Akce v úterý 11. září 2018

září 2018

týdenPoÚtStČtSoNetýdenní přehled
35     12PDF
363456789PDF
3710111213141516PDF
3817181920212223PDF
3924252627282930PDF

Vyhledání akce pomocí libovolného slova:

úterý 11. září 2018

Hodina:Akce:

11.9.-12.9.2018, Francouzská republika, Paříž
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch navštíví spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem Francouzskou republiku.

Tisková zpráva

09:00 - 15:00

Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Seminář „Problematika sucha a vody - zhodnocení vývoje od roku 2015“

pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

Pozvánka

Místopředseda Senátu Ivo Bárek pořádal seminář „Problematika sucha a vody – zhodnocení vývoje od roku 2015“. Jak ukázalo letošní horké léto, téma nanejvýš aktuální.
V první části semináře byla na pořadu legislativní opatření: Jaké změny jsou připravovány v zákoně o vodách? (Definice stupňů sucha, monitoring, úkoly samosprávy, změny ve zpoplatnění a motivace k šetření vodou, kontrola, postihy a sankce, úloha vodních děl, hospodaření se srážkovými a vyčištěnými odpadními vodami, opatření v době sucha na vymezeném území. Mají se změnit poplatky za odběry podzemních vod malou novelou vodního zákona? Je tento postup efektivní v boji proti suchu?)
Dalším tématem byla organizační a provozní opatření: Jaké jsou možnosti propojení vodárenských soustav v období sucha a nedostatku vody pro
optimalizaci distribuce pitné vody? Jsou dostatečné kapacity pro
náhradní zásobování pitnou vodou? Jaký vliv mají přijatá opatření na
provozovatele podniků využívajících vodu? Problematika recyklace vody
a uzavírání cyklů u průmyslových podniků.
Probírána byla i ekonomická opatření: Jak je možné motivovat k šetření vodou v období sucha a nedostatku vody? Jde o vypracování analýzy reálných možností cenové politiky. Jaké jsou dotační tituly a jaký je zájem z pohledu měst, obcí a obyvatel?
Seminář uzavřely zkušenosti s již aplikovanými opatřeními: Jakým způsobem přispěly již aplikovaná opatření v boji proti suchu? Jak pomohla opatření v podobě dotačních titulů ze strany státu? Jaká opatření je ještě nutné přijmout? Vyslechnout si mohli účastníci i četné příklady z praxe.

10:00 - 11:45

Místnost č. 352 (VP-C)

21. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Pozvánka na 21. schůzi VVVK

11:50 - 12:20

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing k semináři „Problematika sucha a vody - zhodnocení vývoje od roku 2015“

pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

Tisková zpráva

17:00 - 19:00

Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Vernisáž výstavy "Škola, která běhá s Emilem"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: senátor JUDr. Miroslav Antl

17:30 - 20:00

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Slavnostní setkání starostů a starostek u příležitosti "10. výročí Celostátní sítě pro venkov"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

Akce zobrazená se zeleným pozadím je volně přístupná veřejnosti.