4. schůze Senátu
1. den schůze – 19.12.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 5

čas 17:50:50 - 17:51:30:

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Je to velmi jednoduchá novela, takže pan ministr řekl takřka úplně všechno. Já vás jenom seznámím s usnesením, který přijal jako číslo 4 na své druhé schůzi konané 12. prosince, kdy výbor po úvodním slově pana Fraňka, náměstka ministra spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, výbor

I. doporučuje Senátu PČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci senátora Miroslava Antla, kterého zastupuji,

III. pověřuje pana předsedu Senátu, senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení panu předsedovi Senátu PČR.

Děkuji za pozornost.

4. schůze Senátu
2. den schůze – 20.12.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tisk č. 11

čas 12:47:52 - 12:48:26:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní poslankyně. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením ÚPV ze své 2. schůze, která se konala 12. prosince. Jedná se o 7. usnesení, kdy po úvodním slově paní poslankyně Kateřiny Valachové, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, a po zpravodajské zprávě, kterou jsem přednesl já, výbor

I. doporučuje Senátu PČR projednávaný návrh zákona zamítnout,

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi mne,

III. pověřuje pana předsedu, aby sdělil tuto informaci panu předsedovi Senátu.

Děkuji za pozornost.