Akce v 22. týdnu roku 2017

květen 2017

týdenPoÚtStČtSoNetýdenní přehled
181234567PDF
19891011121314PDF
2015161718192021PDF
2122232425262728PDF
22293031    PDF

Vyhledání akce pomocí libovolného slova:

Den:Akce:
pondělí
29.05.2017
10:00 - 18:00

Jednací sál (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A), Prezidentský salonek (VP-A)

Zasedání Stálého výboru a Byra Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

pondělí
29.05.2017
16:00 - 17:30

Valdštejnova pracovna (VP-C)

Přátelské setkání místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery s mládežnickými a seniorskými zástupci Volley Teamu ČZU Praha u příležitosti ukončení sezóny 2016/17

pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

Fotogalerie (10)

úterý
30.05.2017
09:00 - 12:00

Zaháňský salonek (VP-C)

5. schůze Stálé komise pro rozvoj venkova

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

Pozvánka

úterý
30.05.2017
09:30 - 17:00

Jednací sál (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Zasedání Stálého výboru a Byra Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Fotogalerie (13)

úterý
30.05.2017
10:00 - 13:00

Černínský salonek (KP)

Kulatý stůl "Spolupráce mezi politiky, Akademii věd a zástupci krajanů"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Fotogalerie (12)

˜ V úterý se setkalo 18 osob z řad krajanů, zástupců Akademie věd ČR a členů Konzultativní rady v Černínském salonku Kolovratského paláce. Za politiky byl přítomen předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Grulich. V rámci sedmi příspěvků zazněly údaje a fakta o historii migrace Čechů, o snahách, jak českou diasporu podporovat a o potřebách současné české diaspory žijící v zahraničí. Příspěvky se týkaly jak těch „ starších“ krajanů, tak těch „mladších“, kteří jsou občany České republiky a žijí mimo Českou republiku. Je potřeba si uvědomit, že po roce 1989 opustilo Českou republiku cca půl milionu lidí, některé zdroje mluví až o 600 tisících občanech ČR, kteří žijí v zahraničí. Je zde také velký potenciál možného návratu zpět do vlasti. Remitence od Čechů žijících v zahraničí v roce 2014, dle údajů Světové banky, dosáhla 61 miliard korun, což není zanedbatelné číslo. Účastníci kulatého stolu se shodli na následujícím:
1) Je nutné podporovat Meziresortní komisi, která bude ustavena při kabinetu ministra zahraničních věcí České republiky, směřovat k této komisi požadavky ze strany české diaspory žijící v zahraničí;
2) Je nutné podporovat výuku českého jazyka u krajanských komunit, především také finančně, metodicky, didakticky a to takové projekty, jako je Česká škola bez hranic a spolupracující školy.
3) Podporovat snahy o znovu navržení změny ve volebním zákoně, a to možnost volit korespondenčně, především pro občany České republiky žijící v zahraničí.

úterý
30.05.2017
11:00 - 13:00

Valdštejnova pracovna (VP-C)

7. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - pokračování

pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Pozvánka

úterý
30.05.2017
11:30 - 13:00

Zelený salonek (KP)

Setkání paní 1. místopředsedkyně Miluše Horské s Dětským parlamentem Pardubice

pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

úterý
30.05.2017
12:00

Zaháňský salonek (VP-C)

Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

Pozvánka

úterý
30.05.2017
13:00

Velvyslanectví Polské republiky v ČR, Valdštejnská 8, Praha 1

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní společenského setkání pořádaného mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Polské republiky v ČR J.E. paní Grażynou Bernatowicz u příležitosti státního svátku Polské republiky a ukončení její diplomatické mise v ČR.

úterý
30.05.2017
13:00 - 16:00

Hlavní sál (VP-C)

Veřejné slyšení VZSP na téma "Elektronizace českého zdravotnictví, plány a skutečnost"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Program

Fotogalerie (10)

˜…nad tématem elektronizace v českém zdravotnictví, jeho zaváděním, překážkami, které je nutno překonávat a očekávaným přínosem se diskutovalo na veřejném slyšení v úterý 30. května v Hlavním sále Senátu. Diskuze se kromě zástupců pořádajících zdravotních výborů obou komor, účastnil ministr zdravotnictví M. Ludvík, prezident lékárnické komory L. Chudoba, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv a mnoho dalších odborníků. Velmi přínosná byla i panelová diskuze, která následovala po prezentacích jednotlivých vystupujících.

úterý
30.05.2017
14:00 - 17:00

Valdštejnova pracovna (VP-C)

Jednání Senátorského klubu ODS

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý
30.05.2017
16:30 - 17:30

Zaháňský salonek (VP-C)

Organizační výbor

pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

Tisková zpráva

úterý
30.05.2017
17:30 - 20:00

Zelený salonek (KP)

Jednání Senátorského klubu ČSSD

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

úterý
30.05.2017
18:00 - 22:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Společné jednání klubů STAN a KDU-ČSL

středa
31.05.2017
08:00 - 08:45

Místnost 113a (VP-C)

Jednání Klubu nezávislých senátorů

pořádá/spolupořádá: Klub nezávislých senátorů

středa
31.05.2017
08:15 - 08:45

Místnost č. 352 (VP-C)

4. schůze Podvýboru pro sport

pořádá/spolupořádá: Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Pozvánka

středa
31.05.2017
08:30 - 09:30

Valdštejnova pracovna (VP-C)

Setkání sen. R. Martínka

pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Radko Martínek

středa
31.05.2017
09:00

Jednací sál (VP-A)

7. schůze Senátu

Pozvánka

Fotogalerie (41)

Středa 31. května
Dopolední jednání Senátu bylo vyhrazeno projednání novely zákona o pedagogických pracovnících, která by měla zavést pro učitele kariérní řád. Senátoři však v rozsáhlé diskuzi s ministryní školství podrobili tuto novelu rozsáhlé kritice a přijali řadu pozměňovacích návrhů, z nichž nejviditelnější je příplatek 3.000,-Kč třídním učitelům.
Odpolední jednání zahájil blok ministra vnitra. Jako první projednali zákon o pobytu cizinců. Senát po diskuzi odmítl zpřísnění podmínek pobytu a zaměstnávání cizinců v Česku, které u poslanců prosadilo ministerstvo vnitra v rámci novely cizineckého zákona, a návrh zákona zamítl. Senátoři konstatovali, že přijetí tohoto zákona by bylo v rozporu s ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR. Poté senátoři schválili novelu zákona o občanských průkazech a přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Balíčku k reformě Schengenského informačního systému k Balíčku ke zlepšení návratové politiky.
Následně byly schváleny dva zákony ministerstva průmyslu a obchodu (Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy a Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů).
Posledním bodem středečního jednání byla novela zákona o pohřebnictví. I tento bod vzbudil mezi senátory poměrně velký ohlas. V tomto případě však senátoři novelu, která nejen zakazuje používání papírových rakví, ale především pro občany přináší větší jistotu důstojného pohřbívání zesnulých osob, senátoři schválili.

středa 7. června
Středeční jednání zahájil blok ministra financí, zahájili senátoři přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu; poté vzali na vědomí Konvergenční program České republiky - Duben 2017. Následně se senátoři věnovali bloku zákonů a bodů předkládanými úřadem vlády. Nejprve schválili novelu zákona o Veřejném ochránci práv, díky které dostane veřejný ochránce práv od příštího roku zákonné oprávnění sledovat dodržování práv zdravotně postižených lidí. Následně chválili novelu zákona o kybernetické bezpečnosti, který například nově zřizuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, jenž bude sídlit v Brně. Poté vzali senátoři na vědomí informaci o výsledcích jednání Evropské rady, která se věnovala především Brexitu a Národní program reforem České republiky 2017. A pak nastal čas na projednání novely stavebního zákona. K tomuto návrhu byla vedena rozsáhlá rozprava, během které senátoři podrobili tuto novelu rozsáhlé kritice. Po ní pak přijali řadu pozměňovacích návrhů a vrátili tak stavební zákon Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Z přijatých pozměňovacích návrhů můžeme zmínit například pozměňovací návrh senátora Radko Martínka s návrhem, který podpořilo i ministerstvo vnitra. Podle něj bude možné se odvolat přímo proti závaznému stanovisku a zabránit tomu, aby mohly být realizovány stavby, které budou povoleny na základě nesprávného závazného stanoviska. Další přijatý pozměňovacím návrhem předložil senátor Ivo Bárek, díky jeho návrhu tak bude možné ve zkráceném řízení zahájit projednávání územního plánu. A nesmíme zapomenout ani na senátorku Jitku Seitlovou, která prosadila, že se v zastavěném území povedou elektroenergetická vedení o napětí 400 kV a vyšším nad zemí. Další její podpořený návrh umožní u výstavby energetické infrastruktury stanovit kupní cenu za získávané pozemky ve výši minimálně osminásobku odhadní ceny, stejně jako u dopravních staveb. O konečném znění však rozhodne Poslanecká sněmovna.
V samém závěru středečního jednání vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a projednali poslanecké novely zákonů. Přijali pozměňovací návrh k novele zákona o státních svátcích, kterým se slova „10. červen – Vyhlazení obce Lidice,“ nahrazují slovy „10. červen – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice, 18. červen – Den hrdinů druhého odboje,“. pak byla schválena novela zákon o silničním provozu, která umožní požádat o vydání řidičského průkazu i na úřadě mimo místo trvalého bydliště. Posledním schváleným zákonem byla novela zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Tato novela se věnuje výhradně škodám, které způsobují rybářům kormoráni.

čtvrtek 8. června
Senát začal čtvrteční jednání rozsáhlou rozpravou k návrhu o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Hlavním tématem rozpravy se stala čínská medicína a systém vzdělávání zdravotních sester, kterým podle tohoto zákona bude napříště stačit k jejich práci maturita. Senát tento návrh zákona schválil, stejně jako následující návrh zákona o specifických zdravotních službách.
V odpoledním bloku zákonů ministerstva práce a sociálních věcí. Senátoři postupně schválili novelu zákona o státní sociální podpoře, která především zvyšuje daňovou slevu na první dítě, na dětské přídavky bude mít nárok více lidí a rodiče vícerčat dostanou vyšší rodičovskou. Dále schválil novelu zákona o zaměstnanosti, který zpřísňuje pravidla agenturního zaměstnávání. Schválením novely zákona o důchodovém pojištění pak potěšil penzisty, neboť důchody by se měly zvýšit zhruba o 500 korun. Zároveň by se mělo odcházet do starobního důchodu v 65 letech věku, vláda však bude moci tuto hranici podle okolností posouvat. V samém závěru 7. schůze dali senátoři souhlas k ratifikaci Protokolu pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení.

Tisková zpráva

středa
31.05.2017
10:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD, vystoupí předseda zahraničního výboru František Bublan, místopředseda hospodářského výboru Jaromír Strnad a místopředseda školského výboru Jaromír Jermář.

Fotogalerie (6)

středa
31.05.2017
10:30

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu ODS, vystoupí předseda klubu Miloš Vystrčil, předsedkyně mediální komise Daniela Filipiová a místopředseda Senátu Jaroslav Kubera.

Fotogalerie (5)

středa
31.05.2017
11:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tisková konference senátorů Parlamentu ČR a Sdružení místních samospráv ČR na téma: „OSA porušuje autorský zákon, odmítá vracet část poplatků zpět“, vystoupí senátoři Ivo Valenta, Jan Horník a místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Jan Sedláček.

Fotogalerie (2)

středa
31.05.2017
14:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu Starostové a nezávislí, vystoupí předseda klubu Jan Horník, předseda výboru pro územní rozvoj Zbyněk Linhart, místopředseda školského výboru Jiří Růžička a místopředseda Senátu Jiří Šesták.

Fotogalerie (7)

čtvrtek
01.06.2017

USA, Atlanta, Nex York

1.6. - 8.6.2017, Místopředseda Senátu J. Kubera a předseda SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulich se v Atlantě setká se zástupci krajanské komunity, účastní se 6. výroční konference učitelů českého jazyka v Severní Americe na pozvání české školy TGM Chicago. New York – setkání se zástupci krajanské komunity, účast na zasedání Poradního výboru České národní budovy na pozvání Generálního konzula ČR v New Yorku

čtvrtek
01.06.2017

Republika Slovinsko

1.6. - 2.6.2017, Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní 18. zasedání Asociace evropských Senátů.

Tisková zpráva

čtvrtek
01.06.2017
09:00 - 09:30

Valdštejnova pracovna (VP-C)

1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem, členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR a předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova M. Nenutilem a členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR a předsedkyní Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu B. Sekaninovou přijímá náměstka ministra zahraničních věcí Tchaj-wanu v ČR pana Francois Chih Chung WU.

Fotogalerie (13)

čtvrtek
01.06.2017
17:00 - 18:00

Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)

Koncert Tachovského dětského sboru v rámci Kulturního léta v Senátu

pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Miroslav Nenutil

Fotogalerie (10)

pátek
02.06.2017
12:00

Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1 – Malá Strana

Místopředseda Senátu PČR I. Bárek s chotí se zúčastní společenského setkání pořádaného mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Italské republiky v ČR J.E. panem Aldem Amatim u příležitosti státního svátku Italské republiky, Dne republiky.

Akce zobrazená se zeleným pozadím je volně přístupná veřejnosti.