Events on Tuesday, June 19, 2018

June 2018

weekMoTuWeThFrSaSuweek summary
22    123PDF
2345678910PDF
2411121314151617PDF
2518192021222324PDF
26252627282930 PDF

Search events:

Tuesday, June 19, 2018

Hour:Events:

19.-27.6.2018, Velká Británie, Londýn, Edinburgh
Předseda ÚPV M. Antl, mpř. ÚPV J. Burian, R. Sušil a členové ÚPV M. Canov, J. Dienstbier se zúčastní setkání s partnerskými výbory obou komor, jednání na ministerstvech vnitra, spravedlnosti a Ministerstvu pro Brexit, jednání s orgány policie a prokuratury.
Skotsko – jednání s partnerskými výbory regionálního parlamentu, jednání s tématikou Brexitu.

10:00 - 15:30

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství"

Organised by: Committee on National Economy, Agriculture and Transport

program

V úterý uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu za odborné spolupráce s Svazu vodního hospodářství ČR seminář na téma: „ADAPTACE NA KLIMATICKOU ZMĚNU - HOSPODAŘENÍ S VODOU V SÍDLECH“. Gestorem akce za výbor byl senátor P. Šilar, člen výboru. Cílem semináře bylo navázat na předcházející seminář v listopadu 2017 k aktuálním přístupům adaptace na očekávané dopady změny klimatu v krajině a prezentovat návrhy odborných přístupů pro opatření nezbytná v urbanizovaných územích. Semináře se zúčastnili a k problematice dopadů globální klimatické změny v prostředí aglomerací a měst diskutovali Ing. Vladimír MANA, LL.M., náměstek ministra životního prostředí ČR, Ing. Richard NIKISCHER zastoupil Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Ing. Jiří KLÁPŠTĚ, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí ČR; Ing. Martin KUBICA, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí, Státní fond životního prostředí ČR; Ing. Dan JIRÁNEK, zástupce výkonného ředitele, Svaz měst a obcí ČR; Ing. Oldřich VLASÁK, ředitel, SOVAK ČR; Ing. Jiří VÍTEK, samostatný projektant, jednatel, JV PROJEKT VH s.r.o.; Ing. Petr ŠVEC, ředitel, Národní síť Zdravých měst ČR; Mgr. Petr BIRKLEN, ředitel, EKOTOXA s.r.o.; Prof. RNDr. Pavel DANIHELKA, CSc., expert, Fakulta bezpečnostního inženýrství spolu s Ing. Petr NOVOTNÝ, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; Doc. Ing. David STRÁNSKÝ, Ph.D., vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT Praha a na závěr Mgr. Michal ŽÁK, Ph.D., klimatolog, Český hydrometeorologický ústav Praha, Katedra fyziky atmosféry MFF UK.

11:00

Kolovratský palác [KP]

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek uctí památku armádního generála Aloise Eliáše zavěšením věnce u pamětní desky.

12:30 - 13:30

Přijímací salonek [VP-A]

Předání osvědčení o zvolení senátorovi Tomáši Goláňovi

Organised by: President Milan Štěch

13:00 - 14:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C]

Slavnostní akt udělování autorizace novým členům do České komory architektů

Invitation card required

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

17:00 - 18:00

Sala terrena [VP-C]

Slavnostní přijetí zástupců běžců, reprezentujících celosvětovou štafetu "Peace Run 2018"

Invitation card required

Organised by: Vice-President Ivo Bárek

Press release

17:00 - 19:30

Předsálí Jednacího sálu [VP-A]

Slavnostní zahájení výstavy "Dvojrole"

Invitation card required

Organised by: senator František Bradáč

Events on green backgkround are open to the public.