Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 171 - Zákon o státní službě

senátní návrh zákona

 • 125 - Autorský zákon - senátní návrh
 • 172 - Zákoník práce

jiný

 • 179 - Závěry z ER 17. a 18. 12.
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
125

Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

125/1 VVVK 125/2 VUZP 125/3 SKRV 125/4 SKSP Ivo Valenta (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří OberfalzerJiří Oberfalzer (VVVK) Petr Bratský (SKSP) Zdeňka Hamousová (SKRV) Petr Gawlas (VUZP) 17. schůze č.314  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: duševní vlastnictví, hudba, umělecká profese, autorské právo, reprodukování
171

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

171/1 UPV 171/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Eliška Wagnerová (UPV) František Bublan (VZOB) 17. schůze č.309  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 26/2016 Sb. veřejná správa, pracovník v zahraničí, veřejná služba, státní zaměstnanec
172

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

172/1 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Antonín Maštalíř (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Pavel Štohl (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Jan Látka (senátor)František Bublan (senátor)Jan Hajda (senátor)Petr Gawlas (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Jiří Dienstbier (senátor)Josef Táborský (senátor)Lubomír Franc (senátor)Jaroslav Malý (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Eva Syková (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Milada Emmerová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Martin Tesařík (senátor)Ivo Bárek (senátor)František Čuba (senátor)Václav Homolka (senátor)Radek Sušil (senátor)Miroslav Antl (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří VoseckýJiří Vosecký (VZSP) 17. schůze č.313  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, zákoník práce, mzda, sociální dávky, pojistné, zdravotní pojištění, pracovní nezpůsobilost
179

Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 17. a 18. prosince 2015

179/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
  Václav Hampl (VEU) 17. schůze č.310  - bere na vědomí
  Podán:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 026/10
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat

  (9949/15)
  COM (2015) 302

  Česká verze
  doručena dne 18.6.2015
  Historie tisku EU
  VEU
  Lumír Aschenbrenner

  9.12.2015
  č. 131 K 026/10/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financíVHZD
  • Usnesení přijato
  • 1.12.2015

   
  17. schůze
  č. 312 - závěrečné usnesení přijato
  6.1.2016
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (16.03.2016)
  IPEX

  daň z příjmů právnických osobdvojí zdaněnídaňový systémevropská daňová spoluprácejednotný trh
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Dita Voleská
  N 040/10
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

  (12601/15)
  COD (2015) 472

  Česká verze
  doručena dne 1.10.2015
  Historie tisku EU
  VEU
  Lumír Aschenbrenner

  9.12.2015
  č. 130 N 040/10/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financíVHZD
  • Usnesení přijato
  • 1.12.2015

   
  17. schůze
  č. 311 - závěrečné usnesení přijato
  6.1.2016
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (22.03.2016)
  IPEX

  bankovnictvífinanční trhfinanční instituceinvesticeprogram EUstabilizace hospodářstvíprávo EUkapitálový trhúvěrfinanční právo
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jiří Kautský
  N 041/10
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky

  (12603/15)
  COD (2015) 473

  Česká verze
  doručena dne 2.10.2015
  Historie tisku EU
  VEU
  Lumír Aschenbrenner

  9.12.2015
  č. 130 N 041/10/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financíVHZD
  • Usnesení přijato
  • 1.12.2015

   
  17. schůze
  č. 311 - závěrečné usnesení přijato
  6.1.2016
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (22.03.2016)
  IPEX

  přibližování legislativylikvidita soukromého sektorufinanční právofinanční požadavkyinvestiční společnostměnová krizeúvěrová institucefinanční trhbankovnictví
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jiří Kautský
  K 042/10
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro vytváření Unie kapitálových trhů

  (12263/15)
  COM (2015) 468

  Česká verze
  doručena dne 2.10.2015
  Historie tisku EU
  VEU
  Lumír Aschenbrenner

  9.12.2015
  č. 130 K 042/10/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financíVHZD
  • Usnesení přijato
  • 1.12.2015

   
  17. schůze
  č. 311 - závěrečné usnesení přijato
  6.1.2016
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (22.03.2016)
  IPEX

  investiční podporapodpora podnikánívýrobní prostředkyfinanční nástroj EUakční programhospodářský růstkapitálový trhinvestice EUekonomická integracemalé a střední podniky
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jiří Kautský