků. Letos bylo oceněno 12 studentů, kteří zkoušku splnili na maximální počet bodů. Mezi oceněnými bylo i několik ředitelů škol a učitelů, jejichž žáci byli mezi oceněnými a kteří dlouhodobě výrazně převyšují ostatní kolegy v počtech úspěšných žáků v Matematice+. Čestná uznání předal místopředseda výboru sen. J. Růžička, J. Kubát za Jednotu českých matematiků a fyziků, Jiří Zíka za CERMAT a metodička matematiky CERMAT Eva Řídká.

Thursday, June 7, 2018
14:00 - 15:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Losování XX. ročníku turnaje Tolerance národnostních menšin v malé kopané

Organised by: Vice-President Ivo Bárek

Thursday, June 7, 2018
17:00 - 20:30

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C]

Slavnostní vyhlášení 22. ročníku prestižní Ceny Josefa Vavrouška 2017

Invitation card required

Organised by: Committee on Public Administration, Regional Development and the Environment

Pozvánka

Dne 7. června 2018 pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu v Hlavním sále Valdštejnského paláce slavnostní předání Ceny Josefa Vavrouška za rok 2017. Cena nese jméno federálního ministra životního prostředí, představitele konceptu trvale udržitelného života v rámci celé Evropy, za něhož byly položeny základy a principy celé právní ochrany a vztahů člověka a přírody. Akce se konala za odborné podpory Nadace Partnerství zabývající se podporou v oblasti životního prostředí.

Thursday, June 7, 2018
17:00 - 18:00

Valdštejnská zahrada [VP-C]

Koncert Vivat Flauto - Modřanského souboru zobcových fléten v rámci Kulturního léta v Senátu

Organised by: senator Tomáš Grulich

Friday, June 8, 2018
09:30

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C]

Setkání sen. P. Holečka se zahraničními hosty a občany města Kralupy nad Vltavou spojené s prohlídkou Senátu

Organised by: senator Petr Holeček

Saturday, June 9, 2018
18:00 - 22:00

Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Hlavní sál (Main Hall) [VP-C]

Slavnostní setkání ke 130. výročí založení KČT

Organised by: President Milan Štěch

Sunday, June 10, 2018
10:00

Lidice

Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Z. Berka a člen Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR J. Dienstbier se zúčastní pietní vzpomínky k 76. výročí vyhlazení obce Lidice a slavnostního zahájení celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“.

Events on green backgkround are open to the public.