Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 11. funkčním období

senátní návrh zákona

 • 245 - Zákon o volbách do PČR

mezinárodní smlouva

 • 286 - Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky
 • 287 - Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova
 • 309 - Změna článku 124 Římského statutu
 • 310 - Změny článku 8 Římského statutu
 • 311 - Dohoda ČR - Lotyšsko o ochraně investic ukončení platnosti
 • 315 - Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
 • 316 - Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicín
 • 317 - Dohoda ČR Kambodža o leteckých službách
 • 318 - Smlouva ČR - Korea dvojí zdanění

jiný

 • 227 - Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
 • 275 - Petice dálnice D49 a D55
 • 302 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
 • 327 - Zasedání ER 18.10.2018
 • 329 - Informace delegací za 11. funkční období
 • 330 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018
 • 331 - Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
227

Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

227/1 VVVK Petr BaierlFrantišek Dobšík
  Václav Homolka (VVVK) 18. schůze č.521  - doporučuje
  Podán:
  245

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  245/1 UPV 245/4 UPV 245/2 VUZP 245/3 SKUCR Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Miloš Vystrčil (VUZP) 18. schůze č.537  - zamítá senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory:
   275

   Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav

   275/1 VVVK Libor Lukáš
    Jiří Oberfalzer (VVVK) František Bradáč (VHZD) Zdeňka Hamousová (VUZP) 18. schůze č.530  - schvaluje
    Podán:
    286

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

    286/1 VHZD 286/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 18. schůze č.518  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: zdravotní politika, obchodní omezení, Česká republika, tabák, kouření, tabákový průmysl, kontrola dovozu
    287

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

    287/1 VHZD 287/2 VZOB Jiří Milek(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 18. schůze č.525  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, Česká republika, ratifikace dohody, udržitelné zemědělství, chráněné území, ochrana krajiny
    302

    Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017

    302/1 UPV 302/2 VVVK 302/3 VVVK Eduard Stehlík(předseda ÚSTR)
     Miroslav Nenutil (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) 18. schůze č.542  - bere na vědomí
     Podán:
     309

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

     309/1 UPV 309/2 VZOB Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 18. schůze č.512  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, mezinárodní soud, trestní soud, mezinárodní trestní právo
     310

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

     310/1 UPV 310/2 VZOB Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 18. schůze č.511  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, mezinárodní soud, trestní soud, mezinárodní trestní právo, válečný zločin, trestný čin proti lidskosti
     311

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót

     311/1 VHZD 311/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 18. schůze č.519  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Lotyšsko, vypovědění smlouvy, ochrana investic, podpora investic
     315

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017

     315/1 VUZP 315/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 18. schůze č.538  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, revize dohody, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, mezinárodní úmluva, živočišná říše, volně žijící savci
     316

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku

     316/1 VZSP 316/2 VZOB Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) Ladislav Václavec (VZOB) 18. schůze č.524  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, Česká republika, lékařský výzkum, lékařství, Evropská úmluva o ochraně lidských práv
     317

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách

     317/1 VHZD 317/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 18. schůze č.527  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Česká republika, Kambodža
     318

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018

     318/1 VHZD 318/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 18. schůze č.520  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Jižní Korea, dvojí zdanění, daňová úmluva
     327

     Zasedání Evropské rady (18. října 2018) - komentovaný návrh pořadu jednání

     327/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 18. schůze č.510  - bere na vědomí
      Podán:
      329

      Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 11. funkční období

       
       18. schůze č.535  - bere na vědomí
       Podán:
       330

       Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018

        
        18. schůze č.534  - bere na vědomí
        Podán:
        331

        Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období

        Milan Štěch (předseda Senátu)
         18. schůze č.536  - bere na vědomí
         Podán:
         Tisky EU
         Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
         N 133/11
         Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027

         (8354/18)
         COM (2018) 322

         Česká verze
         doručena dne 4.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         25.9.2018
         č. 261 N 133/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 7.8.2018

         VUZP
         • Projednávání přerušeno
         • 17.7.2018

         • Projednávání přerušeno
         • 8.8.2018

         • Usnesení přijato
         • 19.9.2018

          
         18. schůze
         č. 514 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (07.03.2019)
         IPEX

         finanční řízenírozpočtová pravidlasouhrnný rozpočet (EU)položky závazků
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 135/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

         (8356/18)
         COM (2018) 324

         Česká verze
         doručena dne 4.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         25.9.2018
         č. 263 N 135/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíUPV
         • Usnesení přijato
         • 14.8.2018

          
         18. schůze
         č. 516 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (07.03.2019)
         IPEX

         demokraciesouhrnný rozpočet (EU)finanční řízeníčlenský stát EUrozpočtová politikarozložení financování EUprávní státrozpočtové zdrojeplnění rozpočtu
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jan Grinc
         N 136/11
         Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

         (8357/18)
         COM (2018) 325

         Česká verze
         doručena dne 4.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         25.9.2018
         č. 262 N 136/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financí 18. schůze
         č. 515 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (07.03.2019)
         IPEX

         obalový materiálsystém EU pro obchodování s emisemidaň z příjmů právnických osobpříspěvky z HNProzpočet EUplastodpadfinanční kontrolazdroje z DPHcla podle CCT
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 137/11
         Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

         (8358/18)
         COM (2018) 326

         Česká verze
         doručena dne 4.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         25.9.2018
         č. 262 N 137/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financí 18. schůze
         č. 515 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (07.03.2019)
         IPEX

         odpadfinanční kontrolaplastčlenský stát EUdaň z příjmů právnických osobsystém EU pro obchodování s emisemiEvropská komisevlastní zdrojeobalový materiál
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 138/11
         Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

         (8359/18)
         COM (2018) 327

         Česká verze
         doručena dne 4.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         25.9.2018
         č. 262 N 138/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financí 18. schůze
         č. 515 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (07.03.2019)
         IPEX

         národní důchoddaň z příjmů právnických osobobalový materiálvlastní zdrojedaň z přidané hodnotyplastfinanční kontrolaodpaduplatňování právních předpisů EU
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 139/11
         Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty

         (8360/18)
         COM (2018) 328

         Česká verze
         doručena dne 4.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         25.9.2018
         č. 262 N 139/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financí 18. schůze
         č. 515 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (07.03.2019)
         IPEX

         členský stát EUfinanční kontrolazdroje z DPHdaň z přidané hodnoty
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         K 134/11
         Sdělení Komise Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání Víceletý finanční rámec na období 2021-2027

         (8353/18)
         COM (2018) 321

         Česká verze
         doručena dne 4.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         25.9.2018
         č. 261 K 134/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 7.8.2018

         VUZP
         • Projednávání přerušeno
         • 17.7.2018

         • Projednávání přerušeno
         • 8.8.2018

         • Usnesení přijato
         • 19.9.2018

          
         18. schůze
         č. 514 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (07.03.2019)
         IPEX

         položky závazkůfinancování rozpočtu (EU)souhrnný rozpočet (EU)rozpočtová politikarozpočtová pravidlafinanční řízení
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 150/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013

         (9634/18)
         COM (2018) 393

         Česká verze
         doručena dne 1.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         16.10.2018
         č. 274 N 150/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zemědělstvíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 10.10.2018

          
         18. schůze
         č. 526 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (05.02.2019)
         IPEX

         zemědělské výdajespolečná zemědělská politikaEZOZFpodpora zemědělstvízemědělská výrobarozvoj venkovafinanční pomockontrola managementu
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         N 151/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

         (9645/18)
         COM (2018) 392

         Česká verze
         doručena dne 1.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         16.10.2018
         č. 274 N 151/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zemědělstvíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 10.10.2018

          
         18. schůze
         č. 526 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (05.02.2019)
         IPEX

         EZZFpodpora zemědělstvíčlenský stát EUEZFRVmanažerské plánováníspolečná zemědělská politikaudržitelné zemědělství
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         N 152/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013

         (9556/18)
         COM (2018) 394

         Česká verze
         doručena dne 1.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         16.10.2018
         č. 274 N 152/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zemědělstvíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 10.10.2018

          
         18. schůze
         č. 526 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (05.02.2019)
         IPEX

         zemědělský výrobekznačení zboží nálepkamioznačení původurežim jednotné platbyspolečná organizace trhuoznačení výrobkupodpora zemědělstvíinformace pro spotřebiteleokrajové územízemědělská výroba
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         N 153/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace

         (9615/18)
         COM (2018) 387

         Česká verze
         doručena dne 29.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Libor Michálek

         16.10.2018
         č. 278 N 153/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 10.10.2018

          
         18. schůze
         č. 517 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (24.01.2019)
         IPEX

         Evropská skupina (eurozóna)investice EUhospodářská a sociální soudržnoststabilizace hospodářstvífinanční pomocveřejné financeveřejná investicepodpora EUkoordinace politik v Evropské měnové unii
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 155/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

         (9651/18)
         COM (2018) 385

         Česká verze
         doručena dne 1.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         16.10.2018
         č. 275 N 155/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo životního prostředíVUZP
         • Usnesení přijato
         • 19.9.2018

          
         18. schůze
         č. 539 - závěrečné usnesení přijato
         18.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (24.01.2019)
         IPEX

         finanční nástroj EUkvalita životního prostředípolitika životního prostředí EUpolitika v oblasti změny klimatuzměna klimatuspolupráce v oblasti životního prostředíochrana životního prostředíprogram EUtrvale udržitelný rozvojbiologická diverzita
         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         N 156/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)

         (9573/18)
         COM (2018) 382

         Česká verze
         doručena dne 4.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Šárka Jelínková

         16.10.2018
         č. 279 N 156/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo práce a sociálních věcí 18. schůze
         č. 531 - závěrečné usnesení přijato
         18.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (07.03.2019)
         IPEX

         stanovená kritériaprofesní přípravaorganizace zdravotnictvíchudobaEvropský sociální fondzačlenění do společnostipřístup k zaměstnáníevropská sociální politikapřístup ke vzdělánínovinka
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 157/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa - rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření

         (9865/18)
         COM (2018) 435

         Česká verze
         doručena dne 8.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Václav Hampl

         25.9.2018
         č. 266 N 157/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 18. schůze
         č. 522 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (24.01.2019)
         IPEX

         konkurenceschopnostvýzkumná politika EUfinancování EUrámcový program pro výzkum a vývojvědecká spoluprácenovinkaorganizace EUvýzkum a vývojšíření inovací
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 160/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

         (9511/18)
         COM (2018) 375

         Česká verze
         doručena dne 4.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Luděk Jeništa

         25.9.2018
         č. 264 N 160/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo pro místní rozvojVUZP
         • Usnesení přijato
         • 19.9.2018

          
         18. schůze
         č. 532 - závěrečné usnesení přijato
         18.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (17.01.2019)
         IPEX

         Evropský sociální fondEvropský námořní a rybářský fondEvropský fond pro regionální rozvojfinanční řízeníFond soudržnostiazylové právoevropská bezpečnostrozložení financování EUmigrační politika EUvnější hranice Evropské unie
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 161/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

         (9522/18)
         COM (2018) 372

         Česká verze
         doručena dne 4.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Luděk Jeništa

         25.9.2018
         č. 265 N 161/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo pro místní rozvojVUZP
         • Usnesení přijato
         • 19.9.2018

          
         18. schůze
         č. 533 - závěrečné usnesení přijato
         18.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (17.12.2018)
         IPEX

         regionální politika EUznevýhodněná oblastregionální rozvojhospodářský růstregionální rozdílnostregionální pomocEvropský fond pro regionální rozvojFond soudržnostistanovená kritériapodpora zaměstnanosti
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 162/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

         (9536/18)
         COM (2018) 374

         Česká verze
         doručena dne 4.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Luděk Jeništa

         25.9.2018
         č. 265 N 162/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo pro místní rozvojVUZP
         • Usnesení přijato
         • 19.9.2018

          
         18. schůze
         č. 533 - závěrečné usnesení přijato
         18.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (17.12.2018)
         IPEX

         Evropský fond pro regionální rozvojregionální spoluprácepřeshraniční spoluprácezámořské země a územítřetí zeměregionální rozvojprogram EUevropská politika sousedských vztahů
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 164/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

         (9574/18)
         COM (2018) 367

         Česká verze
         doručena dne 11.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Václav Hampl

         16.10.2018
         č. 277 N 164/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 18. schůze
         č. 523 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (11.01.2019)
         IPEX

         program EUspolupráce v oblasti vzděláváníprofesní přípravapolitika vzdělávánípolitika mládežesportvzdělávání
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 166/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014

         (9951/18)
         COM (2018) 438

         Česká verze
         doručena dne 13.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jaroslav Doubrava

         25.9.2018
         č. 267 N 166/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo dopravy 18. schůze
         č. 529 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (30.01.2019)
         IPEX

         projekt společného zájmutransevropská síťstrukturální politikafinanční nástroj EUdopravní síťpřenosová síťprogram EUtrvale udržitelný rozvojenergetická rozvodná síťinvestice
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         N 168/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

         (10084/18)
         COM (2018) 476

         Česká verze
         doručena dne 13.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Luděk Jeništa

         16.10.2018
         č. 280 N 168/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo obrany České republikyVZOB
         • Usnesení přijato
         • 25.9.2018

          
         18. schůze
         č. 541 - závěrečné usnesení přijato
         18.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (30.01.2019)
         IPEX

         společná bezpečnostní a obranná politikaevropská obranná politikafondy (EU)výdaje na obranukonkurenceschopnostvýzkum a vývojtřetí zeměpodpora investicnepřidružená zeměevropská bezpečnost
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Kateřina Kramešová
         N 170/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU

         (9898/18)
         COM (2018) 447

         Česká verze
         doručena dne 13.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         16.10.2018
         č. 276 N 170/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo dopravy 18. schůze
         č. 528 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (09.04.2019)
         IPEX

         kosmický prostorEvropská kosmická agenturasatelitní přenosorganizace EUvesmírná technologieprogram EUpolitika pro oblast vesmírusatelitní navigacevyužívání kosmického prostoru
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 171/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

         (10184/18)
         COM (2018) 465

         Česká verze
         doručena dne 15.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Tomáš Grulich

         16.10.2018
         č. 281 N 171/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zahraničních věcíVZOB
         • Usnesení přijato
         • 14.8.2018

          
         18. schůze
         č. 513 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (23.01.2019)
         IPEX

         hospodářská a sociální soudržnostevropská integracesprávní reformapřeshraniční spoluprácepředvstupní pomochospodářská reformaevropská politika sousedských vztahůpolitická reformafinanční nástroj EUpodpora EU
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         N 172/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

         (10148/18)
         COM (2018) 460

         Česká verze
         doručena dne 14.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Tomáš Grulich

         16.10.2018
         č. 281 N 172/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zahraničních věcíVZOB
         • Usnesení přijato
         • 14.8.2018

          
         18. schůze
         č. 513 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (23.01.2019)
         IPEX

         lidská právafinancování EUprogram EUpolitika spoluprácedemokracierozvojová politikaprávní státfinanční pomocevropská politika sousedských vztahůpodpora EU
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         J 158/11
         Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

         (9870/18)
         COM (2018) 436

         Česká verze
         doručena dne 8.6.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Václav Hampl

         25.9.2018
         č. 266 J 158/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 18. schůze
         č. 522 - závěrečné usnesení přijato
         17.10.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (24.01.2019)
         IPEX

         novinkaorganizace EUprogram EUšíření inovacírámcový program pro výzkum a vývojvědecká spoluprácekonkurenceschopnostvýzkumná politika EUvýzkum a vývoj
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová