Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 123 - Sbírka smluv - související zákony
 • 125 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
 • 126 - Zákon o Státním pozemkovém úřadu
 • 127 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 122 - Insolvenční zákon
 • 124 - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

senátní návrh zákona

 • 94 - Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh
 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

jiný

 • 86 - Výroční zpráva ČTÚ
 • 98 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2018
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
86

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018

86/1 VHZD 86/2 SKSP Jaromír Novák(předseda ČTÚ)
  František Bradáč (VHZD) Ladislav Faktor (SKSP) 11. schůze č.230  - bere na vědomí
  Podán:
  94

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů

  94/1 UPV Jan Horník (senátor)Marek Hilšer (senátor)Petr Holeček (senátor)David Smoljak (senátor)Jiří Růžička (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk HrabaZdeněk Hraba (UPV) 11. schůze č.227  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: propuštění, státní zástupce, trestní řízení, jmenování pracovníků
  98

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018

  98/1 VHZD Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
   Karel Kratochvíle (VHZD) 11. schůze č.231  - bere na vědomí
   Podán:
   122

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

   122/1 VHZD 122/2 UPV Kateřina Valachová(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Kos (VHZD) Anna Hubáčková (UPV) 11. schůze č.228  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2019 Sb. úpadek fyzické osoby, solventnost, nezletilost, dluh
   123

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

   123/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Anna Hubáčková (UPV) 11. schůze č.221  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2019 Sb. mezinárodní dohoda, legislativní proces, publikace zákona, elektronická správa, úřední list, aplikace zákona, elektronická správa dokumentů
   124

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

   124/1 VZSP 124/2 UPV Vít Kaňkovský(zástupce skupiny poslanců)Peter Koliba (VZSP) Šárka Jelínková (UPV) 11. schůze č.229  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2019 Sb. sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, sociální dávky, motorové vozidlo, pomůcky pro postižené osoby, tělesně postižený člověk, zvláštní dávky
   125

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

   125/1 VUZP Jan Hamáček(ministr vnitra)Ivo Bárek (VUZP) 11. schůze č.223  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2019 Sb. státní občanství, úřední dokument, elektronická správa, cizí státní občan, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva
   126

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   126/1 VHZD 126/2 VUZP 126/3 VUZP 126/4 SKRV Miroslav Toman(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) Herbert Pavera (SKRV) Miloš Vystrčil (VUZP) 11. schůze č.224  - schvaluje návrh zákona
   č.225  - doprovodné usnesení
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2019 Sb. veřejná správa, výkonný orgán, zemědělská nemovitost, nabytí vlastnictví, systém vlastnictví půdy, obecní půda
   127

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   127/1 VHZD Vladimír Kremlík(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) 11. schůze č.226  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 227/2019 Sb. silniční doprava, silniční síť, silniční poplatek
   225

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

   225/1 VZSP 225/2 VZSP 225/3 VZSP 225/4 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 11. schůze č.232  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, zdravotně postižený člověk, léčba, mentálně postižený člověk
   276

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

   276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) 11. schůze č.222  - zamítá
   Podán: mezinárodní dohoda, legislativní proces, veřejná správa, elektronický dokument, publikace zákona, ukládání a vyhledávání informací, úřední list
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky