Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 173 - Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného
 • 174 - Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci
 • 175 - Zákon o kompenzačním bonusu

senátní návrh zákona

 • 147 - Zákon o mezinárodním právu soukromém - senátní návrh
 • 166 - Zákon o pobytu cizinců na území ČR - senátní návrh

jiný

 • 172 - Návrhy na členy Etické komise
 • 177 - Návrhy závěrů zasedání ER
 • 185 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2022
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
147

Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

147/1 UPV 147/2 VSP Václav Láska (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk HrabaZdeněk Hraba (UPV) Adéla Šípová (VSP) 18. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory:
  166

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Jirsy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

  Tomáš Jirsa (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Jan Tecl (senátor)Rostislav Koštial (senátor)Jan Grulich (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Raduan Nwelati (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Roman Kraus (senátor)Michal Kortyš (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Marek Ošťádal (senátor)Jitka Chalánková (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Šilar (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Hynek Hanza (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Lumír Kantor(VZ) (VHZD) (UPV) (VZOB) 18. schůze č.354  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   172

   Návrhy na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

    
    18. schůze č.349  - volí
    Podán:
    173

    Návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

    173/1 VSP 173/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Adéla Šípová (VSP) Pavel Kárník (UPV) 18. schůze č.344  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 520/2021 Sb.
    174

    Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

    174/1 VSP 174/2 UPV  Miroslav Adámek (VSP) Pavel Kárník (UPV) 18. schůze č.345  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 518/2021 Sb.
    175

    Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022

    175/1 VHZD 175/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Jaroslav Větrovský (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 18. schůze č.346  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 519/2021 Sb.
    177

    Zasedání Evropské rady (16. a 17. prosince 2021) - návrh závěrů

    177/1 VEU Andrej Babiš
     Mikuláš Bek (VEU) 18. schůze č.350  - schvaluje
     Podán:
     185

     Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2022

      
      18. schůze č.355  - schvaluje
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 076/13
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů NAIADES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti

      (10214/21)
      COM (2021) 324

      Česká verze
      doručena dne 13.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      8.12.2021
      č. 150 K 076/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo dopravy 18. schůze
      č. 352 - závěrečné usnesení přijato
      15.12.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      snižování plynných emisítransevropská síťakční programspolečná dopravní politikadopravní infrastrukturatrvale udržitelná mobilitaorganizace dopravykombinovaná dopravavnitrozemská vodní doprava
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 081/13
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového místa

      (11130/21)
      COM (2021) 429

      Česká verze
      doručena dne 30.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Zdeněk Nytra

      8.12.2021
      č. 151 N 081/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Finanční analytický úřad 18. schůze
      č. 347 - závěrečné usnesení přijato
      15.12.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      výměna informacíbankovnictvítrestný činpraní špinavých penězboj proti zločinuinformační systémpřeshraniční spolupráceúčetorganizovaný zločin
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Kateřina Kramešová
      N 077/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 1308/2006 o předcházení zneužití finančního systému pro účely praní peněz nebo financování terorismu

      (10286/21)
      COM (2021) 420

      Česká verze
      doručena dne 22.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Zdeněk Nytra

      8.12.2021
      č. 151 N 077/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Finanční analytický úřad 18. schůze
      č. 347 - závěrečné usnesení přijato
      15.12.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      hospodářský trestný činfinanční dohledpraní špinavých penězfinanční institucebankovní dohledboj proti zločinuvýměna informací
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Kateřina Kramešová
      N 078/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Úřad pro boj proti praní špinavých peněz a boj proti financování terorismu a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010

      (10287/21)
      COM (2021) 421

      Česká verze
      doručena dne 22.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Zdeněk Nytra

      8.12.2021
      č. 151 N 078/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Finanční analytický úřad 18. schůze
      č. 347 - závěrečné usnesení přijato
      15.12.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      boj proti zločinubankovní dohledpraní špinavých penězfinanční institucefinanční dohledfinanční transakcehospodářský trestný činčinnost orgánů
      Projednávání v PSP

      Kateřina Kramešová
      N 079/13
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají být zavedeny členskými státy pro předcházení zneužívání finančního systému k praní špinavých peněž nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849

      (10289/21)
      COM (2021) 423

      Česká verze
      doručena dne 22.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Zdeněk Nytra

      8.12.2021
      č. 151 N 079/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Finanční analytický úřad 18. schůze
      č. 347 - závěrečné usnesení přijato
      15.12.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      finanční dohledfinanční transakcevýměna informacíhospodářský trestný činboj proti zločinubankovní dohledfinanční institucepraní špinavých peněz
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Kateřina Kramešová
      N 080/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv (přepracované znění)

      (10290/21)
      COM (2021) 422

      Česká verze
      doručena dne 22.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Zdeněk Nytra

      8.12.2021
      č. 151 N 080/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Finanční analytický úřad 18. schůze
      č. 347 - závěrečné usnesení přijato
      15.12.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      kapitálový převodvýměna informacíposkytování služebpraní špinavých penězelektronické penízeplatební systémbankovní unie EUboj proti zločinu
      Projednávání v PSP

      Kateřina Kramešová
      N 087/13
      Návrh nařízení Rady o rámci opatření pro zajištění dodávek lékařských protiopatření pro krizové situace v případě mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie

      (11956/21)
      COM (2021) 577

      Česká verze
      doručena dne 20.9.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Raduan Nwelati

      8.12.2021
      č. 153 N 087/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zdravotnictvíVZ
      • Usnesení přijato
      • 24.11.2021

       
      18. schůze
      č. 348 - závěrečné usnesení přijato
      15.12.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      epidemiezdraví veřejnostiprevence nemocízdravotní péčepřeshraniční spoluprácenaléhavá pomockrizové řízeníbezpečnost dodávkyneodkladná lékařská péče
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      K 088/13
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zřízení Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), které je dalším krokem k dokončení evropské zdravotní unie

      (11958/21)
      COM (2021) 576

      Česká verze
      doručena dne 20.9.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Raduan Nwelati

      8.12.2021
      č. 153 K 088/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zdravotnictvíVZ
      • Usnesení přijato
      • 24.11.2021

       
      18. schůze
      č. 348 - závěrečné usnesení přijato
      15.12.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      epidemiezdraví veřejnostizdravotní péčepřeshraniční spolupráceprevence nemocíochranné zařízeníprostředky zdravotnické technikykrizové řízenínaléhavá pomocinfekční nemoc
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      K 094/13
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor

      (12682/21)
      COM (2021) 660

      Česká verze
      doručena dne 14.10.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      14.12.2021
      č. 162 K 094/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 9.12.2021

       
      18. schůze
      č. 353 - závěrečné usnesení přijato
      15.12.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      spotřeba energiecena energiezvýšení cenbezpečnost dodávkyhospodářská obnovazásobování plynemspolupráce v oblasti energetikyzásobování energiírozvod elektřiny
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková