Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 244 - Zákon o volbách do Parlamentu ČR

senátní návrh zákona

 • 193 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
 • 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
 • 245 - Zákon o volbách do PČR

mezinárodní smlouva

 • 220 - Smlouva ČR Vietnam - boj proti trestné činnosti
 • 221 - Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
 • 222 - Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
 • 224 - Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění
 • 228 - Smlouva ČR Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • 229 - Smlouva ČR - Vietnam o předávání odsouzených osob
 • 230 - Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích

jiný

 • 234 - Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
 • 236 - Zpráva o peticích za rok 2017
 • 243 - Návrh kandidátů na členy Rady ÚSTR
 • 251 - Informace komisí za rok 2017
 • 253 - Závěry a pokyny z ER 22. - 23. 3.
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
193

Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

193/1 UPV 193/3 UPV 193/2 VUZP 193/4 VUZP Ivo Valenta (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) Zdeněk Nytra (VUZP) 13. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory: správní postih, trvalý pobyt, správní delikt
  220

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji

  220/1 UPV 220/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 13. schůze č.378  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  221

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)

  221/1 UPV 221/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Brož (VZOB) 13. schůze č.373  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  222

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017

  222/1 VZOB Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 13. schůze č.385  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  224

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013

  224/1 VHZD 224/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 13. schůze č.382  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  228

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně

  228/1 UPV 228/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 13. schůze č.379  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  229

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)

  229/1 UPV 229/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 13. schůze č.374  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  230

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích(3. července 2016, Saint - Denis)

  230/1 VZOB 230/2 UPV Lubomír Metnar(ministr vnitra)Jaroslav Zeman (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 13. schůze č.380  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  234

  Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017

  234/1 VEU 234/2 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)
   Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.372  - schvaluje
   Podán:
   236

   Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 pro mediální oblast

   Zdeněk Papoušek(zástupce výboru Senátu)
    13. schůze č.393  - bere na vědomí
    Podán:
    239

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

    239/1 VUZP 239/2 VHZD Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)František Bradáč (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Petr Šilar (senátor)Jiří Šesták (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Michael Canov (senátor)Ladislav Kos (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Orel (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk NytraZdeněk Nytra (VUZP) Lumír Aschenbrenner (VHZD) 13. schůze č.390  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     243

     Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

     243/1 VK  
      (VK) 13. schůze č.370  - volí
      Podán:
      244

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      244/1 UPV 244/3 UPV 244/2 VUZP Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Nenutil (UPV) Petr Vícha (VUZP) 13. schůze č.376  - pozměňovací návrhy
      č.377  - doprovodné usnesení
      Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 72/2018 Sb.
      245

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      245/1 UPV 245/4 UPV 245/2 VUZP 245/3 SKUCR Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
       zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Miloš Vystrčil (VUZP) 13. schůze č.391  - přikazuje
       Podán: Lhůta pro výbory:
       251

       Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2017

        
        13. schůze č.392  - bere na vědomí
        Podán:
        253

        Závěry za zasedání Evropské rady (22. března 2018) a Pokyny ze zasedání Evropské rady (článek 50) (23. března 2018)

        253/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
         Václav Hampl (VEU) 13. schůze č.367  - bere na vědomí
         Podán:
         Tisky EU
         Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
         K 082/11
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastrukturu pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU

         (14333/17)
         COM (2017) 652

         Česká verze
         doručena dne 16.11.2017
         Historie tisku EU
         VEU
         Jaroslav Doubrava

         8.3.2018
         č. 174 K 082/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo dopravy 13. schůze
         č. 375 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         palivoalternativní energieskleníkový plynznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisíekologické vozidlonovinkaelektrický vůzzemní plynčistá technologie
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         K 086/11
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017-2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů

         (14733/17)
         COM (2017) 678

         Česká verze
         doručena dne 22.11.2017
         Historie tisku EU
         VEU
         Šárka Jelínková

         21.3.2018
         č. 182 K 086/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 13. schůze
         č. 369 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (13.07.2018)
         IPEX

         práva ženrovnocenné odměňováníakční programpracovní podmínkytrh prácekomunitární politika zaměstnanostiženská otázkarovné zacházenídiskriminace na základě pohlavírovnost mezi muži a ženami
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 089/11
         Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nařízení EP a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ust. o Evr. fondu pro regionální rozvoj, Ev. sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evr. zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evr. námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evr. fondu pro regionální rozvoj, Evr. sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evr. námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

         (15566/17)
         COM (2017) 826

         Česká verze
         doručena dne 8.12.2017
         Historie tisku EU
         VEU
         Luděk Jeništa

         8.3.2018
         č. 173 N 089/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo pro místní rozvoj 13. schůze
         č. 371 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         rozdělování komunitárních fondůEvropský sociální fondEvropský fond pro regionální rozvojstrukturální úpravaFond soudržnosti
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 090/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

         (15663/17)
         COM (2017) 825

         Česká verze
         doručena dne 12.12.2017
         Historie tisku EU
         VEU
         Luděk Jeništa

         8.3.2018
         č. 173 N 090/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 13. schůze
         č. 371 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         pomoc Společenstvíčlenský stát EUsprávní reformastrukturální úpravafinancování Společenstvíhospodářské sbližováníhospodářská reformaprogram Společenstvíreforma základních institucí
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 095/11
         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

         (16018/17)
         COM (2017) 797

         Česká verze
         doručena dne 22.12.2017
         Historie tisku EU
         VEU
         Šárka Jelínková

         8.3.2018
         č. 177 N 095/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo práce a sociálních věcí 13. schůze
         č. 389 - závěrečné usnesení přijato
         5.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         propuštěníkolektivní smlouvapracovní smlouvapracovní podmínkyinformování pracovníkůzkušební dobakomunitární politika zaměstnanosti
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         K 091/11
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU

         (15654/17)
         COM (2017) 822

         Česká verze
         doručena dne 12.12.2017
         Historie tisku EU
         VEU
         Luděk Jeništa

         8.3.2018
         č. 173 K 091/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 13. schůze
         č. 371 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         strukturální úpravazačlenění do rozpočtuvšeobecný rozpočet ESpomoc Společenstvífinanční nástroje Společenstvíeurozónarozpočtová disciplína ESbankovnictvístabilizace hospodářstvíHospodářská a měnová unie
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         K 094/11
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Evropský ministr hospodářství a financí

         (15655/17)
         COM (2017) 823

         Česká verze
         doručena dne 12.12.2017
         Historie tisku EU
         VEU
         Vladimír Plaček

         21.3.2018
         č. 185 K 094/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 13. schůze
         č. 383 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         činnost orgánuHospodářská a měnová uniestruktura státní správyhospodářská a sociální soudržnostministr
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 100/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU)2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226

         (15119/17)
         COM (2017) 793

         Česká verze
         doručena dne 18.12.2017
         Historie tisku EU
         VEU
         Tomáš Grulich

         8.3.2018
         č. 176 N 100/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo vnitra 13. schůze
         č. 381 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (06.08.2018)
         IPEX

         vnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenstvíinformační systémochrana datbiometrieSchengenská dohodavízová politikavýměna informacíosobní údajehraniční kontrola
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Kateřina Kramešová
         N 101/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)

         (15729/17)
         COM (2017) 794

         Česká verze
         doručena dne 18.12.2017
         Historie tisku EU
         VEU
         Tomáš Grulich

         8.3.2018
         č. 176 N 101/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo vnitra 13. schůze
         č. 381 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (06.08.2018)
         IPEX

         justice a vnitřní věcivýměna informacíSchengenská dohodabiometrieosobní údajemigrační politika Společenstvívnější hranice Evropské unieinformační systémochrana datazylové právo
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Kateřina Kramešová
         N 102/11
         Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky

         (5282/18)
         COM (2018) 8

         Česká verze
         doručena dne 12.1.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         3.4.2018
         č. 194 N 102/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 13. schůze
         č. 388 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         vědecká spoluprácesoftwareinformatika a průmysl zpracování datkomunitární politika pro výzkumnová technologienovinkapartnerství mezi veřejným a soukromým sektoremaplikovaný výzkum
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 110/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU

         (5844/18)
         COM (2018) 51

         Česká verze
         doručena dne 2.2.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Eva Syková

         21.3.2018
         č. 188 N 110/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zdravotnictvíVZSP
         • Usnesení přijato
         • 8.3.2018

          
         13. schůze
         č. 365 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         lékařská vědavýměna informacíprostředky zdravotnické technikyhodnocení technologiínovinkapráva pacientazdravotní péčepřeshraniční spoluprácezdraví veřejnostivědecká spolupráce
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 111/11
         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)

         (5846/18)
         COM (2017) 753

         Česká verze
         doručena dne 2.2.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         21.3.2018
         č. 189 N 111/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zdravotnictví 13. schůze
         č. 366 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (06.08.2018)
         IPEX

         ochrana spotřebitelezdraví veřejnostiochrana vodznečišťování vodyrozvod vodynorma kvalityzpracování vodypitná vodalidská výživa
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         K 105/11
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání

         (5459/18)
         COM (2018) 22

         Česká verze
         doručena dne 18.1.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Václav Hampl

         3.4.2018
         č. 193 K 105/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
         • Usnesení přijato
         • 27.3.2018

          
         13. schůze
         č. 387 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         akční programprofesní přípravaspolupráce v oblasti vzdělávánínová pedagogikadigitální technologiepolitika vzděláváníškolský systémreforma školství
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         K 108/11
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

         (5477/18)
         COM (2018) 28

         Česká verze
         doručena dne 18.1.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         3.4.2018
         č. 195 K 108/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo životního prostředíVUZP
         • Usnesení přijato
         • 28.3.2018

          
         13. schůze
         č. 384 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (14.08.2018)
         IPEX

         recyklace odpaduvliv na životní prostředíochrana životního prostředíplastodpadskladování odpaduopatření na kontrolu znečištěnízneškodňování odpaduznečišťování životního prostředínovinka
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         K 109/11
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství

         (5478/18)
         COM (2018) 29

         Česká verze
         doručena dne 19.1.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         3.4.2018
         č. 195 K 109/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo životního prostředíVUZP
         • Usnesení přijato
         • 28.3.2018

          
         13. schůze
         č. 384 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (14.08.2018)
         IPEX

         spotřebasurovinanovinkarecyklace odpadukonkurenceschopnostkomunitární výrobaodpadstatistika ES
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         K 113/11
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu

         (5947/18)
         COM (2018) 65

         Česká verze
         doručena dne 7.2.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Václav Hampl

         3.4.2018
         č. 196 K 113/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zahraničních věcí 13. schůze
         č. 386 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (06.08.2018)
         IPEX

         demokratizacehospodářská reformaprávní státBalkánpráva jednotlivceregionální spoluprácespráva věcí veřejnýchsprávní reformahospodářský rozvojrozšiřování Evropské unie
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         J 106/11
         Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce

         (5462/18)
         COM (2018) 23

         Česká verze
         doručena dne 18.1.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Václav Hampl

         3.4.2018
         č. 193 J 106/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
         • Usnesení přijato
         • 27.3.2018

          
         13. schůze
         č. 387 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         školstvímladý člověkpolitika vzděláváníkulturní pluralismusspolupráce v oblasti vzděláváníprofesní přípravapedagogická metodazačlenění do společnostiobčanství EUobčanská výchova
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         J 107/11
         Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení

         (5464/18)
         COM (2018) 24

         Česká verze
         doručena dne 18.1.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Václav Hampl

         3.4.2018
         č. 193 J 107/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
         • Usnesení přijato
         • 27.3.2018

          
         13. schůze
         č. 387 - závěrečné usnesení přijato
         4.4.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         novinkapolitika vzděláváníceloživotní vzděláváníneformální výukaodborná kvalifikaceprofesní přípravaspolupráce v oblasti vzdělávánínová pedagogika
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0