Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 31 - Novela zákona o NKÚ
 • 32 - Zákon o hospodaření energií
 • 33 - Zákon o investičních pobídkách
 • 34 - Zákon o metrologii
 • 35 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci
 • 36 - Zákon výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
 • 37 - Rekodifikace soukromého práva - související zákony
 • 38 - Zákon o námořní plavbě
 • 39 - Zákon o léčivech
 • 40 - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
 • 41 - Školský zákon
 • 42 - Zákon o právu na informace o životním prostředí
 • 43 - Zákon o Českém rozhlasu

mezinárodní smlouva

 • 14 - Dohoda o přidruž. EU - Moldavie
 • 21 - Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
 • 341 - Doh.o přidruž.mezi státy EU a Gruzií

jiný

 • 3 - Zpráva o živ. prostředí ČR 2013
 • 27 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2014
 • 29 - Zpráva o peticích za rok 2014
 • 49 - Informace vlády jednání ER
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
3

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013

3/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)
  Petr Gawlas (VUZP) 7. schůze č.111  - bere na vědomí
  Podán:
  14

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

  14/1 VHZD 14/2 VZOB 14/3 VEU Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Hlavatý (VHZD) Václav Hampl (VEU) Hassan Mezian (VZOB) 7. schůze č.109  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Moldavsko, asociační dohoda, Evropské společenství pro atomovou energii, Evropská dohoda o přidružení
  21

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000

  21/1 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Hassan Mezian (VZOB) 7. schůze č.100  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: integrace přistěhovalců, Česká republika, začlenění do společnosti, cizinecké právo, místní orgány státní správy, místní volby, imigrace, cizí státní občan
  27

  Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2014

  27/1 VEU Jiří Dienstbier(ministr vlády ČR)
   (VEU) 7. schůze č.103  - bere na vědomí
   Podán:
   29

   Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014

   Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
    7. schůze č.105  - bere na vědomí
    Podán:
    31

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

    31/1 UPV 31/2 VUZP Jiří Dienstbier(ministr vlády ČR)Jaroslav Kubera (UPV) Miloš Vystrčil (VUZP) 7. schůze č.102  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 78/2015 Sb. pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
    32

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    32/1 VHZD 32/2 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)František Bradáč (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 7. schůze č.115  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 103/2015 Sb. energetická politika, hospodaření se zdroji, úspora energie, energetická bilance, spotřeba energie, izolace stavby, regionální plánování, zásobování energií, využívání zdrojů
    33

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    33/1 VHZD 33/2 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Pavel Štohl (VHZD) Martin Tesařík (VUZP) 7. schůze č.116  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 84/2015 Sb. investiční politika, podpora podnikání, investiční podpora, ochrana investic
    34

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

    34/1 VHZD Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Libor Michálek (VHZD) 7. schůze č.117  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 85/2015 Sb. měřidla a měřicí zařízení, metrologie
    35

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony

    35/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 7. schůze č.120  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2015 Sb. Česká republika, mezinárodní spolupráce, soudní spolupráce, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech, pomoc obětem trestné činnosti, evropská spolupráce, implementující opatření státu
    36

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    36/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 7. schůze č.121  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 86/2015 Sb. vlastnictví, trestní řízení, výkon rozhodnutí, zabavení věci
    37

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

    37/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Eliška Wagnerová (UPV) 7. schůze č.122  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 87/2015 Sb. soudní řízení, občanské právo, soukromé právo, správní řízení
    38

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    38/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) 7. schůze č.114  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2015 Sb. námořní doprava, pracovní právo, dopravní předpisy, námořní právo, loď, námořní plavba, zákonné pracovní podmínky, plavební licence, námořní bezpečnost, posádka
    39

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

    39/1 VZSP 39/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 7. schůze č.104  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2015 Sb. zdravotní politika, náklady na zdraví, finanční pomoc, kontrola léčiv, nemocniční zařízení
    40

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

    40/1 VUZP Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Jitka Seitlová (VUZP) 7. schůze č.119  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2015 Sb. bydlení, bytové právo, tepelná energie, vytápění, rozvod vody
    41

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    41/1 VVVK 41/2 VZSP 41/3 UPV 41/4 VUZP Marcel Chládek(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Zdeněk Berka (VVVK) Milada Emmerová (VZSP) Pavel Eybert (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 7. schůze č.118  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 82/2015 Sb. politika vzdělávání, organizace školství, školní docházka, školní vzdělávání, přístup ke vzdělání, plánování vzdělávání, pracovní smlouva, dítě, student, učitel, žák
    42

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

    42/1 VUZP 42/2 UPV Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Gawlas (VUZP) Stanislav Juránek (UPV) 7. schůze č.110  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2015 Sb. environmentální politika, přírodní zdroje, ekologie, zpřístupňování informací, přibližování legislativy, právo na informace, geografický informační systém
    43

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    43/1 VVVK 43/2 SKSP Daniel Herman(ministr kultury)Jiří Oberfalzer (VVVK) Petr Bratský (SKSP) 7. schůze č.113  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 79/2015 Sb. hromadné sdělovací prostředky, frekvenční pásmo, rozhlasové vysílání
    49

    Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. března 2015

    49/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) 7. schůze č.99  - bere na vědomí
     Podán:
     341

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

     341/1 VHZD 341/2 VEU 341/3 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Petr Šilar (VHZD) Zdeněk Besta (VEU) Tomáš Jirsa (VZOB) 7. schůze č.108  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Gruzie, asociační dohoda, Evropské společenství pro atomovou energii, Evropská dohoda o přidružení
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 001/10
     Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. května - 31. října 2014

     (15783/14)
     COM (2014) 711

     Česká verze
     doručena dne 28.11.2014
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     11.2.2015
     č. 32 K 001/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 101 - závěrečné usnesení přijato
     18.3.2015
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (30.07.2015)
     IPEX

     migrační proudSchengenský informační systémnelegální migracevízová politikahraniční kontrolavnější hranice Evropské unieazylové právovnitřní hranice EU
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     K 006/10
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu

     (5375/15)
     COM (2015) 12

     Česká verze
     doručena dne 16.1.2015
     Historie tisku EU
     VEU
     Zdeněk Besta

     24.2.2015
     č. 39 K 006/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 7. schůze
     č. 112 - závěrečné usnesení přijato
     18.3.2015
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (09.06.2015)
     IPEX

     fondy (EU)Pakt o stabilitě a růstupříspěvky členských státůhospodářská reformadaňová reformainvestice EUhospodářský růst
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská