Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 108 - Stavební zákon
 • 109 - Novela zákonů v oblasti průmyslového vlastnictví
 • 110 - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
 • 111 - Zákon o pobytu cizinců
 • 112 - Zákon o občanských průkazech
 • 113 - Zákon o pedagogických pracovnících
 • 114 - Zákon o kybernetické bezpečnosti
 • 115 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 116 - Zákon o zaměstnanosti
 • 117 - Zákona o důchodovém pojištění
 • 119 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
 • 120 - Zákon o specifických zdravotních službách
 • 122 - Zákon o pohřebnictví
 • 125 - Zákon o přestupcích - související zákony
 • 126 - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 118 - Zákon o státních svátcích
 • 121 - Zákon o Veřejném ochránci práv
 • 123 - Zákon o silničním provozu
 • 124 - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy

mezinárodní smlouva

 • 75 - Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení

jiný

 • 87 - Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016
 • 96 - Konvergenční program - Duben 2017
 • 98 - Pokyny Evropské rady
 • 127 - Národní program reforem ČR 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
75

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017

75/1 VZSP 75/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Žaloudík (VZSP) Zdeněk Brož (VZOB) 7. schůze č.190  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
87

Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016

87/1 VHZD Kateřina Arajmu(generální ředitel ÚZSVM)
  Ladislav Kos (VHZD) 7. schůze č.181  - bere na vědomí
  Podán:
  96

  Konvergenční program České republiky - Duben 2017

  96/1 VHZD 96/2 VEU Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)
   Jan Hajda (VHZD) Vladimír Plaček (VEU) 7. schůze č.175  - bere na vědomí
   Podán:
   98

   Pokyny Evropské rady z 29. dubna 2017 v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU

   98/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 7. schůze č.178  - bere na vědomí
    Podán:
    108

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    108/1 VUZP 108/2 UPV 108/3 VHZD 108/4 SKRV Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Jitka Seitlová (VUZP) Božena Sekaninová (SKRV) Jaromír Strnad (VHZD) Jaroslav Větrovský (UPV) 7. schůze č.180  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 225/2017 Sb. stavební politika, stavební právo, územní plánování, územní samospráva
    109

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy

    109/1 VHZD Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) 7. schůze č.170  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2017 Sb. veřejná správa, informační systém, průmyslové vlastnictví, osobní údaje, zpřístupňování informací, elektronická správa, evidence obyvatelstva, ochrana údajů
    110

    Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

    110/1 VHZD 110/2 VUZP 110/3 UPV 110/4 SKSP Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Karel Kratochvíle (VHZD) Renata Chmelová (SKSP) Jaroslav Větrovský (UPV) Jan Horník (VUZP) 7. schůze č.171  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 194/2017 Sb. digitální technologie, počítačová síť, internet, telekomunikace, přenos dat, přenosová síť, poskytovatel internetových služeb, provozní náklady
    111

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    111/1 VZOB 111/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Jiří Dienstbier (UPV) 7. schůze č.166  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2017 Sb. Česká republika, cizinecké právo, budování podniku, zahraniční investice, zahraniční podnik, cizí státní občan, povolení k pobytu, občanství EU, podpora investic
    112

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    112/1 VUZP 112/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Zdeněk Nytra (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 7. schůze č.167  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2017 Sb. identifikační průkaz, státní občan, elektronický dokument, osobní údaje, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva
    113

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    113/1 VVVK 113/2 UPV Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Růžička (VVVK) Michael Canov (UPV) 7. schůze č.165  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: mzdová politika, odborná kvalifikace, mzda, pracovní dráha, speciální vzdělávání, celoživotní vzdělávání, učitel
    114

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony

    114/1 VZOB 114/2 VUZP 114/3 UPV Bohuslav Sobotka(předseda vlády)František Bublan (VZOB) Renata Chmelová (VUZP) Jaroslav Větrovský (UPV) 7. schůze č.177  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2017 Sb. práva jednotlivce, veřejná bezpečnost, informační systém, kybernetika, telekomunikační politika, důvěrná informace, ochrana údajů
    115

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    115/1 VZSP 115/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 7. schůze č.187  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 200/2017 Sb. sociální zabezpečení, sociální dávky, státní podpora, dítě, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky
    116

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    116/1 VZSP 116/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Žaloudík (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 7. schůze č.188  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2017 Sb. politika zaměstnanosti, zdravotně postižený pracovník, ekonomicky činné obyvatelstvo, pracovní inspekce, zákoník práce, zprostředkovatelna práce, ochrana soukromí, boj proti nezaměstnanosti, správní delikt
    117

