Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 24 - Zákon o Rejstříku trestů
 • 25 - Zákon o zpracování osobních údajů
 • 26 - Zákon o zpracování osobních údajů - související zákony
 • 30 - Zákon o léčivech
 • 31 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení EP a ER o rtuti
 • 32 - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 23 - Zákon o státních svátcích I.
 • 27 - Školský zákon
 • 29 - Zákon o státních svátcích II.

mezinárodní smlouva

 • 1 - Akta Světové poštovní unie
 • 3 - Mezinárodní nadace EU - LAC
 • 324 - Úml. o ochraně rostlin a živočichů

jiný

 • 22 - Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
 • 314 - Petice na podporu biotroniky

senátní návrh schválený v PS

 • 28 - Zákon o sociálních službách
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu

1/1 VHZD 1/2 VZOB Marta Nováková(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Cieńciała (VHZD) Pavel Fischer (VZOB) 5. schůze Podán: Lhůta pro výbory: dekret
3

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018

Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Ladislav Václavec (VZOB) 5. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
22

Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

22/1 VEU 22/2 VEU Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Emilie Třísková (VEU) 5. schůze Podán:
23

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Václav Klaus(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Papoušek (VVVK) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
24

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
25

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Jan Hamáček(ministr vnitra)Anna Hubáčková (UPV) Herbert Pavera (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) Václav Chaloupek (VVVK) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
26

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Jan Hamáček(ministr vnitra)Anna Hubáčková (UPV) Herbert Pavera (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) Václav Chaloupek (VVVK) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
27

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jan Čižinský(zástupce skupiny poslanců)Jaromíra Vítková (VVVK) Michael Canov (UPV) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
28

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Emilie Třísková(zástupce Senátu)Lumír Kantor (VZSP) Šárka Jelínková (UPV) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
29

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Karel Rais(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Papoušek (VVVK) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
30

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
31

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti

Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Jitka Chalánková (VZSP) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
32

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Alena Schillerová(ministr financí)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
314

Petice na podporu biotroniky

314/1 VVVK Dobromila Přibylová
  Václav Chaloupek (VVVK) 5. schůze Podán:
  324

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017

  324/1 VUZP 324/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Renata Chmelová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 5. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky