Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 147 - Veterinární zákon
 • 148 - Zákon o rostlinolékařské péči
 • 150 - Daňový balíček
 • 151 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 155 - Zákon o základních registrech

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 149 - Zákon o státních svátcích

mezinárodní smlouva

 • 100 - Dohodo ČR Nizozemí ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
 • 101 - Dohoda ČR Omán o letecké dopravě

jiný

 • 161 - Návrhy kandidátů na funkci VOP
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
100

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě

100/1 VHZD 100/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Jiří Cieńciała (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 13. schůze č.273  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Nizozemsko, Česká republika, mezinárodní spolupráce, Curaçao
101

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě

101/1 VHZD 101/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 13. schůze č.274  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Omán, Česká republika
147

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

147/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) 13. schůze č.271  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 368/2019 Sb. veterinární legislativa, veterinář, inspekce potravin, veterinární inspekce, možnost zpětného vysledování
148

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

148/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Herbert Pavera (VHZD) 13. schůze č.272  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2019 Sb. přípravky ochrany rostlin, rostlinolékařská legislativa, ochrana lesa, ochrana krajiny, ochrana zdraví rostlin, herbicidy, škodlivý organismus
149

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

149/1 VVVK Jiří Mihola(zástupce skupiny poslanců)Jaromíra Vítková (VVVK) 13. schůze č.275  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 356/2019 Sb. vojenská okupace, doba odpočinku, státní svátek
150

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

150/1 VHZD 150/2 VUZP Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 13. schůze č.267  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2019 Sb. daň z příjmů, rozpočtová politika, financování rozpočtu, spotřební daň, daň z majetku
151

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

151/1 VZSP 151/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Marek Hilšer (VZSP) Šárka Jelínková (UPV) 13. schůze č.269  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 363/2019 Sb. sociální zabezpečení, hlídání dětí, správní řízení, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky
155

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

155/1 VUZP 155/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Petr Holeček (VUZP) Miroslav Antl (UPV) 13. schůze č.270  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2019 Sb. veřejná správa, informační systém, identifikační průkaz, informační systém pro potřeby řízení, seznam, elektronická správa dokumentů
161

Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv

161/1 VVVK  
  (VVVK) 13. schůze č.268  - volí
  č.268  - volí
  Podán:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky