Obvodč.78
Zvolen zaČSSD v r. 2008
Mandát25.10.2008 - 24.10.2014

Dle Jednacího řádu Senátu nemohou být předseda a místopředsedové Senátu členové žádného výboru a z uvedeného důvodu nemohou být v daném období zpravodaji k tiskům.

Senátní prioritní agenda