15. schůze Senátu
2. den schůze – 30.01.2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tisk č. 181

čas 12:04:52 - 12:08:17:

Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, já jsem také milovník zvířat, ale na rozdíl od některých jenom obratlovce mám rád, já mám rád i včely. Musím říct, že když jsem se s touhle materií poprvé setkal, tak jsem si připadal jako naprostý laik. A jako laik v trestním právu pořád jsem. Neuměl jsem to uchopit z počátku vůbec, četl jsem všechno možné a dostupné. A nakonec dnes do dopoledních lavic jsme dostali tady zprávu od pana profesora Šámala, kterého jsme včera všichni adorovali a téměř s jásotem jsme ho posunuli na nové místo jako nejrespektovanějšího člověka v trestním právu. Já jsem si to přečetl celé, nevím, jestli všichni, a plně se s tím ztotožňuji jako laik. Ale také musím říct, že já jsem milovník zvířat, od mládí miluji úplně všechny zvířata, choval jsem úplně kde co, ale také jsem v té své profesní dráze choval dobytek. Dobytek, který nakonec skončil nám mnohým na pekáči. A přestože se považuji za milovníka zvířat, tak jsem dělal i tuto činnost. Mimo jiné jsem také chovatelem psů a moji poslední tři pejsci, kteří v řadě byli u mě doma, tak byli vždy zachráněni z takzvaných nevhodných podmínek. Já jsem vždycky vzal psa na inzerát, o kterém jsem věděl, že není patřičně zabezpečen. A musím říct, že to je docela závažná polemika, protože my jsme tuhle materii neměli nebo tahle materie nebyla v zemědělském výboru, ale ono se to skutečně týká to chovů zvířat, různých jiných, a ta diskuse o různých podmínkách, která není explicitně stanovena, a to je podle mě veliký, a je to i v tom Šámalově zprávě, není stanovena, tak to je polemika na dlouho. Nechci zdržovat, nicméně pes, pes je zvíře z přírody. Pes má být na zahradě, pes má mít volnost. A podívejte se do měst. Kde chováme psy? Chováme je v panelácích, chováme je v nevhodných podmínkách. Takže zavřeme všechny tyto lidi, kteří chovají svého pejska v nevhodných podmínkách? Já samozřejmě bych musel být první trestně stíhaný, protože ten můj pes si mě tak oblíbil, že se mnou spí každou noc. Já si nemyslím, že moje postel je vhodná pro chov psa. Takže sám se dopouštím trestně právního konání a měl bych být za to potrestán. Takže to jsem chtěl říct jenom na úvod. Myslím si, že skutečně, když jsem se na to podíval poprvně jako laik, tak jsem si říkal, že to je vytržené z toho kontextu té trestní právní roviny a není to srovnatelné s tím lidským nebo s tou trestní činností lidí. Takže přikláním se k tomu, srovnejme ty podmínky, nemám problém, když povýšíme ty taxy v jiných případech, abych hlasoval pro navýšení taxi při týrání zvířat, ale takhle to vytrhnout z toho kontextu je podle mě nepatřičné, děkuji.

12. schůze Senátu
2. den schůze – 31.10.2019

Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Tisk č. 135

čas 16:07:07 - 16:08:40:

Pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, jsem asi pořád posledním, tzn. zdržujícím senátorem, nicméně řeknu pár věcí. Nebude to dlouho trvat.

Já se musím ohradit. Tady skutečně zaznělo několik nepravd, ty si necháme, předpokládám, na podrobné diskuze, až se budeme o tom bavit v 2. čtení. Nicméně zazněla tady věta, a nejednou, parciální zájem. Parciální zájem to rozhodně není, protože my jsme tady od toho, abychom interpretovali názory a potřeby občanů, protože je zastupujeme. Takže obracím se k nám kolegům, abychom neříkali, že je to parciální zájem. Protože tento parciální zájem je podložený peticí, která má víc jak 100 000 podpisů. A já jsem si jen vytáhl 2 průzkumy. Mladá Fronta dnes na otázku doplnění Listiny základních práv a svobod, právo bránit sebe a jiné, tak na tuhle otázku odpovědělo 84 % respondentů, ano, chtějí to začlenit, a ne bylo 16. Obdobnou anketu udělala televize Nova, tam to bylo ještě výraznější – 95 % ano, 5 % proti. Takže my jsme tady přece od toho, abychom vůli občanů plnili a posuňme tuhle věc do odborné diskuze. A myslím si, že je to naší povinností, abychom to do 2. čtení posunuli. Děkuji.

12. schůze Senátu
1. den schůze – 30.10.2019

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019

Tisk č. 99

čas 17:55:49 - 17:57:15:

Pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené dámy a pánové. Budu velmi stručný, protože všechno, co mám ve své zprávě, zaznělo z úst paní ministryně. Dovoluji si jenom podotknout, že v tomto případě je to mezi námi vzácná shoda, ne vždy se totiž shodneme na těchto věcech.

Proto se omezím pouze na usnesení z 8. schůze výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, která se konala dne 23. července 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019.

Výbor po odůvodnění zástupkyně předkladatelky paní Mgr. Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě senátora Rostislava Koštiala a po diskusi

1. doporučuje Senátu Parlamentu ČR dát souhlas s ratifikací Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsané v Praze 20. května 2019,

2. určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Rostislava Koštiala,

3. pověřuje předsedu výboru senátora Lumíra Kantora, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi.

Děkuji.

10. schůze Senátu
1. den schůze – 24.07.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 107

čas 12:42:44 - 12:46:58:

Pane předsedající, paní ministryně, hezký den, dámy a pánové, tady bylo už téměř všechno řečeno, takže já nechci dlouho zdržovat. Nicméně musím úplně krátce k tomu říci, také jsem starosta turistického města, velmi významného, a vše, co tu bylo řečeno, tak se v těch městech děje. Tím chci říci, že ten zákon skutečně není dobrý pro nás a bude obce poškozovat. Za chvíli také řeknu proč. Úplně na úvod řeknu, že se přikláním k zamítnutí jako takovému, protože ten návrh je opravdu špatný. Nicméně jsem ochoten zvážit a přiklonit se k pozměňováku ÚPV. A teď jen některé postřehy.

V první řadě jsem měl celou dobu, co jsem na radnici, nálepku, že jsem starosta, který dělá vše pro turisty a nic nedělá pro občany. Nicméně tady musím malinko jít proti podnikatelům v cestovním ruchu, protože máme poctivé a nepoctivé. A tady to ještě nezaznělo. On ten poplatek se vybere, ale on se nám neodvede. Oni ho prostě vyberou, protože je to o nějaké ceně, a pak ho nějakým způsobem, tady už to bylo naznačeno, vím o živnostnících, podnikatelích, kteří mají dvě ubytovací knihy, fixlují s tím, jak umí, jedni mi říkají: "To je kvůli finančnímu důvodu, protože nemáme na odvody," a tak dále, to jsou takové věci, které se tam prolínají a všichni starostové z turistické oblasti tuto situaci znají. Takže ten poplatek turista, a to chci zdůraznit, on to v podstatě odvede, takže to nebude zvýšená zátěž do jejich kapsy, když to necháme při těch 21 Kč. Ale samozřejmě když to zvýšíme, řekněme, na 50 nebo na 100, tak to už by bylo citelné a k tomu se také nepřikláním.

K tomu navýšení a k té hranici. Je potřeba si říci jednu věc, že pokud to necháme na starostech, protože je to místní poplatek a je to na obci, ať si zvolí poplatek, tak je to v pořádku, když to nezastropujeme. Když to zastropujeme, tak je to návodná částka. A já si umím představit, a mnozí kolegové si určitě umí představit, když turisté nám tam zavazejí a plní nám popelnice, zavazejí nám auta, tak jak občané budou přemýšlet a budou říkat: "Oni by mohli dát stovku, ale vy jste jim dali jen padesát. Co je to za starostu, který jim dal jen padesát, když jim mohl dát stovku?" To je špatně. Dejme tam nic, nezastropovávejme to, ať si každá obec najde prostor, protože je to na ní. V momentě, jak tam bude částka, tak vždycky bude návodná a vždy budou obce pod nějakým tlakem. Samozřejmě už to tady bylo řečeno, lázně a osvobození vůbec obecně, každá výjimka, každé osvobození přináší problémy, je to špatně. Paušálně všem, chce-li někdo někde rekreovat, ať zaplatí. A v zásadě, jestli je to dítě nebo senior, myslím si, že tam by neměl být extra rozdíl.

V Mikulově, dá se předpokládat, jak mám z diskusí s podnikateli, my máme dnes asi 2200 lůžek. To jsou oficiální čísla. Čísla, která jsou načerno, jsou asi další 2000, to jsou AirBNB a různě, zahrádkářská kolonie plná turistů. Před chatkami v zahrádkářské kolonii parkují mercedesy. A ti vám nepřinesou do města nic, ti vám ve městě udělají jenom škodu, vysypou tam odpadky a obec z toho nemá vůbec nic.

Takže se vrátím k úvodu, jsem pro obecné zrušení takhle špatně nachystaného zákona, nicméně po diskusi jsem ochoten podpořit alespoň ten pozměňovák, ať se tím poslanci mají zase šanci zabývat. Děkuji.

10. schůze Senátu
2. den schůze – 25.07.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tisk č. 111

čas 10:49:52 - 10:52:38:

Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, doufám, že jsem poslední přihlášený.

Nicméně z celé té debaty – a schválně jsem čekal na konec – se úplně vytratila otázka léčebného konopí, tak si v podstatě jen svojí přítomností dovoluji připomenout, protože debata byla ryze odborná a vysoce sofistikovaná, tak jsem si nedovolil k tomu vstupovat. Nicméně ke konopí jako zemědělec mám velmi blízko, takže jsem si dovolil aspoň na tenhle pro mnohé marginální výseč toho problému vstoupit.

My jsme na výboru skutečně řešili, jak s konopím. Vycházíme z určitých statistik, které já považuji za zkreslené, protože za období, co se konopí předepisovalo, tak se statistiky nemohly vytvořit. Bylo to drahé, nedostupné, mnohdy to vůbec nebylo, takže těžko se vytvoří statistiky. Nicméně byl jsem velmi dobře poučen. Paní kolegyně vycházela ze statistik Izraele. Bavili jsme se tam o nějaké měsíční dávce 36 gramů. A my máme v návrhu dávku 30 gramů.

Když jsme se bavili o tom, jestli je dostačující nebo nedostačující, tak samozřejmě tam se vedla polemika. My vycházíme z nějakých statistik, zaznělo tam, že statistika je víceméně pro děti z Izraele, takže se těžko dá dohledat to správné číslo. A myslím, že pan ministr reagoval – a rozhodně oprávněně, že kdybychom se třeba drželi jiných potřeb, kdyby se prokázalo, že jsou 90g, nebo až 180g potřeby na 1 člověka, na toho pacienta, tak bychom se dostávali na částku myslím 1,2 miliardy. A tady zní otázka. U nás na Hodonínsku, když vidím paní kolegyni, ale také u nás na Moravě, když se rozhlédnete pořádně po zahrádkách, tak to tam zahlédnete, nebylo by dobré hledat cestu, jak si to pacienti pod nějakým dohledem budou moci vypěstovat sami a zadarmo? A nezatěžovali bychom státní rozpočet touhle šílenou částkou.

Já jsem přesvědčený o tom, že pokud to někomu pomáhá, tak potřebuje těch 190 g a těch 30 g, když čteme ten materiál, tak budeme dovážet, nebudeme dovážet, bude na trhu, nebude na trhu, tak si to vypěstujme. Najděme systém, jak to tomu pacientovi umožníme a státní rozpočet ušetří 1,2 miliardy.

9. schůze Senátu
2. den schůze – 13.06.2019

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace

Tisk č. 53

čas 13:41:42 - 13:42:47:

Pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi krátký. Abychom lépe pochopili, o čem se tady bavíme, tak skutečně teď řešíme pozemky, které Lesy ČR mají, 1,3 mil. hektaru lesů. Ty ostatní lesy, které jsou v tom, jak řekl Miloš Vystrčil, bez toho, že budou ty lesy zdravé, tak ty ostatní budou trpět tím sousedstvím. Ale co je podstatné a velmi důležité, že celkem těmi lesy protéká 38 tisíc kilometrů vodních toků, z toho 20 tisíc kilometrů drobných vodních toků. Já mám obavu, že až se příště bude chtít pan premiér s panem ministrem z životního prostředí projet po Baťově kanále, tak s tímto přístupem už bude ten Baťův kanál suchý, oni nebudou mít po čem jezdit. Takže jenom tohle jsem vám chtěl sdělit. Ještě společenská hodnota těchto lesů je spočítaná na 12 bilionů korun. Takže víme, o co teď bojujeme.

8. schůze Senátu
1. den schůze – 02.05.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 66

čas 11:14:21 - 11:15:03:

Pane předsedo, pane poslanče, dámy a pánové. Na toto téma už jsem tady vystupoval, takže se nebudu opakovat. Nicméně musím říct jednu drobnost, která tady už více méně zazněla.

Když to tak pěkně poslanci odmakali na 130 nebo na 120, tak si myslím, že jak zaznělo, že půl roku se s naším návrhem nic neděje, že by to domakali na těch 120 až 130 i s tímhle možná přílepkem nebo s tímto pozměňovacím návrhem. A musím se jako zástupce vinařského kraje, kde jsme vybudovali spoustu cyklostezek, zastat tohoto pozměňovacího návrhu a prosím vás o podporu. Děkuji.

8. schůze Senátu
2. den schůze – 03.05.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Tisk č. 69

čas 09:30:53 - 09:31:34:

Hezký den, pane předsedající, dámy a pánové, já úplně krátce. My máme teď jedinečnou příležitost vracet nesmyslné zákony, které historicky vznikly ve sněmovně a byly schváleny i na této půdě, abychom se s tím nějak vypořádali. Toto je zrovna jeden z nich, protože historicky jsme regulovali, regulovali, regulovali, zdaňovali a poškozovali podnikatelské prostředí, které skutečně už teď je paralyzováno a nefunguje. Takže máme jedinečnou příležitost vracet takovéto zákony poslancům, ať to přehodnotí. Takže já se přimlouvám za pozměňovák a děkuji.

Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

Tisk č. 68

čas 10:21:00 - 10:21:53:

Jenom krátce navážu na pana kolegu Oberfalzera. Je to přesně tak, jak to řekl Ronald Reagan. Ten důsledek, nebo proč se to děje, tak je úplně jednoduché. Napřed těm lidem peníze sebereme, potom jim je milostivě něčím dotujeme a vytváříme si závislou skupinu na státu, která reguluje a dotuje. A potom si samozřejmě vytváří velmi významnou skupinu voličů. Takže neberme těm lidem peníze, nechme je s nimi nakládat, pak to nemusíme dotovat. Nechme mladé a všechny, ať si se svou nemovitostí nakládají podle svého. A to, že nám bude chybět 6 miliard, já si myslím, že když se všichni podívají, jak se nakládá s některými prostředky, jak se zbůhdarma rozdává, rozdává a rozdává, tak se 6 miliard vždycky najde. Děkuji.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 72

čas 14:38:07 - 14:43:02:

Paní předsedající, paní poslankyně, dámy a pánové. Ono už bylo prakticky úplně všechno řečeno, co jsem chtěl říct, takže vás nechci zdržovat. Nicméně krátké postřehy, které jsem si poznamenal. Já jsem měl to štěstí, že jsem vedl dvě kampaně naráz, jako mnoho z vás, potenciálně na starostu, protože jsem se ucházel jen o post starosty u nás v Mikulově, a senátora. Transparentně jsem opakovaně – a můžete to vidět na mých stránkách – jsem opakovaně říkal, že se ucházím o obě dvě funkce. Byl jsem na to dotazován novináři, veřejností, přesto všechno jsem významně zvítězil jak v Mikulově, tak i v té senátní kampani. Moji voliči věděli, komu dávají hlas. Znají mě a věděli, že se ucházím o dvě kumulované funkce. Takže naprosto transparentně.

To je potřeba říct, protože samozřejmě kolega Vilímec a předřečníci to už všechno řekli. Jen pro příklad, že skutečně někteří kandidovali naráz v jednom volebním období do těchto funkcí, tak to museli přiznat. Někdo to třeba nepřiznal, ale já veřejně. Takže to je tento moment.

Já bych chtěl upozornit malinko na něco, co tady nezaznělo – dlouhodobá ostrakizace starostů. Trošku musím ještě říct, že se cítím být ve střetu zájmů, protože budu mluvit z části i o sobě, ale z části o nějakých svých kolezích. Já jsem zažil u nás v našem ODP máme jednu obec a tam byl starosta, který ve svých 40 letech pověsil takzvaně podnikání na hřebík a šel se věnovat své obci. Tisíc občanů. V té funkci vydržel asi 16 let. Po 16 letech ve volbách, přestože zvítězil, tak demokraticky se nestal starostou.

Po těch 16 letech se ten starosta už nemohl vrátit do podnikání. Neměl žádné garantované místo, že by mu někdo někde něco držel, a tento starosta skončil ve vedlejší obci a sekal tam trávu. Sekal tam trávu jako pomocná technická síla. Prostě ostuda. Takhle my se chováme ke starostům, kteří celý svůj produkční život věnují obci.

Nechci křivdit policistům, velmi si vážím vojáků, všichni mají nějaké výsluhy, ale se starosty se mnohdy zachází jako s onucemi. I tento přístup Poslanecké sněmovny, který navrhuje tento bizarní zákon, tak jen ukazuje, jaký pohled na tyto funkce je a kam až se tahle záležitost může dostat.

Já si ještě vzpomínám, asi před 5 lety jsem s paní poslankyní hovořil v Brně na jedné besedě. Velmi dlouho jsme hovořili a tam jsme si notovali, protože tam jsme říkali, jak jsou strašně ti starostové podhodnoceni. Protože oni jsou placeni za práci. A mluvím spíše o menších obcích a městech, kdy neznají víkendy, neznají hodiny, jsou neustále v práci. A my jsme se bavili, že za tu práci jsou nedostatečně ohodnoceni.

Jen pro srovnání, celou dobu, co jsem starostou, tak dobří řemeslníci u nás v Mikulově měli lepší finanční hodnocení než já jako starosta sedmitisícového města. Ale já jsem si to vybral, já si nestěžuji. Já si nestěžuji, jinak bych tam nebyl. Ale dneska se děje něco, co mně osobně vadí. A tenkrát jsme si s paní poslankyní velmi notovali a shodovali jsme se, že ta práce a ta odměna není adekvátní. Ono se to moc nezlepšilo, protože dneska velmi dobrý řemeslník, aspoň u nás tedy, obkladač, velmi dobrý zedník má 500 Kč/h, když ho chcete sehnat. A srovnejte si, spočítejte si, kolik bere starosta za svoji práci. Za ty hodiny, které musí skutečně reálně odpracovat. Nikdo to za něj neodpracuje.

Funkce starosty se nedá delegovat. Máte místostarostu, ale, podívejte se, jak jsou dotační programy, jak jsou všechny programy, všichni chtějí statutár, ale to hlavní, toho starostu, který je zodpovědný trestněprávně, a kdo nám sníží trestněprávní odpovědnost a odpovědnost na 40 %, když je tenhle návrh takový? A my se nebavíme o kumulaci mezd, my se bavíme o kumulaci funkcí. A každý z nás si tu funkci musí odpracovat bezezbytku a stoprocentně. A voliči nám mají právo vystavovat tu odměnu. A takhle už to bylo řečeno, nechci se opakovat.

Takže tohle jsem vám chtěl sdělit. Myslím si, že obecně funkce starostů je v této společnosti hodně podceňována a teď jsme tomu dali skutečnou korunu. Děkuji.

6. schůze Senátu
1. den schůze – 27.02.2019

Balíček na boj s dezinformacemi

Tisk EU č. K 006/12

Tisk EU č. K 007/12

čas 11:47:47 - 11:49:22:

Dobrý den, pane místopředsedo, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, kolegyně, kolegové.

Já jsem nechtěl moc vystupovat, nicméně když poslouchám tu debatu, tak mi tady zaznívají některé momenty. Předně bych řekl, že cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. A když tady zaznívají všechny ty informace o tom, tak si myslím, že od toho, abychom bojovali s těmito dezinformacemi, máme veřejnoprávní média. A ty by se měly v první řadě o to postarat. Ty by měly šířit ty správné zprávy a bojovat s těmi poplašnými zprávami.

Já se rozhodně děsím, že někdo někde, kterého nebudeme mít pod kontrolou, bude analyzovat, co je dobrá zpráva, co je špatná zpráva. Bojím se zpolitizování tady toho. A může být celosvětový trend o nějakém řekněme úspěchu komunistického, bolševického tažení. A když bude správně podáván a nebude filtrován dobře těmito orgány, které se s tím mohou ztotožnit, tak tento orgán může působit velmi kontraproduktivně.

Takže já se toho bojím, mně z toho usnesení skutečně zůstává v tom odstavci 2 jenom to jedno, které nás vybízí k tomu vzdělávání. A u toho bych zůstal. Takže pokud to usnesení zůstane tak, jak je, tak já pro něj nemůžu hlasovat. Děkuji.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 35

čas 16:43:14 - 16:44:00:

Pane předsedající, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat. Mám úplně krátký postřeh. Přečtu tady jenom jeden odstavec, cituji: Vláda si je vědoma, že navržené řešení může být napadeno u Ústavního soudu s ohledem na možný zásah do legitimního očekávání církví a náboženských společností a že jim bude stanovena finanční náhrada vyplacená, aniž by to tento příjem byl dodatečně snížen o daňovou povinnost. V této situaci, kdy ani premiér údajně pro to nehlasoval, jsem přesvědčen, že jsme svědky politické korupce, kdy komunisté, jak dnes již bylo řečeno a zaznělo zde, drží vládu pod krkem a zároveň jsou využíváni pro špinavou práci. Jenom toto jsem vám chtěl sdělit.

4. schůze Senátu
2. den schůze – 20.12.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 6

čas 11:14:04 - 11:16:03:

Pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, já jsem zemědělec, já jsem zemědělec celý život, samozřejmě, zemědělství je řehole, je potřeba zemědělcům obecně pomáhat. Nicméně tady před sebou mám dvě plné A4 problémových bodů, které se týkají různých vratek, které se týkají dotací obecně. Právě dotace, evropské dotace a naše potažmo dostávají do zemědělství do těch problémů, se kterými se dneska potýkáme, už to tady bylo zmíněno. Špatné osevní postupy, nedostatečná vododržnost, skutečně zemědělci se potýkají s obrovským problémem, který, když se nebude řešit, tak to dopadne špatně.

Nicméně musím říct, že touto novou normou napravujeme určitou diskriminaci z minulosti, takže přestože obecně to považuji za špatnou normu, tak se přikláním a žádám vás o podporu této změny, protože odstraňuje určité diskriminace z minulosti, kdy byli vyřazeni ze systému podpory nebo vratky nebo zelené nafty, byli vyřazeni drobní zemědělci, byli vyřazeni specialisté, jako jsou vinohradníci, sadaři a mnozí jiní si na to nemohli sáhnout.

