Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 154 - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • 157 - Zákon o obchodních korporacích
 • 158 - Zákon o realitním zprostředkování
 • 159 - Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • 160 - Zákon o hospodaření energií

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 152 - Zákoník práce
 • 153 - Zákon o právu na digitální služby
 • 156 - Zákon o zaměstnanosti

mezinárodní smlouva

 • 131 - Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti

jiný

 • 164 - Zasedání ER (12. a 13. prosince 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání
 • 165 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2020
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
131

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi

131/1 UPV 131/2 VZOB Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 14. schůze č.284  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, Česká republika, Gruzie, boj proti zločinu, boj proti zločinnosti, mezinárodní spolupráce, policejní spolupráce, trestná činnost, omamná látka, terorismus, organizovaný zločin
152

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

152/1 VZSP Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Pavel Karpíšek (VZSP) 14. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2019 Sb. základní vzdělání, odpovědnost, pojistná smlouva, mateřská škola, škoda
153

Návrh zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

153/1 VUZP 153/2 UPV Barbora Kořanová(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Nytra (VUZP) Jiří Burian (UPV) 14. schůze č.286  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 12/2020 Sb. informatika a průmysl zpracování dat, komunikační systém, veřejná správa, informační systém, telematika, zpřístupňování informací, elektronická správa, telekomunikace, služba ve veřejném zájmu
154

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

154/1 VHZD 154/2 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Miroslav Balatka (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 14. schůze č.283  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2020 Sb. obchodování s emisemi, emisní povolenka, obchodovatelné emisní povolení, znečišťující příměsi v atmosféře, skleníkový plyn, systém EU pro obchodování s emisemi
156

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

156/1 VZSP Alena Gajdůšková(zástupce skupiny poslanců)Alena Šromová (VZSP) 14. schůze č.287  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2019 Sb. politika zaměstnanosti, zdravotně postižený pracovník, hájené zaměstnání, podpora zaměstnanosti
157

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

157/1 UPV 157/2 VHZD Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Tomáš Goláň (UPV) Leopold Sulovský (VHZD) 14. schůze č.282  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 33/2020 Sb. typ podniku, Česká republika, státní občanství, konkurenceschopnost, vztahy mezi členskými státy EU, kapitálová společnost, veřejná obchodní společnost, notář, profesní obchodní společnost
158

Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

158/1 VHZD 158/2 UPV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jaromír Strnad (VHZD) Zdeněk Hraba (UPV) 14. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2020 Sb. odborná kvalifikace, pojištění zákonné odpovědnosti, ochrana spotřebitele, obchod s nemovitostmi, živnost, trestní rejstřík
159

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

159/1 VUZP Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jiří Carbol (VUZP) 14. schůze č.281  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 34/2020 Sb. regionální pomoc, regionální rozvoj, regionální politika EU, vláda, strukturální fondy
160

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

160/1 VHZD Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jaroslav Větrovský (VHZD) 14. schůze č.279  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 3/2020 Sb. hospodaření se zdroji, odborná kvalifikace, stavba, energetická bilance, spotřeba energie
164

Zasedání Evropské rady (12. a 13. prosince 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání

164/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
  Václav Hampl (VEU) 14. schůze č.280  - schvaluje
  Podán:
  165

  Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2020

   
   14. schůze č.288  - schvaluje
   Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky