Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 169 - Zákon o regulaci podnikání na finančním trhu
 • 170 - Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
 • 171 - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
 • 172 - Zákon o o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
 • 173 - Zákon o územně správním členění státu
 • 174 - Zákon o silniční dopravě
 • 175 - Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
 • 180 - Zákon o pohonných hmotách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 176 - Zákon o majetku České republiky
 • 177 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 178 - Zákon o bankách
 • 179 - Zákon o zeměměřictví
 • 181 - Trestní zákoník
 • 182 - Zákon o NKÚ
 • 184 - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 183 - Živnostenský zákon

mezinárodní smlouva

 • 136 - Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem

jiný

 • 119 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
 • 129 - Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
 • 166 - Žádost prezidenta - ústavní soudce
 • 185 - Zasedání ER 12. - 13. prosince 2019
 • 191 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
 • 192 - Zpráva o peticích za rok 2019
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
119

Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní

119/1 VVVK Pavel Černý
  Jan Tecl (VVVK) 15. schůze č.309  - bere na vědomí
  Podán:
  129

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023

  129/1 VVVK Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) 15. schůze č.296  - bere na vědomí
  Podán: organizace školství, školství, vzdělávání, regionální orgány státní správy, místní orgány státní správy, školský systém, dlouhodobá prognóza
  136

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsaná dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam

  136/1 VHZD 136/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Jaroslav Zeman (VZOB) 15. schůze č.305  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Vietnam, ratifikace dohody, ochrana investic
  166

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.)

  166/1 UPV 166/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
   Miroslav Antl (UPV) Pavel Štohl (VVVK) 15. schůze č.295  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   169

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

   169/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 15. schůze č.303  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 119/2020 Sb. finanční trh, obor podnikání, kapitálový trh, bankovní právo, cenné papíry, emise cenných papírů, investiční společnost, dohled nad trhem
   170

   Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

   170/1 VHZD 170/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 15. schůze č.304  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 45/2020 Sb. Česká republika, Tchaj-wan, dvojí zdanění, daňová úmluva
   171

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   171/1 VUZP Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Ivo Bárek (VUZP) 15. schůze č.294  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2020 Sb. státní rozpočet, osobní údaje, financování z veřejných prostředků, zlepšování bydlení, podpora investic
   172

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

   172/1 VVVK 172/2 VZSP Andrej Babiš(předseda vlády)Jiří Drahoš (VVVK) Jan Žaloudík (VZSP) 15. schůze č.293  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2020 Sb. politika výzkumu, rozpočet na výzkum, vztahy mezi průmyslem a výzkumem, výzkum a vývoj, průmyslový výzkum, vědecký výzkum, státní podpora
   173

   Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

   173/1 VUZP 173/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Petr Holeček (VUZP) Michael Canov (UPV) 15. schůze č.298  - schvaluje návrh zákona
   č.299  - doprovodné usnesení
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 51/2020 Sb. správní celek, veřejná správa, obec, region, administrativní členění
   174

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   174/1 VHZD Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Michal Kortyš (VHZD) 15. schůze č.306  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 115/2020 Sb. osobní doprava, silniční doprava, přeprava nebezpečného nákladu, taxi, dopravce
   175

   Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

   175/1 VZSP 175/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) Radek Sušil (UPV) 15. schůze č.297  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 116/2020 Sb. prevence nemocí, náhrada škody, škoda, vakcína, očkování
   176

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

   176/1 VHZD 176/2 UPV Radek Rozvoral(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Větrovský (VHZD) Martin Červíček (UPV) 15. schůze č.300  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 118/2020 Sb. vlastnictví, Česká republika, veřejný majetek, správní odpovědnost
   177

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

   177/1 VHZD Jana Krutáková(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Kos (VHZD) 15. schůze č.301  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 44/2020 Sb. vliv na životní prostředí, říční plavba, územní plánování, vnitrozemská vodní cesta
   178

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   178/1 VHZD 178/2 UPV Barbora Kořanová(zástupce skupiny poslanců)Jaromír Strnad (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 15. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 49/2020 Sb. finanční instituce, zpracování dat, banka, identifikační průkaz, elektronické bankovnictví, finanční transakce, ochrana komunikací
   179

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   179/1 VUZP 179/2 VHZD Martin Kupka(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Nytra (VUZP) Miroslav Balatka (VHZD) 15. schůze č.302  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2020 Sb. stavební právo, digitální technologie, územní plánování, atlas, digitální archivace, kartografie
   180

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů

   180/1 VHZD Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Cieńciała (VHZD) 15. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2020 Sb. povolení k prodeji, náhradní palivo, distributor, motorové palivo, elektrický vůz
   181

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   181/1 UPV 181/2 VZSP Markéta Pekarová Adamová(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) Jan Žaloudík (VZSP) 15. schůze č.307  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 114/2020 Sb. trestní odpovědnost, zdraví zvířat, kruté a ponižující zacházení, ochrana zvířat, chov zvířat, péče o pohodu zvířat, umělá inseminace
   182

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

   182/1 VHZD 182/2 UPV Roman Kubíček(zástupce skupiny poslanců)Vladislav Vilímec (VHZD) Jiří Burian (UPV) 15. schůze č.310  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 46/2020 Sb. stanovení mzdy, mzdové tarify, kontrolní úřad
   183

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   183/1 VHZD 183/2 VUZP Hana Kordová Marvanová(zástupce Hlavního města Prahy)Ladislav Kos (VHZD) Petr Vícha (VUZP) 15. schůze č.311  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 117/2020 Sb. profesní příprava, cestovní ruch, živnost, cestovní kancelář
   184

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

   184/1 VHZD Ondřej Veselý(zástupce skupiny poslanců)František Bradáč (VHZD) 15. schůze č.312  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 52/2020 Sb. pozemní doprava, vozidlo, pravidla silničního provozu, kontrola rychlosti, tělesně postižený člověk, elektrický vůz, prostředky zdravotnické techniky
   185

   Zasedání Evropské rady (12. prosince 2019) - závěry; Zasedání Evropské rady (článek 50)(13. prosince 2019) - závěry

   185/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 15. schůze č.291  - bere na vědomí
    Podán:
    191

    Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019

     
     15. schůze č.313  - bere na vědomí
     Podán:
     192

     Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2019, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2019 a Výroční zpráva za rok 2019 pro mediální oblast

     Jiří Drahoš(zástupce výboru Senátu)
      15. schůze č.314  - bere na vědomí
      Podán: