3. schůze Senátu
3. den schůze – 16.12.2020

Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 20

čas 15:58:36 - 16:04:23:

Vážený pane ministře, pane předsedo, milé kolegyně a vážení kolegové, já předkládám zpravodajskou zprávu k senátnímu tisku č. 20 z 13. funkčního období. Úvod pana ministra byl velmi podrobný, řekl zásadní věci, které bych sdělil i já. Senátní tisk vznikl v souvislosti s potřebou zajištění rychlé kontroly šíření onemocnění covid-19 a je tedy předkládán zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku. Jestliže mluvíme o očkovací látce, v tuto chvíli budu mluvit o proočkování proti onemocnění covid-19. A také důležitá věc, je tam o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Ohledně úhrady a distribuce bylo souhrnně řečeno, jak je to důležitá materie pro to, aby mohl proběhnout nákup, distribuce a očkování touto klíčovou vakcínou v současné době při naší epidemii.

Možná bych k tomu ještě uvedl, že případné nespotřebované očkovací látky zůstanou v majetku státu, který s nimi v souladu s pravidly stanovenými smlouvami s jednotlivými výrobci může dál nakládat. Tedy nabídnout dalším členským státům EU, následně státům Evropského hospodářského společenství a až poté dál.

Druhou důležitou částí je náhrada za újmu na zdraví. Možná si vzpomínáte, bylo to 20. ledna, pokud si vzpomínám, ne, že bych si to pamatoval, ale díval jsem se, že to bylo 20. ledna loňského roku, kdy jsme schvalovali zákon o poskytnutí náhrady újmy způsobené povinným očkováním. V tomto případě, i když se jedná o nepovinné očkování, tak se přidává rozsah náhrady vzniklé újmy i do tohoto zákona.

Návrh zákona vláda předložila sněmovně dne 30. listopadu 2020. Bylo vyhlášeno zkrácené jednání v souvislosti s nouzovým stavem. Potom výbor pro zdravotnictví doporučil k projednání. 4. prosince 2020 návrh zákona ve zkráceném jednání projednala sněmovna. Ve 2. čtení tam byly tři pozměňovací návrhy a ve 3. čtení, to bylo bezprostředně poté, schválila návrh zákona ve znění předloženém vládou, kdy v hlasování č. 116 z přítomných 97 poslanců bylo pro návrh zákona 78 poslanců, proti bylo 15 poslanců. Senátu přišel tento tisk 7. 12. Čili ho projednáváme včas.

Výbor hlasoval včera na svém zasedání. Hlasoval na můj původní návrh, aby bylo doporučeno schválit návrh zákona ve znění z Poslanecké sněmovny, to nebylo přijato. Byl přijat pozměňovací návrh, který předložil pan senátor Kraus, který se týkal vložení § 3, který říká, že očkování proti onemocnění covid-19 je dobrovolné, nesmí být nařízeno nebo stanoveno jako mimořádné nebo zvláštní očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví a ani jakkoli jinak vynucováno. Koneckonců druhý bod byl ?nikdo nesmí být zvýhodněn ve svých právech ani diskriminován z důvodu, že není očkován proti nemoci covid-19?.

Projednávání tohoto pozměňovacího návrhu bylo přijato ze sedmi přítomných čtyřmi přítomnými. Tři přítomní se zdrželi hlasování. Takže to byl výsledek, který potom vedl k tomu, že výbor v senátním tisku č. 20 na 6. usnesení stanovil, že

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení, čili jeden pozměňovací návrh,

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Lumíra Kantora,

III. pověřuje předsedu výboru, senátora Romana Krause, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

To je tedy zpravodajská zpráva. Se svými osobními stanovisky se přihlásím do obecné rozpravy. Děkuji vám zatím za pozornost.

čas 16:32:26 - 16:46:25:

Ještě jednou dobrý den. Prvně bych řekl takovou věc. Já jsem avizoval na výboru pozměňovací návrh, který do určité míry, myslím si, že i velké, souvisel s těmito záležitostmi kolem očkování a proočkování. Měl být obecnějšího rázu a měl souviset s tím, že bychom navrhli, dali do zákona na základě pozměňovacího návrhu, že u nepovinného očkování na základě žádosti zaměstnance by si mohl odečítat z daní zaměstnavatel.

Je to taková jednoduchá, krátká věta, kterou o tom říkám, ale je to poměrně složitější. V podstatě za asi 15 mil. Kč pro státní pokladnu by došlo k tomu, že u asi 500 000 poměrnému počtu zaměstnanců by mohlo dojít k proočkování například proti viróze, protože teď máme proočkování velmi nízké, 5 - 7 % proti chřipce, takže by vznikly daleko menší škody tímto očkováním, proočkování na žádost zaměstnance od zaměstnavatele a odečtení z daní, než pokud tam ti lidi schází.

Já tento pozměňovací návrh nepodám, protože jsem si uvědomil, jestliže první vakcíny mají přijít 21. prosince, nebo plus minus pár dní, tak by to velmi zpozdilo celý ten proces. Takže my si ten pozměňovací návrh necháme na později, v nějaké jiné souvislosti s daňovými zákony. U mě, já se přiznám a budu mluvit upřímně, že ten zákon ve čtvrtek, v pátek, po tom všem, co se objevovalo za zprávy, ten strach, který jsem vnímal mezi lidmi, kteří nám píšou, mluvím o lidech, kteří píšou, jsou to předmětné obavy maminek s dětmi atd., tak jsem to vnímal tak, že se k pozměňovacímu návrhu, který tady bude předkládán, přidám.

Ovšem potom jsem začal ten problém studovat i kvůli tomu, že jsem měl zpravodajskou zprávu a cítil jsem odpovědnost si to nastudovat do detailů. Tak jsem absolvoval během pátku, soboty, neděle a pondělí opravdu možná několik desítek hodin studia, samostudia nebo mých různých kolegů a různých stanovisek, zaprvé odborných, ale do toho bych se teď nechtěl pouštět. Myslím si, že těch příležitostí na to, aby lidi mohli slyšet odborná stanoviska, je poměrně dost, pokud budou chtít a vyhledají si to na adekvátních webech.

Zadruhé, potom i těch odborných právně. Došel jsem k tomu přesvědčení, že se pro ten pozměňovací návrh vyslovovat nebudu. Já jsem si to uvědomil nejvíc v jednom okamžiku. To, co se tady děje, v tom okamžiku, kdy jsem náhodně víceméně sledoval debatu o nouzovém stavu, myslím, že to bylo v pátek, nechci teď předjímat, kdy to bylo, ale když byla debata o nouzovém stavu, tak tam vystoupil pan poslanec z SPD, s tím, pojmenoval a řekl dezinformační web FDA. FDA je americká agentura, která se zabývá schvalováním léků, která se zabývá schvalováním, dejme tomu, potravinových doplňků atd. Pro nás jsou důležité léky.

Musím říct, že FDA pro mě některé léky, které se používají v Evropě po schválení EMA, tak třeba ve Spojených státech se užívat nemají, protože to neschválila FDA. Když jsem se podílel na různých lékových studiích, na několika lékových studiích ve fázi 3, tak velkou obavou těch lidí, kteří tyto studie řídili, kteří tzv. monitorovali průběh té studie, v každém centru probíhá ten proces opravdu velmi pečlivě a kvalitně, protože se firmy navzájem napadají, že mají něco v nepořádku, tak jejich hlavní obavou bylo, jestli jim to schválí FDA.

Teď se do toho objeví zpráva o dezinformačním webu FDA. To je pro mě v tu chvíli znamení toho, že... Řekněte mi, kdo je tedy ta autorita, která řekne, že tento lék je správný? Kdo to je? Nebo v tomto světě, ve kterém teď žijeme, v těch deseti milionech lidech, je tady autorita, která by řekla, tento lék je správný, tento je špatný? Je tady autorita, která říká, že tato společnost se vyvíjí dobře? Nebo že se vyvíjí špatně? Nebo je tady autorita, které by naslouchala aspoň část národa? Mimo tedy těch deklarovaných 30 %? Tady prostě ta autorita není. V tom je ten problém. Není v tom, jestli lék je vyzkoušený, nevyzkoušený atd., protože tam to probíhá přesně podle pravidel. To, že to mohlo proběhnout v tak krátkém období, je díky konstelací určitých věcí, jako je spousta peněz, které se do toho daly. Autority v rámci schvalování těch procesů nedělaly nic jiného, než pracovaly na velkém úspěchu světové vědy. Protože vyvinout a dostat do koloběhu vakcínu během deseti měsíců je obrovské úsilí. Já to považuji za jedno z největších vítězství vědy za poslední desetiletí třeba.

Potom je tady ještě ta situace, že se hlásili dobrovolníci. V normálním sledování léku v té 3. fázi je problém nabrat kolikrát nemocné, tak, aby se to mohlo na nich vyzkoušet. Tady se hlásili lidi. Během týdne se přihlásilo třeba 30 000 lidí. Takže toto všechno jsou faktory, které to mohly do těch několika měsíců shrnout.

To, že 4. fáze zkoušení léku bude teprve probíhat, je normální. Protože to je sběr dat, které se doplňují. To, že se lék vydá, to je poregistrační fáze. Čili v této poregistrační fázi se ještě zkoumá naprosto přirozeně, jestli u dětí ano, jestli u dětí ne. Ale než se lék pustí dětem a těhotným, tak to vždycky trvá dlouho. Koneckonců se podívejte na své léky, které máte doma. Většinou je tam napsáno, že se to hodí pro děti od 2 let. Nebo se to pro děti nehodí vůbec atd. Protože to průběžně pokračuje.

Čili argument ten, že se neví, co to udělá, může být pravdivý do určité míry. Protože my přirozeně nemůžeme čekat další rok. Nebezpečí této situace je v tom, že pokud by očkování nebylo, třeba v okolních státech bude, tak to hrozí i ekonomickým kolapsem. V tom smyslu, že konkurence nečeká. Naopak vyčkává na to, až konkurence třeba v České republice, díky tomu, že tam budou scházet lidi v továrnách a bude pořád ten stav nestav, to zoufalství, které se tady odehrává v posledních měsících, bude pokračovat. Zatímco v jiných zemích už očkování bude a bude to fungovat lépe. Tím pádem můžeme přijít i o velkou část ekonomiky.

Na závěr bych chtěl říct, že mně velmi schází opravdu ta autorita, která by mohla nějakým způsobem, nebo autority, které by mohly nějakým způsobem vnést do těchto věcí, do rozpolcené společnosti, tomu, jak se přiživují dezinformační weby na této tristní situaci... Já jen připomínám třeba, že zhruba 20. ledna loňského roku jsme tady schvalovali očkování, já jsem tam citoval z knihy, kde bylo napsáno, a to je velmi zajímavé, že vlastně na genocidě ve druhé světové válce byl jeden z plánů Hitlerova štábu, že genocidu slovanského národa by mohlo urychlit informování informačních kampaní o škodlivosti očkování. Tu citaci bych někde našel, vím, kde to bylo, byla to seriózní kniha. Tak jenom tak pro zajímavost, nejsou to všechno nové věci, i když se tak tváří.

Já jsem si dovolil... Protože jak se proti tomu bránit? Jediná věc, jak se můžeme bránit, je kritické myšlení. Kritické myšlení, tím, a teď to neříkám vám, protože si vás vážím a nedovoluji si vás poučovat, ale je docela možné, že nás teď poslouchají i lidé, kteří podléhají dezinformační kampani. Je to hrozně těžká situace. Věřím tomu, že to není z velké části úmyslně těmi lidmi šířeno, že to opravdu je princip toho dezinformačního systému, ve kterém je spousta různých defektů a synergií. Jedna z nich je třeba, že se tomu říká strach. Strach působí jako nejistota a nejistota působí jako pochybnosti. Od toho už je kousek potom napsat v obavách o sebe a o svoje děti senátorům. Není to úplně nic nového, nebo respektive tyto věci bohužel nepřestanou se schválením tohoto zákona. Jen za dnešek jsme dostali 230 e-mailů, možná, že ne všichni, ale 230 e-mailů, které se jmenují nějak ?KLIK? a něco za tím. Jenom za dnešek 230! To je další ze způsobů boje s dezinformacemi, nebo s tou dezinformací. Protože v těch 230 e-mailech vám klidně můžou zapadnout e-maily, které jsou důležité a jsou psané i jiným jazykem než tento řetězový e-mail.

Já bych vám jenom chtěl dodat kuráže v tom, abychom šířili, že o povaze kritického myšlení napsal v roce 1906 americký sociolog, že ?kritické myšlení je zkoumání a ověřování všech tvrzení, která jsou předkládána k přijetí. Smyslem kritického myšlení je zjistit, zda znění odpovídají, nebo neodpovídají skutečnosti. Kritické myšlení je výsledkem vzdělání a cviku. Je duševním zvykem a silou. Je základní podmínkou zdaru lidského konání. Měli bychom se v něm cvičit všichni, muži i ženy. Kritické myšlení je jedinou zárukou, která nás chrání před klamy, podvody, pověrami a mylným chápáním jak sebe samých, tak světa kolem nás.? To je citace z knížky Františka Koukolíka. On to má v několika knihách, např. Sociální úspěšní psychopati nebo Nemocenská posedlost. Doporučuji, protože mnohé z toho potom, co se děje kolem nás, člověk pochopí snadněji.

Děkuji vám za pozornost, jak z toho vyplynulo, já budu hlasovat pro znění Poslanecké sněmovny. Děkuji.

čas 18:17:27 - 18:20:14:

Milé kolegyně a vážení kolegové, zazněla tady velmi obsáhlá diskuze, dnes nejobsáhlejší. Já jsem si před třemi týdny říkal, že tento zákon si dám jako zpravodajskou zprávu, abych si trošku oddechl od těch minulých antigenních testů atd. Ono to dopadlo úplně jinak. Máme tady 26 příspěvků, z toho šest senátorek a senátorů vystoupilo dvakrát. Jako červená nit se tady neslo v podstatě to, že opakované selhání vlády od března tohoto roku na prahu další éry covidové infekce, covidové epidemie, kdy bychom se měli dívat dopředu už v rámci prevence a očkování, tak vůči této vládě a konání od toho března tady panuje obrovská nedůvěra. To je dobrá živná půda a myslím si, že i adekvátní živná půda pro různé šíření a hlavně nedůvěru lidí. Z toho působící i strach, nejistotu a pochybnosti. Takže bych řekl, že otázka očkování a povinnosti a nepovinnosti je důsledkem příčiny, která spočívá v chaotičnosti, která tady od března vládne.

Padly v podstatě po té diskuzi, ale můžu konstatovat, že zaprvé, o tom by se mělo asi hlasovat jako první, je znění přijmout ve znění Poslaneckou sněmovnou, dodaném od výboru sociálního. V případě, že toto neprojde, nepadlo žádné zamítnutí, ale padly tady potom návrhy na dva pozměňovací návrhy. Ty jsou v podstatě totožné, takže by se první hlasoval po podrobné rozpravě. Uzavřela by se podrobná rozpověď... Rozpověď, podrobná... Ano, já už vám to nebudu brát, pane předsedající.

čas 18:20:27 - 18:20:35:

Ano. První by se dělal výborový a potom by pan senátor Sulovský přišel...

3. schůze Senátu
4. den schůze – 17.12.2020

Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

Tisk č. 4

čas 10:43:56 - 10:44:21:

Dobrý den všem. Jenom mám drobnost. Chtěl jsem se jenom zeptat. Tady se upravují pravidla, za kterých mohou příslušníci ozbrojených bezpečnostních sborů nosit služební zbraň v době volna nebo v době volna použít soukromou zbraň jako zbraň služební. Omlouvám se, že to nevím do detailů, tak bych chtěl jenom poprosit o vysvětlení potom v diskusi. Děkuji.

Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu

čas 16:14:48 - 16:20:03:

Děkuji za udělení slova, vážení kolegové, já jenom tři stručné poznámky. Pan senátor Adámek mluvil o těch návštěvách. Před týdnem jsme poslali za anticovid tým trojkoalice, sám za sebe jsem posílal návrh návštěv, které by byly použitelné i v případě jiných epidemií, jako je třeba virová, chřipková atd., tak aby se nestávalo, že lidé v nemocnicích umírají, aniž mají možnost se setkat se svými příbuznými, aby mohl být někdo, mám to v tom materiálu nazvané jako poučený návštěvník, jedna osoba, nejbližší, jak nazývají v anglické literatuře, milovaná osoba, lidi, kteří tu návštěvu potřebují. To se tam nazývá nepostradatelnou osobou. Je to osoba, která může přijít i v pátém stupni PSA, pokud z něho vycházíme, může poskytnout tomu dotyčnému najít nějakou útěchu, aspoň svojí přítomností, protože je prokázáno, že návštěvy, jak v nemocnicích, tak v sociálních zařízeních, jsou významnou součástí léčebného procesu. To je úplně bez debaty. Každý, kdo je zdravotník nebo pracuje v těchto zařízeních, tak to může potvrdit. Jenom to chtít vnímat a vědět o tom. Je to součást klientského působení léčebného procesu.

To d), já jsem vycházel z několika různých modelů, nakonec jsem si zvolil skotský model, který umožňuje návštěvy i bez antigenních testů, za dodržení nějakých základních podmínek. Ta pravidla jsou tam daná. Na svém oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, na novorozeneckém oddělení, jsme možnost návštěv udržovali, na intenzivní péči u dětí, které to potřebovaly, udržovali jsme celou dobu covidu, od toho 10., 11. března. Šlo to, neměli jsme ani jednu komplikaci. Prostě jde to, jenom hledat ty cesty a chtít. Ministerstvo zdravotnictví by mělo být hybnou silou toho, aby to šlo.

Další věc. Chtěl jsem se zmínit o tom, co s v některé literatuře nazývá ?debilizací společnosti?. Prostě to, co se děje teď v této době, v těchto měsících, co se děje konkrétně v ČR, směřuje k tomu, aby, teď to předesílám a říkám, není to pejorativní výraz, je to výraz určitého stavu, ?debilizace společnosti?, to tomu výrazně napomáhá. To, že se zavřou školu, považuji za jeden z největších zločinů od března tohoto roku, protože to vede k tomu stavu, o kterém jsem mluvil. Zavírat školy, když víme, že v jiných zemích to nebylo nutné, je prostě brutální akt proti vzdělávání a proti základnímu právu na vzdělání.

Na závěr jsem chtěl říct, ještě citovat kolegu Adámka, že tady se nedá, mluvili jsme o tom včera, já jsem o tom mluvil taky během toho očkování, že ten základní rozpor té nedůvěry ve vládu je odrazem i toho, že vláda se chová velmi nedůvěřivě a naprosto špatně, nevěří svým občanům. Vychází to ze všech těch možných věcí, které se udály za poslední dva roky, nedůvěra je tady oboustranná. Nevím, kdo by ji mohl spravit. Na druhé straně, chci říct, že v Senátu jsme o té nedůvěře mluvili už v červnu loňského roku, během veřejného slyšení, kdy první bod z těch 22, 23, na který nám nikdo neodpověděl, co neodpověděl, ignoroval, jak tedy předseda vlády, tak i všechna dotčená ministerstva... Prvním bodem bylo, že klíčová je důvěra občanů ve stát. A to úplně selhalo. Nakonec se nám to velmi potvrdilo ještě během naší cesty na Tchaj-wan, kde právě věci fungovaly díky tomu, že tam je 90% důvěra v paní prezidentku, 90% důvěra v ministra zdravotnictví. To už máme za sebou, to jsme prošvihli. Takže budeme hledat další cesty. Děkuji za pozornost.

čas 16:55:36 - 16:56:02:

Vážení kolegové, jenom mám jednu aktualitu, takovou úplně čerstvou, je vás tady hodně starostů, takže jenom abyste věděli, že se nám podařilo, našemu skautskému oddílu, parlamentnímu, mimo jiné s ústředím skautingu v ČR domluvit, že může proběhnout betlémské světlo v akci, tak, jak je to naplánované, jaké budou podmínky ministerstva zdravotnictví. Děkuji.