Takže já bych doporučil, abychom dnes hlasovali pro tuto normu, nicméně rád bych vyzval vládu, aby se zabývala obecně zemědělskou problematikou a vyřešila ten problém, kdy se podporují velké korporace, které prakticky, právě tyto korporace nám, řekněme, zvyšují ty dopady na české zemědělství, na sucho, abychom tyto věci systematicky odstraňovali, protože obecně dotace a vratky daní nejsou systémová opatření.

Takže prosím o schválení tohoto návrhu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tisk č. 11

čas 13:18:51 - 13:20:39:

Pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně. Dneska už toho tady hodně zaznělo. Nebudu opruzovat nějakými čísly, protože ta už tady zazněla. Začnu z konce, skutečně kompenzace jsou bezvýznamné, ani nejsou v plné výši, že by to podnikatelům jakoby kompenzovalo. Nicméně mi připadá, že toto navrhuje jenom ten, kdo nikdy nepodnikal, ten, kdo nikdy ráno nečekal, jestli mu přijdou zaměstnanci do práce, jestli bude nakrmen dobytek, jestli se mu rozjedou autobusy a náklaďáky, a má závazky, které musí plnit, a dělají to různým způsobem. Toto je přesně ten moment.

Já jsem přestal podnikat před dvanácti lety, a už tenkrát snili jsme sen, že budeme mít před bránou deset nezaměstnaných a všichni se budou třepat na práci, už tenkrát jsem měl tento problém a vždycky jsem každé ráno řešil, jestli mi přijde dost lidí do práce, abych splnil všechny povinnosti a samozřejmě potažmo potom zaplatil daně státu a vyřešil všechno. Dneska je úplně jiná doba.

Dneska se každý den kolegové – pořád jsem ještě z toho prostředí nevypadl, mám své přátele v podnicích, živnostníky - a ti se denně třepou, jestli jim někdo donese nějakou neschopenku, a to máme třídenní karenční dobu. Jsem zásadně proti tomu a jsem také zásadně proti tomu, abychom to i pozměňovacími návrhy posunuli někam jinam. Tento režim, tento systém funguje a držme se toho a neměňme to, co funguje. A ještě bych něco řekl. Dneska už tady při "dépéháčku" zazněla věta o tom vánočním balíčku. Toto je populistický vánoční balíček a nehlasuji pro něj. Děkuji.

2. schůze Senátu
1. den schůze – 15.11.2018

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 261

čas 15:32:09 - 15:33:45:

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem 4. volební období starostou vinařského města Mikulov. Za tu dobu jsem vybudoval mnoho kilometrů cyklotras. Záměrně říkám cyklotras, ne vinařských tras, ale podporoval jsem v okolí i spoustu vinařských tras. Na těchto trasách, možná se o tom někdy budeme bavit, poměrně zoufale chybí infrastruktura. A my motivujeme všechny podnikatele, aby infrastrukturu na těch cyklostezkách vybudovali. Ve vinařské oblasti jako Mikulov se neubráníte, abyste si nedali skleničku, takže prakticky tam každý porušuje zákon. Někdo více, někdo méně, ale převážná většina, troufám si to odhadnout na vysoké procento, jsou ti rozumní cyklisté, kteří si skutečně dají tu jednu skleničku. A musím zmínit takový příklad, jednu z těch cest jsem si oblíbil i já, je asi 40kilometrová, jezdím ji pravidelně, jsem cyklista. A když se rozmýšlím a jedu napřed po české straně, ujedu 20 km, dám si dvě piva, dvě desítky, podotýkám, pak jedu po rakouské straně zpátky, tak jsem nic neporušil. Když jedu obráceně, jedu přes Rakousko a vracím se domů po české straně, tak jsem porušil. Proto, abychom mohli budovat tu infrastrukturu, abychom se zdravým rozumem posoudili tento návrh, tak vás vyzývám a doporučuji, abychom ho přijali. Děkuji.