Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 95 - Zákon o zaměstnanosti
 • 96 - Zákoník práce
 • 97 - Zákon o regulaci reklamy
 • 98 - Zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna
 • 99 - Zákon o pyrotechnice
 • 100 - Zákon o přestupcích
 • 101 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění

senátní návrh zákona

 • 20 - Zákoník práce - senátní návrh
 • 102 - Zákon o státním podniku
 • 103 - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • 107 - Zákon o České televizi

mezinárodní smlouva

 • 51 - Dohoda ČR Etiopie - letecká doprava
 • 53 - Dohoda ČR Jamajka - letecká doprava
 • 54 - Dohod ČR Cookovy ostrovy - daňové záležitosti
 • 57 - Dohoda o Visegrádském patentovém institutu
 • 60 - Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování
 • 68 - Dohoda EU Island k Rámc.úml.OSN o změně klimatu

jiný

 • 56 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014
 • 61 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2014
 • 71 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2014
 • 73 - Konvergenční program 2015
 • 85 - Národní program reforem
 • 106 - Návrhy na státní vyznamenání
 • 108 - Závěry ER z 25. - 26. června
 • 117 - Návrhy kandidátů na předsedu ÚOOÚ

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
20

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

20/1 VZSP 20/2 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Jan Látka (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Eva Syková (senátorka)Pavel Štohl (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Miroslav Nenutil (senátor)Milada Emmerová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří VoseckýJiří Vosecký (VZSP) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.183  - odročuje jednání
  Návrh zákona byl vzat zpět navrhovatelem.
  Podán: Lhůta pro výbory:
  51

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě

  51/1 VHZD 51/2 VZOB DanŤok(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 10. schůze č.198  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Etiopie, Česká republika
  53

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě

  53/1 VHZD 53/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 10. schůze č.199  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Jamajka, Česká republika
  54

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015

  54/1 VHZD 54/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)František Čuba (VHZD) Václav Láska (VZOB) 10. schůze č.196  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Cookovy ostrovy, Česká republika, daňová úmluva, výměna informací
  56

  Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014

  56/1 UPV 56/2 VVVK Emilie Benešová
   Miroslav Nenutil (UPV) Jiří Šesták (VVVK) 10. schůze č.174  - bere na vědomí
   Podán:
   57

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu, podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015

   57/1 VHZD 57/2 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Libor Michálek (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 10. schůze č.194  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, Visegrádská skupina, průmyslové vlastnictví, patent
   60

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)

   60/1 UPV 60/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Hassan Mezian (VZOB) 10. schůze č.195  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: ochrana dítěte, práva dítěte, sexuálně motivované násilí, evropská konvence, sexuální obtěžování
   61

   Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014

   61/1 UPV 61/2 VVVK 61/3 VHZD Igor Němec
    Jiří Burian (UPV) Leopold Sulovský (VHZD) Zuzana Baudyšová (VVVK) 10. schůze č.176  - bere na vědomí
    Podán:
    68

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

    68/1 VUZP 68/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.190  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Island, Česká republika, změna klimatu, mezinárodní úmluva OSN, snižování plynných emisí
    71

    Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014

    71/1 VHZD 71/2 SKSP Jaromír Novák
     František Bradáč (VHZD) Petr Bratský (SKSP) 10. schůze č.178  - bere na vědomí
     Podán:
     73

     Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2015

     73/1 VHZD 73/2 VEU Andrej Babiš(ministr financí)
      Jan Hajda (VHZD) Zdeněk Besta (VEU) 10. schůze č.197  - bere na vědomí
      Podán:
      85

      Národní program reforem České republiky pro rok 2015

      85/1 VEU 85/2 VHZD 85/3 VVVK Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
       Václav Hampl (VEU) Jan Hajda (VHZD) Eva Syková (VVVK) 10. schůze č.188  - bere na vědomí
       Podán:
       95

