5. schůze Senátu
1. den schůze – 30.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti

Tisk č. 31

čas 10:30:41 - 10:31:38:

Děkuji, pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři. Já mám skutečně jenom faktickou poznámku. Já předem říkám, že budu hlasovat pro tento návrh, stejně tak jsem hlasoval na zdravotnickém výboru, jenom v rámci pravdy bych rád upozornil na to, že v amalgámu je 40 % rtuti, která je plně vázána na ostatní prvky, především kovy, že rtuť, která je nebezpečná pro zdraví lidí, jak to tady bylo řečeno ve zpravodajské zprávě, je pouze ta, která je volná a odpařuje se. Čili není žádná studie o tom, že by amalgám způsoboval těžká poškození srdečního svalu nebo ledvin. Což samozřejmě neplatí o volné rtuti, tam je to naprosto v pořádku. Chci jenom upozornit na to, že amalgám, když se míchá, tak je vázán, ta rtuť je tam vázaná, neodpařuje se. To je všechno, co jsem vám chtěl říci. Jenom v zájmu zachování pravdy. Děkuji.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 30

čas 19:14:26 - 19:17:01:

Pane místopředsedo, pane ministře, paní navrhovatelko, vážené senátorky, vážení senátoři. Já budu mluvit o něco kratší dobu. Chtěl bych vyzdvihnout zpravodajskou zprávu paní senátorky Dernerové, která ve všech ohledech se zmínila o všech problémech, které jsme na výboru pro zdravotnictví a sociální politiku probírali.

Chtěl bych zdůraznit, že směrnice, kterou tady projednáváme, má své klady. Ještě bych vyzdvihl klad v první části, že se zpřesňují podmínky pro klinické lékové studie, což je velice významné. Každý z nás chce nové léky dávat a každý z nás chce, aby správná klinická praxe probíhala podle určitých správných pravidel. To je obrovský klad.

Další část, jak jste slyšeli u mé předřečnice, je poněkud kontroverznější, ale přesto přese všecko námitky, které přišly ze strany Lékárnické komory, a musím říci, že stejné podněty a stejnou textaci pozměňovacích návrhů jsem dostal od prezidenta Lékárenské komory, od tajemníka Lékárenské komory a chtěl jsem je na výboru načíst, ale po vysvětlení a po diskusi ze strany ministerstva zdravotnictví jsem své návrhy nakonec nepodal. Domnívám se, že to bylo vysvětleno naprosto dobře, je tam odklad, je tam doba, po kterou se bude testovat nový systém. Ale já chápu obavy lékárníků z toho, že se navýší pro někoho administrativa a že tento systém řeší problém, který u nás není zatím aktuální. To je pravda. To je naprosto pravda.

Na druhou stranu stejná obava ze strany lékařů byla při zavádění elektronických receptů, a mohu říci, protože ve fakultní nemocnici v Hradci Králové děláme měsíční přehledy, tak dneska máme přes 96 % všech receptů elektronických a blížíme se pomaličku k stovce, takže obava z toho, že je něco nového, je pochopitelná. Ale čas vždycky ukáže, je-li to účelné nebo není účelné.

Budu hlasovat rozhodně pro návrh, tak jak prošel Poslaneckou sněmovnou, protože pozitiva, zejména v tom, že se uvolní vakcíny přímo pro obyvatele, pro aplikující lékaře, jsou pro mne jako lékaře významným bonusem a děkuji za pozornost.