Akce v 17. týdnu roku 2018

duben 2018

týdenPoÚtStČtSoNetýdenní přehled
13      1PDF
142345678PDF
159101112131415PDF
1616171819202122PDF
1723242526272829PDF
1830      PDF

Vyhledání akce pomocí libovolného slova:

Den:Akce:
pondělí
23.04.2018
09:00 - 12:00

Hlavní sál (VP-C)

XXIII. finále soutěže Debatní liga

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

V pondělí uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Finálovou debatu XXIII. ročníku celostátní soutěže Debatní liga a Debate League. V letošním roce se diskutovalo na téma „Veřejnoprávní média jsou důležitá pro demokracii“ a „Majority voting system is preferable to the proportional one“. V závěru akce proběhlo vyhlášení vítězů a zhodnocení. Cílem akce je podpora komunikačních dovedností, kritického myšlení, tolerance a úcty k odlišným názorům a motivace mladých lidí k větší míře angažovanosti v současném dění.

úterý
24.04.2018

Belgie, Brusel

24.4.2018, Člen VHZD K, Kratochvíle a člen VEU P. Orel se zúčastní Meziparlamentního výborového zasedání s Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu na téma Společná zemědělská politika po roce 2020: budoucnost potravinářství a zemědělství.

úterý
24.04.2018
08:30 - 09:30

Valdštejnova pracovna (VP-C)

Přijetí předsedy Výboru pro zdravotnictví Národní rady Slovenské republiky pana Štefana Zelníka předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR panem Peterem Kolibou

pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Fotogalerie (10)

úterý
24.04.2018
10:00 - 15:00

Černínský salonek (KP)

23. schůze Výboru pro záležitosti EU

pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

Pozvánka

úterý
24.04.2018
11:00 - 12:30

Zelený salonek (KP)

9. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

Pozvánka

úterý
24.04.2018
13:00 - 16:00

Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C), Mytologická chodba (VP-C)

Vernisáž výstavy a odborná diskuse k 50 výročí pražského jara "Československý parlament v roce 1968"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

Fotogalerie (35)

Pravomoci a kompetence československého parlamentu – Národního shromáždění – v roce 1968, jeho role v době výsadního postavení Komunistické strany Československa a fungování zákonodárného sboru během srpnové okupace 1968. To vše připomíná expozice „Československý parlament v roce 1968. Výstava k 50. výročí pražského jara“, která byla slavnostně zahájena v Senátu. Výstava bude ke zhlédnutí v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce až do 9. září 2018. Na vernisáž výstavy, která se konala pod záštitou 1. mpř. Senátu M. Horské a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Z. Hazdry, navázala od 14.00 odborná diskuse, na které vystoupil historik Ústavu pro studium totalitních režimů a autor výstavy Milan Bárta s příspěvkem „Okupace Československa v srpnu 1968“ a Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu Praha s příspěvkem „Oběti okupace“. S projektem „Liberecká místa paměti roku 1968“ vystoupili studenti Technické univerzity v Liberci.

úterý
24.04.2018
13:30 - 14:00

Zelený salonek (KP)

6. schůze Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

úterý
24.04.2018
14:00 - 16:30

Frýdlantský salonek (VP-A)

Kulatý stůl k petici "Vyjdi ven"

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Fotogalerie (14)

V úterý proběhlo jednání u kulatého stolu, které připravil Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v souvislosti s přijetím petice „Vyjdi ven“. Petici Senátu předložil L. Louženský jako zástupce petentů, tj. studentů středních a vysokých škol. Na kulatém stolu byly diskutovány oblasti, kterých se petice dotýkala: (Ne)jmenování trestně stíhané osoby premiérem jako problém ústavního práva. Jaké jsou ústavní hranice pro vládu v demisi (časové trvání, rozsah činnosti)? Jaká je role prezidenta republiky v procesu sestavování vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny? Kdy může vláda v demisi systémově obejít PS a tak zavázat následující vládu? Akci zahájil senátor J. Šesták, místopředseda Senátu a moderoval ji senátor Z. Papoušek, předseda VVVK. Diskuze se zúčastnili odborníci, kteří se k dané problematice vyjádřili v právní rovině, senátorka E. Wagnerová, prof. J. Kysela, doc. T. Lebeda, JUDr. O. Preuss Ph.D., JUDr. L. Vyhnánek, Ph.D., dále se v hojném zastoupení diskuze zúčastnili senátoři a senátorky a také zástupci studentů. Diskuzi lze shrnout tak, že k řešení situace existuje řada právních prostředků, mnohé však nelze použít v momentální politické situaci, která je velmi specifická. V závěru zaznělo doporučení, že řešení nemusíme hledat u soudu, ale u aktivních občanů a v rozvíjení znalostí a porozumění demokratickým procesům a procedurám.

úterý
24.04.2018
14:00 - 17:00

Jičínský salonek (VP-A)

Jednání senátorského klubu ODS

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý
24.04.2018
15:00 - 16:45

Černínský salonek (KP)

7. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu

pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

pozvánka

úterý
24.04.2018
16:00 - 16:30

Pracovna př. VEU (KP)

Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pana Nicholase Stewarta Archera předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie panem Václavem Hamplem

Fotogalerie (5)

úterý
24.04.2018
17:00 - 18:00

Zaháňský salonek (VP-C)

Organizační výbor

pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý
24.04.2018
17:00 - 19:00

Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Vernisáž výstavy "Historický morový průvod v Brtnici"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: senátor RNDr. Miloš Vystrčil

Fotogalerie (15)

úterý
24.04.2018
18:00 - 20:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Jednání klubu STAN

úterý
24.04.2018
18:00 - 20:00

Zelený salonek (KP)

Jednání SK ČSSD

úterý
24.04.2018
18:00 - 21:00

Černínský salonek (KP)

Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

středa
25.04.2018
08:00 - 08:45

Zaháňský salonek (VP-C)

14. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Pozvánka

středa
25.04.2018
08:15 - 08:35

Pracovna př. VVVK (VP-C)

Ranní modlitba s četbou z Bible

pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

středa
25.04.2018
09:00 akce_stream

Jednací sál (VP-A)

14. schůze Senátu

Program

Fotogalerie (18)

V úvodu 14. schůze Senátu dali senátoři najevo své rozčarování z postupu vlády, jejíž někteří členové místo práce v Senátu odjeli na návštěvu Severomoravského kraje, tím, že vyřadili body nepřítomných ministrů. Úvod schůze tak patřil bodům ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, který představil senátorům novelu zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti a novelu zákona o hornické činnosti. Oba tyto zákony senátoři schválili. Dále pak senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů a návrhu nařízení, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Poté dali souhlas k Rámcové dohodě mezi EU a Austrálií a přijali několik pozměňovacích návrhů k novele zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že dopolední jednání probíhalo v poměrně rychlém tempu, zvládli senátoři před polední pauzou schválit ve 2. čtení senátní návrh novely zákona o sociálních službách a přikázat výborům k projednání návrh senátní novely zákon o silničním provozu.

Odpolední jednání pak patřilo bodům ministryně financí Aleny Schillerové. Senátoři schválili novelu zákona o ČNB a následně, po poměrně rozsáhlé rozpravě zamítli novelu daňového řádu. Po zákonech následoval blok evropských tisků - balíček k sazbě DPH a režimu pro malé a střední podniky, nařízení k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty, směrnici, která stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech a nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu. Ke všem těmto materiálům přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie. V závěru schůze vzali senátoři na vědomí informaci vlády o přípravě Konvergenčního programu a Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky.

Tisková zpráva

středa
25.04.2018
10:00 - 10:20

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu ODS

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

Fotogalerie (6)

středa
25.04.2018
10:30 - 10:45

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Fotogalerie (8)

středa
25.04.2018
11:00 - 11:15

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

Fotogalerie (8)

středa
25.04.2018
11:30 - 11:45

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu ANO

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub ANO

Fotogalerie (5)

středa
25.04.2018
13:00 - 14:00

Zelený salonek (KP)

Beseda se studenty

pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

středa
25.04.2018
17:00 - 22:00

Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“ a koncert

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Fotogalerie (14)

středa
25.04.2018
18:00

Španělský sál, Pražský hrad, Praha 1

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská a místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Státu Izrael v ČR J.E. panem Danielem Martinem Meronem u příležitosti oslavy 70. výročí Dne nezávislosti Státu Izrael.

čtvrtek
26.04.2018
14:00 - 14:45

Zaháňský salonek (VP-C)

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR T. Grulichem oficiálně přijímá generálního tajemníka Organizace amerických států pana Luise Almagra.

pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Fotogalerie (11)

Tisková zpráva

čtvrtek
26.04.2018
15:30 - 16:30

Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR T. Grulichem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR H. Mezianem oficiálně přijímá viceprezidenta Guatemalské republiky J.E. pana Jafetha Cabreru Franca.

Fotogalerie (14)

čtvrtek
26.04.2018
19:00 - 21:30

Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)

Slavnostní koncert u příležitosti založení Ústavu pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka, kamenického rodáka

pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Informace

Fotogalerie (13)

pátek
27.04.2018
10:00 - 13:00

Kongresové centrum hotelu Olšanka

Předseda Senátu Milan Štěch se zúčastní slavnostního zahájení VII. Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů

pátek
27.04.2018
11:00

Areál Krematoria Strašnice

Členka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR R. Chmelová se zúčastní pietní vzpomínky na členy Českého národního odboje a jejich rodinné příslušníky popravené a umučené v letech 1939 – 1945 včetně lidických mužů, zadržených mimo Lidice a popravených na Kobyliské střelnici 16. června 1942.

sobota
28.04.2018
11:00

Javoříčko, okr. Olomouc

Místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR A. Šromová se zúčastní pietní vzpomínky u příležitosti 73. výročí vypálení obce Javoříčko.

neděle
29.04.2018
11:00

Zákřov, Tršice, okr. Olomouc

Člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR L. Kantor se zúčastní pietní vzpomínky u příležitosti 73. výročí od zákřovské tragédie.

Akce zobrazená se zeleným pozadím je volně přístupná veřejnosti.