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       95/1 VZSP 95/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Zdeněk Papoušek (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 10. schůze č.201  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2015 Sb. nezaměstnanost, družstvo, minimální mzda, sociální dávky, poptávka po zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nezaměstnaný, zaměstnanec, veřejná obchodní společnost
       96

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

       96/1 VZSP 96/2 UPV Michalea Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Radek Sušil (VZSP) Eliška Wagnerová (UPV) 10. schůze č.203  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015 Sb. sociální zabezpečení, úrazové pojištění, pojištění osob, zaměstnavatel, zaměstnanci, pracovní úraz, pojištění proti pracovnímu úrazu, nemoc z povolání
       97

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       97/1 VVVK 97/2 UPV Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Oberfalzer (VVVK) Stanislav Juránek (UPV) 10. schůze č.191  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2015 Sb. omezování soutěže, propagace, ochrana spotřebitele, nekalá reklama, přibližování legislativy
       98

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       98/1 VHZD 98/2 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Karel Kratochvíle (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 10. schůze č.192  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2015 Sb. těžební průmysl, zemní plyn, ropa, mořské dno
       99

       Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

       99/1 VHZD Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Veronika Vrecionová (VHZD) 10. schůze č.193  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2015 Sb. nebezpečná látka, výbušnina, kontrola dovozu, kontrola vývozu, úrazová prevence, ohňostroj, střelná zbraň a střelivo
       100

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       100/1 UPV 100/2 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Pavel Eybert (VUZP) 10. schůze č.204  - schvaluje návrh zákona
       č.205  - doprovodné usnesení
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2015 Sb. veřejná bezpečnost, informační systém, disciplinární právo, veřejný pořádek, správní delikt, trestný čin proti majetku, občanskoprávní odpovědnost, seznam, elektronická správa dokumentů, správní sankce
       101

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

       101/1 VZSP 101/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Alena Šromová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 10. schůze č.189  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 200/2015 Sb. ceny, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotnická služba, náklady na zdraví, zdravotní péče
       102

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

       Libor Michálek (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)Václav Láska (senátor)Ivana Cabrnochová (senátorka)
        zpravodaj pro 1. čtení - Jiří Hlavatý10. schůze č.179  - vrací navrhovateli k dopracování
        Podán:
        103

        Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, Ivany Cabrnochové a Jitky Seitlové, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

        Libor Michálek (senátor)Ivana Cabrnochová (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)
         zpravodaj pro 1. čtení - František Bradáč10. schůze č.180  - zamítá senátní návrh zákona
         Podán:
         106

         Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

         Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)
          10. schůze č.184  - schvaluje
          Podán:
          107

          Návrh senátního návrhu zákona senátora Jan Veleby, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

          Jan Veleba (senátor)
           zpravodaj pro 1. čtení - Jiří Oberfalzer10. schůze č.181  - zamítá senátní návrh zákona
           Podán:
           108

           Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 25. - 26. června 2015

           108/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
            Tomáš Grulich (VEU) 10. schůze č.187  - bere na vědomí
            Podán:
            117

            Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

             
             10. schůze č.186  - volí
             Podán:
             Tisky EU
             Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
             N 016/10
             Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

             (8356/15)
             COM (2015) 177

             Česká verze
             doručena dne 28.4.2015
             Historie tisku EU
             VEU
             Jan Látka

             16.6.2015
             č. 79 N 016/10/02
             •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

              
             Ministerstvo zemědělstvíVUZP
             • Usnesení přijato
             • 10.6.2015

              
             10. schůze
             č. 200 - závěrečné usnesení přijato
             23.7.2015
             Všechna hlasování
             Stenografický zápis

             reakce Komise (18.11.2015)
             IPEX

             zdravotní inspekcepovolení k prodejilidská výživainformace pro spotřebiteletržní zvyklostikrmivageneticky modifikovaný organismus
             Registr Rady EU

             Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

             The Legislative Observatory (Evropský parlament)

             Projednávání v PSP

             Dita Voleská