18. schůze Senátu
1. den schůze – 25.03.2020

Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Tisk č. 216

čas 14:53:37 - 15:04:17:

Děkuji za slovo, dobré odpoledne, vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Já jsem moc ráda, že paní ministryně ve svém předkladu zmínila úřady práce, to je téma, kterému já se jako senátorka a teď i jako starostka stotisícového města věnuji dlouhodobě. Já bych byla ráda, kdyby paní ministryně zde skutečně okomentovala více, jak úřad práce zvládne nastalou situaci, která teď nějakým způsobem na něj stále ještě více dolehne.

Když se podívám na stránky úřadu práce, tak je tam napsáno, že úřad práce umožňuje veřejnosti, aby si vyřídila většinu svých záležitostí online. Dokonce je tam uvedeno, že přijatá opatření prý nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům. Ale já mám úplně jiné zkušenosti. Zkušenosti našich občanů Prahy 10, které jsou opravdu velmi nepříjemné. Ptám se, jak budou úřady práce zvládat tento nový nával agendy, když dlouhodobě na úřadech práce jsou problémy? Dávky se vyplácejí pozdě, i s několika měsíci, zoufalí lidé chodí za mnou do kanceláře, že nemají na jídlo, protože třeba jim tři měsíce, dva měsíce nebyly dávky vyplaceny. Já jsem si v minulosti nechala zpracovat analýzu situace na úřadech práce po celé ČR. Moje osobní asistentka, paní ministryně, prostřednictvím pana předsedajícího, obvolala všech 206 úřadů práce. Zjistili jsme, že největším problémem, se kterým se úřady práce potýkají, je právě nedostatek zaměstnanců dlouhodobě, nedostatečná komunikace, neinformovanost, například na 46 % pracovišť se nedovoláte na první pokus. Tuto analýzu jsem tady prezentovala, máte ji k dispozici.

A teď si pojďme shrnout, jaká je situace nyní. Úřady práce zcela omezily provoz, tak jak bylo nařízení vlády, na tři hodiny dvakrát týdně. Ale jsou zavřené, paní ministryně. Může dovnitř... Já vám říkám Prahu 10 a je jich víc. Je zavřeno, na úřad práce může přijít pouze ten, kdo je objednán. Ale já se ptám, co ti ostatní, kteří nemají možnost se připojit na internet, hlavně senioři, prostě oni tam přijdou, stojí a úřad práce je zavřený.

Senioři nejsou informovaní, nevědí, co dělat, realita je taková, že se obrací na mě, jako starostku, případně na naše úředníky, 25 % telefonických hovorů za poslední týden k nám na úřad, kde my telefony zvedáme, se týká dotazů úřadu práce. My s velkou lítostí všem vysvětlujeme, že jim nemůžeme poskytnout informace, protože nespadají do naší působnosti. Stejně je tato situace velmi komplikovaná pro nové žadatele, kteří se v systému dávek vůbec neorientují, potřebují se alespoň telefonicky nebo emailem poradit. Já jsem si tady pro vás připravila 4 takové příklady, kde vidím největší problémy. A to je právě to, že se nemůžeme na úřad práce dovolat.

Došlo ke slučování úřadů práce pro více oblastí, takže například Praha 10 byla sloučena s Prahou 15, navýšil se počet klientů o 1/3, ale nebyl přidán žádný zaměstnanec. Nepřešli zaměstnanci z Prahy 15 na Prahu 10. Takže tam byl okamžitý nával, daleko víc žadatelů. S tím, že dochází k tomu zpoždění výplaty dávek, to jsem tady říkala.

Já tomu nerozumím, protože my jako samospráva, sedí tady řada starostů, normálně fungujeme podle nařízení vlády, takže my máme otevřeno 3 hodiny dvakrát týdně, ale dveře máme otevřené. Samozřejmě, vyzýváme všechny, ať s námi jednají elektronicky, máme určitá bezpečnostní opatření, ale pokud někdo potřebuje si na úřadu městské části něco vyřídit, tak naše dveře jsou otevřené. Podívejte se, paní ministryně, na sociální sítě. O tom, jak si diskutují zoufalé maminky, že se nikam nedovolají, nevědí, co mají dělat. Takže to je jeden příklad těch problémů.

Druhý, velký problém, který nás podle mě teď všechny čeká, je vyplacení příspěvku na bydlení. To v tuto chvíli je jedna z největších zátěží úřadu práce. Kvartálně se tyto žádosti musí zpracovávat a skenuje se obrovské množství dokumentů. Jenom si neodpustím poznámku, že z hlediska počtu žadatelů se za poslední rok vůbec nezdá, že by se tímto opatřením snížil nějak výrazně počet žadatelů. Že jsou tedy dlouhodobě existující velké problémy s chybějícími zaměstnanci, to jsem tady říkala. Tato agenda je velmi náročná. Já chci upozornit, že mnoho lidí je právě na těchto dávkách existenčně závislých. Obavy mám hlavně o ty seniory, matky samoživitelky či nízkopříjmové rodiny, které i v dobách mimo krizi jen stěží zaplatí nájem. Jedno zpoždění vyplacení této dávky je pro ně kritické. A nemají na jídlo. Mohli bychom se podívat na situaci minulý týden, kdy lidé stáli ve frontě před zavřeným úřadem a nevěděli, jestli dostanou stravenky. Osobně jsem u toho byla.

Problémy další, nájemníci, kteří třeba nemají prodlouženou smlouvu, nemůžou dostat teď příspěvek na bydlení. Velký problém. Byla jsem ujištěna a sleduji to, že tento problém se řeší, doufám, že bude přistoupeno k tomu, že právě příspěvky na bydlení budou vypláceny dle dříve dodaných dokumentů. Já se skutečně bojím, že 1. dubna, kdy začne první čtvrtletí, tak přijdou opravdu spousty žadatelů, a jsou to hlavně ti senioři, přijdou osobně, opět si žádat o příspěvky na bydlení. Tady moc prosím paní ministryni, vím, že to se dá udělat rychle, tak jestli byste tady mohla podat nějakou informaci, jestli skutečně aspoň tento nával administrace příspěvků na bydlení bude udělán tak, že se prostě automaticky na další čtvrtletí vyplatí, a lidé nebudou muset chodit na úřad práce dokládat zase to čtvrtletí. Moc by to pomohlo. Vím, že tady návrhy byly, ale nevím, v jaké fázi to bude. 1. 4. se blíží velmi rychle, to znamená, informace se musí komunikovat, musí se dostat do médií, do televize, aby senioři věděli, že skutečně příspěvek na bydlení dostanou, že na úřady práce teď prostě chodit nemusí. Je to opravdu velká zátěž pro ně. Jim zbude spoustu času na řešení dalších věcí.

Třetí velký problém, který vidím u úřadů práce, je, že v rámci programu na ochranu zaměstnanosti bude nově vyplácen příspěvek zaměstnavatelům. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout tu současnou situaci a nebudou třeba muset sahat k propouštění. Ale jak je toto řešeno v rámci navýšení agendy úřadu práce? Na stránkách MPSV se dočtu, že příspěvek budou poskytovat úřady práce, výše a doba bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnavatele bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Mně to na první pohled přijde jako velmi administrativně náročná práce. Tak ptám se, jestli to zvládneme. Protože jde o klíčovou podporu zaměstnavatelů a je nutné, aby se to řešilo rychle. A poslední příklad, který jsem si připravila, je, že po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Obě tyto žádosti se zasílají vyplněné úřadu práce, v místě trvalého pobytu fyzické osoby. Bude také přibývat evidence na úřadu práce po skončení zaměstnání. Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v karanténě, je nahlíženo stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. A klienti budou muset dokládat potvrzení o dočasné neschopnosti. Jenom se ptám, nebudou tady zbytečné návštěvy lékařů, když máme eNeschopenky? Jak toto bude fungovat, aby tady nedošlo zase k nějakému zatížení?

Závěrem bych chtěla říct, že skutečně mluvím s reálnou zkušeností toho, jak úřad práce funguje u nás, sídlíme v jedné budově, opravdu je to velký problém, moc bych tady prosila za to opatření, hlavně teď s tím vyplácením příspěvků na to bydlení. Moc by to pomohlo, uleví to vašim zaměstnancům, lidi se zklidní, budou mít i vaši zaměstnanci na úřadech práce čas zvládat nápor dalších věcí, který přináší tato doba. Děkuji, že dostanu nějakou odpověď.