Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 132 - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 133 - Zákon o pedagogických pracovnících
 • 134 - Zákon o spotřebních daních
 • 135 - Zákon o hasičském záchranném sboru
 • 136 - Zákon o azylu
 • 137 - Zákon o evidenci obyvatel
 • 138 - Zákon o poštovních službách
 • 139 - Zákon o ochraně spotřebitele

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 140 - Zákon o vyhlašení Národního parku České Švýcarsko

senátní návrh zákona

 • 129 - Zákon o regulaci reklamy - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 118 - Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci
 • 120 - COTIF
 • 123 - Dohoda ČR Nizozemí o výměně informací v daňových záležitostech
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
118

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci, a k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014 k Úmluvě o práci na moři, spolu se stanoviskem vlády k nim

118/1 UPV 118/2 VZOB 118/3 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Miroslav Antl (UPV) Ivana Cabrnochová (VZSP) Tomáš Jirsa (VZOB) 14. schůze č.265  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: pracovní podmínky, Mezinárodní organizace práce, Česká republika, nelegální pracovník, práce na černo, práce dětí, moře, posádka
120

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě

120/1 VHZD 120/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Jozef Regec (VZOB) 14. schůze č.270  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní doprava, železniční doprava, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva
123

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015

123/1 VHZD 123/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 14. schůze č.268  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
129

Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

129/1 VVVK 129/2 SKSP Václav Láska (senátor)Libor Michálek (senátor)Ivana Cabrnochová (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří OberfalzerJiří Oberfalzer (VVVK) Petr Gawlas (SKSP) 14. schůze č.259  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  132

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  132/1 VZSP Michaela MarksováJaroslav Zeman (VZSP) 14. schůze č.264  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 317/2015 Sb. sociální zabezpečení, politika zaměstnanosti, zprostředkovatelna práce, strukturální fondy, zdravotní pojištění
  133

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  133/1 VVVK 133/2 UPV Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Zdeněk Berka (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 14. schůze č.272  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 379/2015 Sb. pracovní poměr na dobu určitou, učitel
  134

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

  134/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) 14. schůze č.267  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 315/2015 Sb. daňový systém, daň, spotřební daň, tabák, tabákový průmysl
  135

  Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

  135/1 VZOB 135/2 VUZP 135/3 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Franc (VZOB) Pavel Eybert (VUZP) Miroslav Antl (UPV) 14. schůze č.260  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 320/2015 Sb. pomoc obětem neštěstí, ochrana proti požáru, naléhavá pomoc, první pomoc
  136

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  136/1 VZOB 136/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Stanislav Juránek (UPV) 14. schůze č.261  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2015 Sb. právo EU, cizinecké právo, uplatňování právních předpisů EU, cizí státní občan, povolení k pobytu, vstup cizinců, azylové právo
  137

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  137/1 VUZP 137/2 VZOB 137/3 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miloš Vystrčil (VUZP) Patrik Kunčar (VZOB) Emilie Třísková (UPV) 14. schůze č.262  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2015 Sb. identifikační průkaz, cestovní pas, trvalý pobyt, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva
  138

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdější předpisů

  138/1 VHZD 138/2 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Karel Kratochvíle (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 14. schůze č.263  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2015 Sb. státní výdaje, kapitálové náklady, poštovní sazba
  139

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  139/1 VHZD 139/2 VUZP 139/3 UPV Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Jan Hajda (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 14. schůze č.273  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 378/2015 Sb. omezování soutěže, spotřebitelské hnutí, ochrana spotřebitele, nekalá reklama, kodex chování, přímý prodej, podomní obchod, psychické vypětí
  140

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  140/1 VUZP Robin Böhnisch(zástupce skupiny poslanců)Zbyněk Linhart (VUZP) 14. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2015 Sb. ochrana životního prostředí, chráněné území, jmenování pracovníků, národní park
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky