Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 36 - Zákon o úpravě vztahů po vystoupení UK z EU

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

  • 35 - Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

mezinárodní smlouva

  • 15 - Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
  • 19 - Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
15

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018

15/1 VEU 15/2 VZOB Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Jiří Čunek (VEU) Jaroslav Zeman (VZOB) 6. schůze č.107  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Česká republika, Japonsko, ratifikace dohody, politická spolupráce, Evropská politická spolupráce
19

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

19/1 VZSP 19/2 VZOB Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Marek Hilšer (VZSP) Patrik Kunčar (VZOB) 6. schůze č.110  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: antidiskriminační politika, Česká republika, zdravotně postižený člověk, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva OSN, rovné zacházení
35

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

35/1 UPV 35/2 VHZD Stanislav Grospič(zástupce skupiny poslanců)Tomáš Goláň (UPV) Petr Šilar (VHZD) 6. schůze č.111  - zamítá
č.112  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2019 Sb. daň, finanční zrovnoprávnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, církev, daň z převodu vlastnictví, daň z převodu nemovitosti, vztah mezi církví a státem
36

Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

36/1 UPV 36/2 VZOB 36/3 VEU 36/4 VEU Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Václav Hampl (VEU) Václav Láska (VZOB) 6. schůze č.104  - schvaluje návrh zákona
č.105  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 74/2019 Sb. dvoustranný vztah, cizinecké právo, cizí státní občan, vystoupení z EU