13. schůze Senátu
1. den schůze – 04.04.2018

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích(3. července 2016, Saint - Denis)

Tisk č. 230

čas 16:26:04 - 16:26:44:

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

Vládní návrh, který je předložen Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích. Česká republika již plní všechny závazky, jež pro ni z této Úmluvy vyplývají, není tak potřeba měnit vnitrostátní právní normy v této oblasti. Nová Úmluva má nahradit Evropskou úmluvu z roku 1985. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost doporučuje dát souhlas s ratifikací. Děkuji.

7. schůze Senátu
2. den schůze – 07.06.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony

Tisk č. 114

čas 10:28:58 - 10:29:37:

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové. Projednávaný zákon o kybernetické bezpečnosti není možná zcela dokonalý, ale v dnešní bezpečnostní situaci ve světě je to velice potřebný zákon. Doufám, že ho podpoříme a že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně bude mít dostatek finančních prostředků na to, aby zaplatil odborníky, které tam teď horko těžko shání, a vlastně konkuruje soukromému sektoru. Takže doufám, že ho schválíme. Děkuji.

5. schůze Senátu
1. den schůze – 08.03.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 59

čas 18:46:48 - 18:48:13:

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně. Navázal bych na předřečníky. Neustále tady řešíme sociální skupinu, která je na dávkách. Dneska víte z televize, 5,1 nezaměstnanost, nejnižší za 9 let. Kdo chce pracovat, ten práci bude mít a nemusí žít na sociálních dávkách. Stejně to nevyřešíme. Je načase být trošku tvrdší, nahnat lidi do práce. Já jako zaměstnavatel mám zhruba pět, šest lidí z takové komunity, kteří dělají, nedělají, a dělají za třináct, čtrnáct, patnáct tisíc hrubého, se základním vzděláním. Kdo chce, ten pracovat může. Já nemám ústavní povinnost živit toho, kdo nechce dělat, když se bavíme o ústavnosti. A zeptám se vás znovu. Ústavní soud je od toho, aby posuzoval. To, že někdo říká, že to je neústavní, není pro mě žádné měřítko. Ať rozhodně Ústavní soud. A je načase být tvrdý. Podívejte se, kolik lidí je bez práce a kolik lidí fabriky shánějí. Nejsou a nebudou. Ale úplně si nevybíráme, jestli přišel z věznice nebo jestli má základní vzdělání. Je nám to jedno, hlavně, když chce pracovat. To je ode mne všechno. (Potlesk.)