Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

mezinárodní smlouva

 • 85 - Smlouva mezi ČR a Kyrgyzskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
 • 91 - Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí
 • 96 - Smlouva ČR Argentina o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • 97 - Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky
 • 99 - Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem
 • 100 - Dohodo ČR Nizozemí ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
 • 101 - Dohoda ČR Omán o letecké dopravě
 • 102 - Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • 131 - Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti

jiný

 • 57 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
 • 73 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
 • 90 - Informace o nasazení sil MO v zahraničí v roce 2018
 • 115 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 119 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
 • 129 - Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
 • 130 - 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2019
 • 132 - Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2020
 • 133 - Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2019
 • 134 - Informace o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič.za období leden - červen 2019
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
57

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018

57/1 VHZD 57/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
  František Bradáč (VHZD) Michael Canov (UPV) Podán:
  73

  Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy

  73/2 VHZD 73/3 VUZP Petr Martan
   Přemysl Rabas (VVVK) Lumír Aschenbrenner (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Podán:
   85

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019

   85/1 VHZD 85/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Kyrgyzstán
   90

   Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018

   90/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán: armáda, Mali, Somálsko, Irák, Sýrie, Egypt, Izrael, Lotyšsko, Litva, Bosna a Hercegovina, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Kosovo, Afghánistán
   91

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014

   91/1 VHZD 91/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, Jednotný evropský akt, Ecofin, bankovní unie EU
   96

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

   96/1 VHZD 96/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Ladislav Faktor (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Argentina, Česká republika, mezinárodní spolupráce, celní dohoda, celní spolupráce, clo, celní delikty
   97

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce sjednána dne 4. prosince 2018 ve Varaderu

   97/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Miroslav Balatka (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, investiční banka, mezinárodní investice, sídlo instituce
   99

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019

   99/1 VZSP 99/2 VZOB Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Rostislav Koštial (VZSP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Česká republika, mezinárodní spolupráce, Mongolsko
   100

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě

   100/1 VHZD 100/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Jiří Cieńciała (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Nizozemsko, Česká republika, mezinárodní spolupráce, Curaçao
   101

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě

   101/1 VHZD 101/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Omán, Česká republika
   102

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze

   102/1 UPV 102/2 VZOB Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, policejní spolupráce, Mongolsko, vyhoštění, nelegální migrace
   115

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018

   Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
    (VHZD) Podán:
    117

    Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

    Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
     Ladislav Chlupáč (VVVK) Podán:
     119

     Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní

     Pavel Černý
      Jan Tecl (VVVK) Podán:
      129

      Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023

      Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)(VVVK) Podán: organizace školství, školství, vzdělávání, regionální orgány státní správy, místní orgány státní správy, školský systém, dlouhodobá prognóza
      130

      2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019

      Lubomír Metnar(ministr obrany)Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
      131

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi

      Jan Hamáček(ministr vnitra)Podán: trestný čin, Česká republika, Gruzie, boj proti zločinu, boj proti zločinnosti, mezinárodní spolupráce, policejní spolupráce, trestná činnost, omamná látka, terorismus, organizovaný zločin
      132

      Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2020

      Lubomír Metnar(ministr obrany)Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
      133

      Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2019

      Lubomír Metnar(ministr obrany)Podán: pozemní doprava, armáda, vojenské letectvo, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
      134

      Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019

      Lubomír Metnar(ministr obrany)
       Podán:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       K 024/12
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku

       (8648/19)
       COM (2019) 178

       Česká verze
       doručena dne 15.4.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Václav Hampl

       6.8.2019
       č. 103 K 024/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vlády 
       IPEX

       instituce Evropské uniečinnost orgánůprůhlednost administrativyspolupráce mezi institucemiregulační politikaprávo EUtvorba politikzjednodušení legislativyprogram EU
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jan Grinc
       K 025/12
       Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou

       (8799/19)
       COM (2019) 186

       Česká verze
       doručena dne 24.4.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Emilie Třísková

       6.8.2019
       č. 104 K 025/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo práce a sociálních věcí 
       IPEX

       činnost orgánůevropská sociální politikačinnost EUlegislativa sociálního zabezpečenílegislativní proces EUsociální právoužší spoluprácerozhodovánívětšina hlasůpracovní právo
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       K 026/12
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019

       (9810/19)
       COM (2019) 260

       Česká verze
       doručena dne 29.5.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Václav Hampl

       6.8.2019
       č. 105 K 026/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zahraničních věcí 
       IPEX

       regionální spolupráceČerná HorademokratizaceTureckoRepublika SrbskoKosovoBosna a Hercegovinarozšiřování Evropské unieAlbánieBývalá jugoslávská republika Makedonie
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       K 027/12
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii

       (9817/19)
       COM (2019) 261

       Česká verze
       doručena dne 29.5.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Václav Hampl

       6.8.2019
       č. 105 K 027/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zahraničních věcí 
       IPEX

       přístupové kritériumčlenství v Evropské uniiBosna a Hercegovina
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík