Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
28. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 331 - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • 332 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 333 - Zákon o nakládání s GMO
 • 335 - Zákon o střetu zájmů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 334 - Zákon o pozemních komunikacích

senátní návrh zákona

 • 297 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - senátní návrh
 • 323 - Energetický zákon - senátní návrh
 • 336 - Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 303 - Protokol o přístupu Černé Hory k NATO
 • 304 - Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
 • 322 - Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením
 • 325 - Dohoda EU a státy SADC EPA o hospodářském partnerství

jiný

 • 338 - Návrh na působ. sil MO v Irácké republice
 • 339 - Prohlášení z Bratislavy 16. 9. 2016
 • 340 - Návrh pořadu ER 20. - 21. října 2016
 • 341 - Informace komisí za rok 2016
 • 342 - Informace stálých delegací za 10. funkční období

senátní návrh schválený v PS

 • 330 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
297

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

297/1 VZSP 297/2 VVVK Zdeněk Papoušek (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří VoseckýJiří Vosecký (VZSP) Zdeněk Berka (VVVK) 28. schůze č.559  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory:
  303

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě

  303/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 28. schůze č.542  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  304

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015

  304/1 VUZP 304/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) Zdeněk Brož (VZOB) 28. schůze č.555  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  322

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením

  322/1 VZOB 322/2 UPV Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)
   Václav Láska (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 28. schůze č.543  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   323

   Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   323/1 VUZP 323/2 VHZD Jitka Seitlová (senátorka)Ivana Cabrnochová (senátorka)Petr Bratský (senátor)Václav Láska (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Jiří CarbolJiří Carbol (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 28. schůze č.560  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory:
    325

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé

    325/1 VHZD 325/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Libor Michálek (VHZD) Lubomír Franc (VZOB) 28. schůze č.544  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: školné
    330

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

    330/1 VZSP 330/2 VUZP Jaroslav Zeman(zástupce Senátu)Miloš Vystrčil(zástupce Senátu)Dagmar Terelmešová(zástupce Senátu)Dagmar Terelmešová (VZSP) Zdeňka Hamousová (VUZP) 28. schůze č.558  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2016 Sb.
    331

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    331/1 VHZD 331/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 28. schůze č.552  - schvaluje
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 368/2016 Sb.
    332

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    332/1 VUZP 332/2 UPV Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Miroslav Antl (UPV) 28. schůze č.553  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2016 Sb.
    333

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

    333/1 VUZP 333/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) Jan Hajda (VHZD) 28. schůze č.554  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2016 Sb.
    334

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

    334/1 VHZD 334/2 VUZP Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Jan Veleba (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 28. schůze č.550  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2016 Sb.
    335

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    335/1 UPV 335/2 MIV 335/3 VUZP Jiří Dienstbier(ministr vlády ČR)Miloš Malý (UPV) Zdeňka Hamousová (VUZP) Jiří Oberfalzer (MIV) 28. schůze č.551  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 14/2017 Sb. rozpočtové výdaje
    336

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

    336/1 UPV 336/2 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Miloš MalýMiroslav Nenutil (UPV) 28. schůze č.561  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: soudce, disciplinární právo, ústavní soud
    338

    Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu

    338/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Josef Táborský (VZOB) 28. schůze č.557  - vyslovuje souhlas
    Podán:
    339

    Prohlášení z neformálního zasedání 27 hlav států a předsedů vlád, které se konalo dne 16. září 2016 v Bratislavě

    339/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) 28. schůze č.540  - bere na vědomí
     Podán:
     340

     Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 20. a 21. října 2016

     340/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 28. schůze č.541  - bere na vědomí
      Podán:
      341

      Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2016

       
       28. schůze č.562  - bere na vědomí
       Podán:
       342

       Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 10. funkční období

        
        28. schůze č.563  - bere na vědomí
        Podán:
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        K 082/10
        Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie

        (7688/16)
        JOIN (2016) 18

        Česká verze
        doručena dne 7.4.2016
        Historie tisku EU
        VZOB
        Patrik Kunčar

        23.8.2016
        č. 159 K 082/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo obrany České republikyVEU
        • Usnesení přijato
        • 13.7.2016

         
        28. schůze
        č. 556 - závěrečné usnesení přijato
        19.10.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (16.01.2017)
        IPEX

        katastrofa způsobená člověkemevropská bezpečnostprůmyslové ekologické rizikoSpolečná zahraniční a bezpečnostní politikatrestné činy proti bezpečnosti státupočítačová kriminalitaveřejná bezpečnostbezpečnost dopravyzdravotní riziko
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        Projednávání v PSP

        Lukáš Vacík
        N 089/10
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

        (8715/16)
        COM (2016) 270

        Anglická verze
        doručena dne 11.5.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        13.9.2016
        č. 229 N 089/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 28. schůze
        č. 546 - závěrečné usnesení přijato
        19.10.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (30.03.2017)
        IPEX

        osoba bez státního občanstvíčlenský stát EUcizí státní občantřetí zeměazylové právovnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenství
        Projednávání v PSP

        Raimonda Lišková
        K 096/10
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí

        (10022/16)
        COM (2016) 377

        Česká verze
        doručena dne 10.6.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        13.9.2016
        č. 231 K 096/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 28. schůze
        č. 547 - závěrečné usnesení přijato
        19.10.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (09.02.2017)
        IPEX

        migrační politika Společenstvícizí státní občanintegrace přistěhovalcůakční programuprchlíkpovolení k pobytučlenský stát EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Raimonda Lišková
        N 105/10
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

        (11316/16)
        COM (2016) 466

        Česká verze
        doručena dne 18.7.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        18.10.2016
        č. 237 N 105/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 28. schůze
        č. 548 - závěrečné usnesení přijato
        19.10.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        azylové právouprchlíkmigrační proudmigrační politika Společenstvípovolení k pobytuprávní postavenípřibližování legislativycizí státní občančlenský stát EUosoba bez státního občanství
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Raimonda Lišková
        N 106/10
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU

        (11317/16)
        COM (2016) 467

        Česká verze
        doručena dne 19.7.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        18.10.2016
        č. 237 N 106/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 28. schůze
        č. 548 - závěrečné usnesení přijato
        19.10.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        migrační politika Společenstvíazylové právotřetí zeměuprchlíkosoba bez státního občanstvípomoc uprchlíkůmcizí státní občan
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Raimonda Lišková
        N 107/10
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

        (11318/16)
        COM (2016) 465

        Česká verze
        doručena dne 18.7.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        18.10.2016
        č. 237 N 107/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 28. schůze
        č. 548 - závěrečné usnesení přijato
        19.10.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        osoba bez státního občanstvípomoc uprchlíkůmmigrační politika Společenstvícizí státní občanuprchlíktřetí zeměazylové právo
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Raimonda Lišková
        N 108/10
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014

        (11313/16)
        COM (2016) 468

        Česká verze
        doručena dne 19.7.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        18.10.2016
        č. 238 N 108/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 28. schůze
        č. 549 - závěrečné usnesení přijato
        19.10.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (27.02.2017)
        IPEX

        pomoc uprchlíkůmčlenský stát EUcizí státní občanintegrace přistěhovalcůprogram Společenstvíuprchlíkmigrační proudazylové právomigrační politika Společenstvípřesun obyvatelstva
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Raimonda Lišková
        <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0