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    117/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) 7. schůze č.189  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2017 Sb. sociální zabezpečení, předčasný důchod, podmínky pro odchod do důchodu, důchodový plán
    118

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

    118/1 VVVK 118/2 UPV Robin Böhnisch(zástupce skupiny poslanců)Václav Chaloupek (VVVK) Miroslav Nenutil (UPV) 7. schůze č.182  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 226/2017 Sb. doba odpočinku, státní svátek
    119

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

    119/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 7. schůze č.185  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2017 Sb. profesní příprava, zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, zdravotní personál, zdravotní péče
    120

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    120/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) 7. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2017 Sb. pracovní právo, umělé oplodnění, lékařský posudek, zdravotnická legislativa, sterilizace, sexuálně motivovaný trestný čin, pracovní lékařství, zdravotní péče, lékařská prohlídka
    121

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

    121/1 VVVK 121/2 UPV Jan Chvojka(poslanec)Václav Homolka (VVVK) Jiří Dienstbier (UPV) 7. schůze č.176  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 198/2017 Sb. zdravotně postižený člověk, ombudsman
    122

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    122/1 VUZP 122/2 UPV 122/3 VZSP 122/4 SKRV Karla ŠlechtováJiří Carbol (VUZP) Vladimír Plaček (SKRV) Jiří Vosecký (VZSP) Michael Canov (UPV) 7. schůze č.172  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 193/2017 Sb. smrt, hřbitov, etika
    123

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    123/1 VHZD 123/2 VUZP Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Jiří Cieńciała (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 7. schůze č.183  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 199/2017 Sb. dopravní předpisy, silniční doprava, místní orgány státní správy, obec, řidičský průkaz
    124

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

    124/1 VHZD Josef Kott(zástupce skupiny poslanců)Karel Kratochvíle (VHZD) 7. schůze č.184  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2017 Sb. ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, chráněný druh, odškodnění, náhrada škody
    125

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

    125/1 UPV 125/2 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) Zdeňka Hamousová (VUZP) 7. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2017 Sb. správní právo, odpovědnost, správní opatření, správní delikt, správní odpovědnost, správní sankce
    126

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    126/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) 7. schůze č.174  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2017 Sb. finanční instituce, kapitálový trh, investiční politika, finanční nástroj EU, uplatňování právních předpisů EU, centrální banka, podnikavost, oficiální trh, obchodní licence, implementující opatření státu
    127

    Národní program reforem České republiky 2017

    127/1 VEU 127/2 VHZD Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     Vladimír Plaček (VEU) Jan Hajda (VHZD) 7. schůze č.179  - bere na vědomí
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 024/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

     (15812/16)
     COM (2016) 881

     Anglická verze
     doručena dne 23.12.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 84 N 024/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 168 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (27.09.2017)
     IPEX

     cizí státní občanzpětná migraceSchengenský informační systémvýměna informacíosobní údajevnější hranice Evropské uniemigrační politika EUnelegální migraceochrana údajůsběr dat
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     N 025/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1987/2006

     (15813/16)
     COM (2016) 882

     Anglická verze
     doručena dne 23.12.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 84 N 025/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 168 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (27.09.2017)
     IPEX

     ochrana údajůinformační systémpolitika spolupráceevropská bezpečnostvnější hranice Evropské uniemigrační politika EUhraniční kontrolaSchengenský informační systémprostor svobody, bezpečnosti a právavýměna informací
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     N 026/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU

     (15814/16)
     COM (2016) 883

     Anglická verze
     doručena dne 23.12.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 84 N 026/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 168 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (27.09.2017)
     IPEX

     migrační politika EUvnější hranice Evropské unieochrana údajůinformační systémpolitika spolupráceevropská bezpečnostsoudní spolupráce EU v trestních věcechSchengenský informační systémpolicejní spolupráce (EU)výměna informací
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     K 032/11
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán

     (6943/17)
     COM (2017) 200

     Česká verze
     doručena dne 3.3.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 85 K 032/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 169 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (03.10.2017)
     IPEX

     Schengenský informační systémcizinecké právozpětná migracecizí státní občanprogram EUmigrujícímigrační politikapomoc uprchlíkům
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     J 033/11
     Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES

     (6949/17)
     C (2017) 1600

     Česká verze
     doručena dne 8.3.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 85 J 033/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 169 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     zpětná migracecizí státní občanmigrační politika EUnelegální migracevnější hranice Evropské unieazylové právopovolení k pobytutřetí zeměvyhoštění
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková