Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 127 - Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
 • 128 - Zákon o podpoře regionálního rozvoje

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 126 - Zákon o registru smluv

senátní návrh zákona

 • 125 - Autorský zákon - senátní návrh

jiný

 • 130 - Prohlášení z mimořádné ER
 • 131 - Závěra z ER dne 15. 10. 2015
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
125

Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

125/1 VVVK 125/2 VUZP 125/3 SKRV 125/4 SKSP Ivo Valenta (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří OberfalzerJiří Oberfalzer (VVVK) Petr Bratský (SKSP) Zdeňka Hamousová (SKRV) Petr Gawlas (VUZP) 13. schůze č.245  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: duševní vlastnictví, hudba, umělecká profese, autorské právo, reprodukování
126

Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

126/1 VHZD 126/2 UPV 126/3 VUZP Jan Farský(zástupce skupiny poslanců)Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) Miloš Malý (UPV) 13. schůze č.255  - pozměňovací návrhy
č.256  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 340/2015 Sb.
127

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

127/1 VUZP 127/2 UPV Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Ivo Valenta (VUZP) Eliška Wagnerová (UPV) 13. schůze č.248  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 341/2015 Sb. konkurz, ochrana spotřebitele, cestovní ruch, živnost, cestovní kancelář, organizovaná cesta
128

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

128/1 VUZP 128/2 UPV Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Radko Martínek (VUZP) Jiří Burian (UPV) 13. schůze č.249  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2015 Sb. regionální pomoc, regionální rozvoj, regionální politika EU, územní samospráva, strukturální fondy
130

Prohlášení z neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád 23. září v Bruselu

130/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
  Václav Hampl (VEU) 13. schůze č.246  - bere na vědomí
  Podán:
  131

  Závěry z jednání Evropské rady konané dne 15. října 2015

  131/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 13. schůze č.247  - bere na vědomí
   Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 033/10
   Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států

   (11843/15)
   COM (2015) 450

   Česká verze
   doručena dne 11.9.2015
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   21.10.2015
   č. 116 N 033/10/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 13. schůze
   č. 251 - závěrečné usnesení přijato
   22.10.2015
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (09.03.2016)
   IPEX

   migrační politika EUvnější hranice Evropské uniecizí státní občantřetí zeměazylové právoosoba bez státního občanstvíčlenský stát EUpomoc uprchlíkům
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   N 034/10
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a mění směrnice 2013/32/EU

   (11845/15)
   COM (2015) 452

   Česká verze
   doručena dne 11.9.2015
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   21.10.2015
   č. 117 N 034/10/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 13. schůze
   č. 252 - závěrečné usnesení přijato
   22.10.2015
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   pomoc uprchlíkůmveřejná bezpečnostosoba bez státního občanstvítřetí zeměazylové právouprchlíklidská právacizí státní občan
   Registr Rady EU

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Raimonda Lišková
   K 035/10
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Akční plán EU v oblasti navracení

   (11846/15)
   COM (2015) 453

   Česká verze
   doručena dne 11.9.2015
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   21.10.2015
   č. 117 K 035/10/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 13. schůze
   č. 252 - závěrečné usnesení přijato
   22.10.2015
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   migrační politikapomoc uprchlíkůmcizí státní občanzpětná migracecizinecké právoSchengenský informační systémprogram EUmigrující
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Raimonda Lišková
   K 036/10
   Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Řešení uprchlické krize v Evropě: Úloha vnější činnosti EU

   (11877/15)
   JOIN (2015) 40

   Česká verze
   doručena dne 11.9.2015
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   21.10.2015
   č. 117 K 036/10/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zahraničních věcí 13. schůze
   č. 252 - závěrečné usnesení přijato
   22.10.2015
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   západní Balkánuprchlíkprogram EUBlízký a Střední východAfrikazpětná migraceUNHCRMezinárodní organizace pro migracipomoc uprchlíkůmmigrační politika
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Raimonda Lišková
   J 037/10
   Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska

   (11844/15)
   COM (2015) 451

   Česká verze
   doručena dne 11.9.2015
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   7.10.2015
   č. 111 J 037/10/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 13. schůze
   č. 250 - závěrečné usnesení přijato
   22.10.2015
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   pomoc uprchlíkůmmigrační politika EUvnější hranice Evropské unieMaďarskoŘeckocizí státní občanItálieuprchlíkazylové právotřetí země
   Další podkladové materiály:
    1.10.2015  J 037 10 01  senátní tisk č. J 037/10/01

   Registr Rady EU

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc