Akce ve středu 11. října 2017

říjen 2017

týdenPoÚtStČtSoNetýdenní přehled
39      1PDF
402345678PDF
419101112131415PDF
4216171819202122PDF
4323242526272829PDF
443031     PDF

Vyhledání akce pomocí libovolného slova:

středa 11. října 2017

Hodina:Akce:
08:00 - 09:00

Místnost č. 248 (VP-C)

8. schůze Stálé komise pro práci KS

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

08:15 - 09:00

Místnost č. 352 (VP-C)

6. schůze Podvýboru pro sport

pořádá/spolupořádá: Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Pozvánka

08:15 - 08:35

Pracovna př. VVVK (VP-C)

Ranní modlitba s četbou z Bible

pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

09:00

Jednací sál (VP-A)

10. schůze Senátu

Pozvánka

Fotogalerie (41)

Jednání 10. schůze Senátu zahájili senátoři tím, že dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři, a Opčnímu protokolu k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Poté přijali doporučení Výboru pro Evropskou Unii k návrhu nařízení EP a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. V bloku ministra financí nejprve schválili senátoři dva zákony ohledně platebního styku, díky nimž občanům odpadnou poplatky spojené s platbou kartou u obchodníka. Vzápětí nepřijali usnesení k zákonu o rozpočtových pravidlech – na tento zákon se bude po uplynutí 30-ti denní lhůty pro Senát hledět jako by byl schválen. Ve zbytku dopoledního jednání pak senátoři schválili novelu zákona o rovném zacházení, dali souhlas k ratifikaci Prozatímních dohod o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a Ghanou a Pobřežím Slonoviny. Dále přijali doporučení Výboru pro Evropskou Unii k povinné automatické výměně informací v oblasti daní, k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU, k diskusnímu dokumentu o prohlubování hospodářské a měnové unie a vzali na vědomí informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. října 2017. V samém závěru dopoledního jednání senátoři zvolili Richarda Hindlse kandidátem Senátu na člena Národní rozpočtové rady.
Odpolední jednání zahájili senátoři zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016, se kterou seznámil senátory guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Poté senátoři schválili novelu zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, a novelu zákona o zdravotnických prostředcích. Následně se Senát věnoval projednání evropských dokumentů (Balíček dokumentů ke vzdělávání, Dopravní Balíček k sociálním aspektům v silniční dopravě a Dopravní Balíček k výběru mýtného), k nimž přijal doporučení Výboru pro Evropskou Unii. V závěru středečního jednání senátoři projednali informace předsedy vlády ohledně průzkumu a možné těžby lithia v ČR. K tomuto bodu se vedla poměrně dlouhá a bouřlivá rozprava. V přijatém usnesení pak vyzvali ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí, aby lépe koordinovali činnost svých ministerstev za účelem maximálního využití nerostného bohatství ČR a zároveň vyzvali vládu, aby neodkladně uvedla do souladu nařízení vlády o sazbách úhrady se zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Čtvrteční jednání zahájil Senát zamítnutím novely zákona o Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. Senátoři vytýkali této novele zejména to, že v řadě případů narušuje principy ústavního pořádku. Poté přijali doporučení Výboru pro Evropské záležitosti k evropskému obrannému průmyslu a fondu a Diskusnímu dokumentu o budoucnosti evropské obrany. Dalším bodem v pořadí pak bylo projednání Stanoviska Senátu k projevu prezidenta republiky na Parlamentním shromáždění Rady Evropy dne 10. října 2017. Svým usnesením, které senátoři k tomuto bodu přijali, nesouhlasí s výroky prezidenta ohledně ruské anexe Krymu a připomínají, že Krym je nadále součástí Ukrajiny a jeho oddělení od Ukrajiny je výsledkem ruské agrese, a nemá oporu v mezinárodním právu. V samotném závěru pak senátoři v prvním čtení přikázali výborům k dalšímu projednání senátní návrhy zákonů. Jmenovitě se jedná o novelu zákona o EET, novelu zákona o léčivech a novelu zákona o odpovědnosti za přestupky.

Tisková zpráva

09:30 - 10:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing Starostové a nezávislí

pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

Fotogalerie (7)

10:00

Pracovna mpř. Senátu J. Kubery (VP-A)

Místopředseda Senátu PČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Čínské lidové republiky v ČR J.E. paní Ma Keqing.

pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

Fotogalerie (7)

10:00 - 10:30

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing ODS k programu 10. schůze

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

Fotogalerie (10)

10:30 - 11:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing ČSSD k programu 10. schůze

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Fotogalerie (9)

11:00 - 11:15

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing KNS k programu 10. schůze

pořádá/spolupořádá: Klub nezávislých senátorů

Fotogalerie (8)

11:00 - 13:00

Valdštejnova pracovna (VP-C)

Přijetí gruzínských onkologů

pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Fotogalerie (7)

11:20 - 11:40

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu ANO

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub ANO

Fotogalerie (8)

13:00 - 14:00

Hlavní sál (VP-C)

Slavnostní akt udělování autorizace novým členům České komory architektů

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

15:00 - 15:30

Přijímací salonek (VP-A)

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá unijního státního ministra obchodu a průmyslu Indické republiky pana C R Chaudharyho.

Fotogalerie (6)

16:30 - 17:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing ČSSD k tématu těžby lithia v ČR

pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Fotogalerie (15)

Akce zobrazená se zeleným pozadím je volně přístupná veřejnosti.