Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 47 - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • 48 - Zákon o evropských politických stranách
 • 49 - Novela volebních zákonů
 • 50 - Zákon o obcích
 • 51 - Zákon o lidských tkáních a buňkách
 • 52 - Transplantační zákon
 • 53 - Zákon o daňových změnách
 • 54 - Školský zákon
 • 55 - Autorský zákon
 • 56 - Zákon o podporovaných zdrojích energie
 • 57 - Zákon o zaměstnanosti
 • 58 - Zákon o informačních systémech veřejné správy
 • 59 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi

senátní návrh zákona

 • 60 - Novela ústavy - senátní návrh
 • 336 - Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 11 - Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině
 • 13 - Minamatská úmluva o rtuti
 • 20 - Dohoda o partnerství mezi EU a Novým Zélandem
 • 23 - Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a a Kanadou
 • 357 - Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204

jiný

 • 21 - Zpráva o životním prostředí ČR 2015
 • 45 - Prohlášení ER o vnějších aspektech migrace
 • 62 - Zpráva o peticích za rok 2016
 • 63 - Návrhy na osobu navrhovanou Senátem ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • 67 - Zasedání Evropské rady 9. a 10. 3. 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
11

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016

11/1 VUZP 11/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jiří Carbol (VUZP) Václav Láska (VZOB) 5. schůze č.115  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
13

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013

13/1 VUZP 13/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) Patrik Kunčar (VZOB) 5. schůze č.116  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
20

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016

20/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Zdeněk Brož (VZOB) 5. schůze č.120  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
21

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015

21/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)
  Jan Látka (VUZP) 5. schůze č.117  - bere na vědomí
  Podán:
  23

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016

  23/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Zdeněk Brož (VZOB) 5. schůze č.121  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  45

  Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří

  45/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 5. schůze č.99  - bere na vědomí
   Podán:
   47

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

   47/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 5. schůze č.111  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2017 Sb.
   48

   Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

   48/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) 5. schůze č.102  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát:
   49

   Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

   49/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Nenutil (UPV) 5. schůze č.103  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2017 Sb.
   50

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   50/1 VUZP 50/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Radko Martínek (VUZP) Anna Hubáčková (UPV) 5. schůze č.104  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 99/2017 Sb.
   51

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

   51/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Jaroslav Malý (VZSP) 5. schůze č.122  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2017 Sb. rozdělení na volební kraje, slintavka a kulhavka
   52

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

   52/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Jaroslav Malý (VZSP) 5. schůze č.123  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 100/2017 Sb. rozdělení na volební kraje, slintavka a kulhavka
   53

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

   53/1 VHZD 53/2 SKSP Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Renata Chmelová (SKSP) 5. schůze č.112  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2017 Sb.
   54

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   54/1 VVVK 54/2 UPV Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Růžička (VVVK) Michael Canov (UPV) 5. schůze č.97  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2017 Sb.
   55

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   55/1 VVVK 55/2 UPV 55/3 VUZP 55/4 SKSP Daniel Herman(ministr kultury)Jiří Oberfalzer (VVVK) Jan Horník (SKSP) Ivo Valenta (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 5. schůze č.127  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 102/2017 Sb.
   56

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   56/1 VHZD Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 5. schůze č.101  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 103/2017 Sb.
   57

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

   57/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) 5. schůze č.107  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 93/2017 Sb.
   58

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony

   58/1 VUZP 58/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Renata Chmelová (VUZP) Jiří Dienstbier (UPV) 5. schůze č.105  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2017 Sb.
   59

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

   59/1 VZSP 59/2 UPV 59/3 VUZP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Miloš Vystrčil (VUZP) Emilie Třísková (UPV) 5. schůze č.108  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 98/2017 Sb.
   60

   Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   Libor Michálek (senátor)
    5. schůze č.125  - zamítá senátní návrh zákona
    Podán:
    62

    Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2016, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2016 a Výroční zpráva za rok 2016 pro mediální oblast

    Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
     5. schůze č.126  - bere na vědomí
     Podán:
     63

     Návrhy na osobu navrhovanou Senátem ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

     Miloslav Kala
      5. schůze č.98  - volí
      Podán:
      67

      Zasedání Evropské rady (9. a 10. března 2017) - Komentovaný návrh pořadu jednání

      67/1 VEU Bohuslav Sobotka
       Václav Hampl (VEU) 5. schůze č.100  - bere na vědomí
       Podán:
       336

       Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

       336/1 UPV 336/2 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Miloš MalýMiroslav Nenutil (UPV) 5. schůze č.124  - odročuje jednání
       Podán: Lhůta pro výbory: soudce, disciplinární právo, ústavní soud
       357

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky spolu se stanoviskem vlády k němu

       357/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)
        Lumír Kantor (VZSP) Zdeněk Brož (VZOB) 5. schůze č.109  - bere na vědomí
        Podán: Lhůta pro výbory:
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        N 111/10
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

        (12270/16)
        COM (2016) 596

        Česká verze
        doručena dne 16.9.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        31.1.2017
        č. 30 N 111/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo kulturyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 11.1.2017

         
        5. schůze
        č. 128 - závěrečné usnesení přijato
        9.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        autorské právotělesně postižený člověktiskknižní průmyslinformační společnostliterární a umělecké vlastnictvísamostatnost postižených osobkulturní majetekpomůcky pro postižené osobyintegrace postižených osob
        Registr Rady EU

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        N 112/10
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

        (12254/16)
        COM (2016) 593

        Česká verze
        doručena dne 16.9.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        31.1.2017
        č. 30 N 112/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo kulturyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 11.1.2017

         
        5. schůze
        č. 128 - závěrečné usnesení přijato
        9.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        audiovizuální průmyslkulturní dědictvídigitální technologieautorské právoInternetjednotný trhpřenosová síťreprodukovánípřeshraniční tok dattransevropská síť
        Registr Rady EU

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        N 113/10
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

        (12258/16)
        COM (2016) 594

        Česká verze
        doručena dne 16.9.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        31.1.2017
        č. 30 N 113/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo kulturyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 11.1.2017

         
        5. schůze
        č. 128 - závěrečné usnesení přijato
        9.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        Internetautorské právopřenosová síťjednotný trhinformační systémtelevizečlenský stát EUaudiovizuální programdigitální technologierozhlasové vysílání
        Registr Rady EU

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        N 114/10
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

        (12264/16)
        COM (2016) 595

        Česká verze
        doručena dne 16.9.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        31.1.2017
        č. 30 N 114/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo kulturyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 11.1.2017

         
        5. schůze
        č. 128 - závěrečné usnesení přijato
        9.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        přeshraniční tok datčlenský stát EUkulturní majetektřetí zeměliterární a umělecké vlastnictvítiskknižní průmyslzdravotně postižený člověkautorské právo
        Registr Rady EU

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        N 118/10
        Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020

        (12184/16)
        COM (2016) 604

        Česká verze
        doručena dne 15.9.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Vladimír Plaček

        31.1.2017
        č. 33 N 118/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo financíVHZD
        • Usnesení přijato
        • 11.1.2017

        VUZP
        • Usnesení přijato
        • 6.12.2016

         
        5. schůze
        č. 113 - závěrečné usnesení přijato
        8.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (27.03.2017)
        IPEX

        celkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém rocefinanční řízenírozpočtová pravidlavšeobecný rozpočet ES
        Registr Rady EU

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        K 120/10
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu

        (13758/16)
        COM (2016) 705

        Česká verze
        doručena dne 28.10.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Jiří Dušek

        31.1.2017
        č. 31 K 120/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 5. schůze
        č. 118 - závěrečné usnesení přijato
        8.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (07.06.2017)
        IPEX

        novinkaprůmyslová politika ESvesmírná technologievyužívání kosmického prostorumezinárodní spolupráceEvropská kosmická agenturakosmická politikasatelitní přenosvýzkum a vývoj
        Registr Rady EU

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        N 121/10
        Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob

        (13730/16)
        COM (2016) 685

        Česká verze
        doručena dne 26.10.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        31.1.2017
        č. 34 N 121/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo financíVHZD
        • Usnesení přijato
        • 11.1.2017

         
        5. schůze
        č. 114 - závěrečné usnesení přijato
        8.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        daňová soustavadaňové právotransnacionální společnostjednotný trhharmonizace danídaň z příjmů právnických osobpřeshraniční spolupráceevropská daňová spoluprácepřibližování legislativydaňový základ
        Registr Rady EU

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 122/10
        Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

        (13731/16)
        COM (2016) 683

        Česká verze
        doručena dne 26.10.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        31.1.2017
        č. 34 N 122/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo financíVHZD
        • Usnesení přijato
        • 11.1.2017

         
        5. schůze
        č. 114 - závěrečné usnesení přijato
        8.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        růst podnikudvojí zdaněnídaňový základdaň z příjmů právnických osobharmonizace danívyhýbání se danímpřibližování legislativyjednotný trhnadnárodní společnost
        Registr Rady EU

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 123/10
        Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

        (13732/16)
        COM (2016) 686

        Česká verze
        doručena dne 26.10.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        31.1.2017
        č. 34 N 123/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo financíVHZD
        • Usnesení přijato
        • 11.1.2017

         
        5. schůze
        č. 114 - závěrečné usnesení přijato
        8.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        přibližování legislativyevropská daňová spoluprácedaňové právodaň z příjmu fyzických osobdvojí zdaněnídaň z příjmů právnických osobčlenský stát EU
        Registr Rady EU

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 124/10
        Návrh směrnice, kterou se mění směrnici (EU) 2016/1164,pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

        (13733/16)
        COM (2016) 687

        Česká verze
        doručena dne 26.10.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        31.1.2017
        č. 34 N 124/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo financíVHZD
        • Usnesení přijato
        • 11.1.2017

         
        5. schůze
        č. 114 - závěrečné usnesení přijato
        8.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        daňové právotřetí zeměharmonizace danívyhýbání se danímdaň z příjmů právnických osobvybírání daníčlenský stát EU
        Registr Rady EU

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 004/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

        (14082/16)
        COM (2016) 731

        Česká verze
        doručena dne 16.11.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        31.1.2017
        č. 29 N 004/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 5. schůze
        č. 106 - závěrečné usnesení přijato
        8.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (07.08.2017)
        IPEX

        vnější hranice Evropské unieinformační systémcestaochrana datSchengenská dohodavízová politikaosobní údajecizí státní občanhraniční kontrolaterorismus
        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Raimonda Lišková
        N 021/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)

        (15642/16)
        COM (2016) 815

        Česká verze
        doručena dne 16.12.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Šárka Jelínková

        28.2.2017
        č. 42 N 021/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
        • Usnesení přijato
        • 22.2.2017

         
        5. schůze
        č. 110 - závěrečné usnesení přijato
        8.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        nepracující část obyvatelstvapodpora v nezaměstnanostilegislativa sociálního zabezpečeníčlenský stát EUpříspěvek na péčirodinné přídavkysladění sociálních zabezpečení
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 017/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě

        (15203/16)
        COM (2016) 766

        Česká verze
        doručena dne 5.12.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        28.2.2017
        č. 41 K 017/11/01
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 5. schůze
        č. 119 - závěrečné usnesení přijato
        8.3.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (06.06.2017)
        IPEX

        vozidlonovinkadigitální technologieinformační technologiebezpečnost silničního provozudopravní infrastrukturaochrana datspolečná dopravní politikasilniční dopravainteligentní transportní systém
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík