Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 174 - Zákon o významné tržní síle
 • 175 - Zákon o silničním provozu
 • 176 - Branný zákon
 • 177 - Zákon o službě vojáků v záloze
 • 178 - Zákon o ozbrojených silách ČR

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 173 - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

senátní návrh zákona

 • 182 - Zákon o ochraně veřejného zdraví

mezinárodní smlouva

 • 146 - Dohoda mezi ČR a vl. Mauricijské republiky o letecké dopravě

jiný

 • 163 - Operace "Joint Enterprise"

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
146

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě

146/1 VHZD 146/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)František Čuba (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 18. schůze č.318  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Mauricius, Česká republika
163

Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Joint Enterprise" v Kosovské republice

163/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)
  Josef Táborský (VZOB) 18. schůze č.322  - bere na vědomí
  Podán:
  173

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

  173/1 VHZD 173/2 VUZP Martin Kolovratník(zástupce skupiny poslanců)Jaromír Strnad (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 18. schůze č.327  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 49/2016 Sb. veřejné stavitelství, stavebnictví, odvětví energetiky, vodohospodářské stavby, silniční stavby, dopravní infrastruktura, rozvod vody, inženýrské stavby, rozvod elektřiny
  174

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

  174/1 VHZD Bohuslav Sobotka(předseda vlády)Jan Hajda (VHZD) 18. schůze č.323  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2016 Sb. zemědělský výrobek, potravinářský průmysl, zemědělská politika, trh, zemědělsko-potravinářský sektor, kontrola restriktivních praktik, maloobchod, dodavatel, domácí trh, potravinářská výroba
  175

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  175/1 VHZD 175/2 UPV 175/3 VUZP Dan Ťok(ministr dopravy)Petr Bratský (VHZD) Miloš Malý (VUZP) Petr Gawlas (UPV) 18. schůze č.317  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2016 Sb. pozemní doprava, dopravní prostředek, bezpečnost dopravy, chodec, cyklistická stezka, bezpečnost silničního provozu
  176

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  176/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Josef Táborský (VZOB) 18. schůze č.319  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2016 Sb. armáda, základní vojenská služba, odepření povinné vojenské služby, dobrovolná vojenská služba, vojenská služba žen
  177

  Návrh zákona o službě vojáků v záloze

  177/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Josef Táborský (VZOB) 18. schůze č.320  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 45/2016 Sb. základní vojenská služba, odepření povinné vojenské služby, dobrovolná vojenská služba
  178

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  178/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Patrik Kunčar (VZOB) 18. schůze č.321  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 46/2016 Sb. armáda, vojska v zahraničí, pomoc obětem neštěstí, civilní ochrana, první pomoc
  182

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  182/1 VZSP 182/2 UPV Miluše Horská (senátorka)Petr Šilar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)František Bradáč (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Hassan Mezian (senátor)Eva Syková (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Jan Hajda (senátor)Jan Horník (senátor)Ivana Cabrnochová (senátorka)Zdeňka Hamousová (senátorka)Zuzana Baudyšová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Vladimír Plaček (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Václav Láska (senátor)Libor Michálek (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Pavel Eybert (senátor)Jiří Burian (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Petr Bratský (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Veronika Vrecionová (senátorka)Petr Gawlas (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Jozef Regec (senátor)Václav Homolka (senátor)Jiří Carbol (senátor)Milada Emmerová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 18. schůze č.325  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: zdravotní politika, prevence nemocí, zdraví veřejnosti, očkování
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 050/10
  Sdělení Komise Roční analýza růstu za rok 2016: Posílení hospodářského oživení a podpora konvergence

  (14270/15)
  COM (2015) 690

  Česká verze
  doručena dne 27.11.2015
  Historie tisku EU
  VEU
  Lumír Aschenbrenner

  5.1.2016
  č. 135 K 050/10/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Úřad vlády 18. schůze
  č. 324 - závěrečné usnesení přijato
  13.1.2016
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (20.04.2016)
  IPEX

  hospodářská reformastrukturální politikahospodářské sbližováníinvestice EUhospodářský růstfiskální politikamodernizace průmyslupodpora zaměstnanostivyrovnanost rozpočtuvytváření pracovních příležitostí
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jan Grinc