Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 216 - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020
  • 217 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • 218 - Zákon o o zvláštních pravidlech pro přijímání k vzdělávání
  • 219 - Zákon o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení
  • 220 - Zákon o úpravách v oblasti evidence tržeb
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
216

Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

216/1 VZSP 216/2 UPV Jan Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) Miroslav Adámek (UPV) 18. schůze č.334  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 133/2020 Sb. sociální zabezpečení, základní vzdělání, sociální dávky, příspěvek na péči, dítě, mateřská škola, domácí péče
217

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

217/1 VZSP 217/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Jan Žaloudík (VZSP) Miroslav Antl (UPV) 18. schůze č.336  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2020 Sb. sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění, záloha, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, zdravotní pojištění
218

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

218/1 VVVK 218/2 UPV Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) Michael Canov (UPV) 18. schůze č.337  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2020 Sb. zkouška, střední vzdělání, školní docházka, připuštění ke zkoušce
219

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

219/1 VZSP 219/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Marek Hilšer (VZSP) Miroslav Adámek (UPV) 18. schůze č.335  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2020 Sb. sociální zabezpečení, politika zaměstnanosti, sociální dávky, osoba samostatně výdělečně činná, důchodový plán
220

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

220/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) 18. schůze č.333  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2020 Sb. daň z příjmů, ukládání a vyhledávání informací, příjem ? platba, maloobchodní prodej
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky