Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 378 - Zákon o výměně finančních informací s USA
 • 379 - Zákon o spotřebních daních
 • 380 - Zákon o DPH
 • 381 - Zákon o poskytování dávek
 • 382 - Veřejné zdravotní pojištění

mezinárodní smlouva

 • 329 - Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
 • 333 - Dohoda o přidružení mezi státy EU a Ukrajinou
 • 334 - FATCA
 • 335 - Dohoda ČR Monako o výměně informací v daňových záležitostech
 • 338 - Dohoda o převádění příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí
 • 340 - Doh. mezi ČR a vládou Hongkongu o leteckých službách

jiný

 • 12 - Souhlas s trestním stíháním - Pešák
 • 13 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2015
 • 383 - Informace vlády o pozicích na jednání ER 18. - 19. 12.
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
12

Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Milana Pešáka

Miloš Malý(zástupce výboru Senátu)
  3. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
  13

  Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2015

  Jan Hajda(zástupce výboru Senátu)
   3. schůze č.45  - schvaluje
   Podán:
   329

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Manilské změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010 a Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978

   329/1 VHZD 329/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) František Bublan (VZOB) 3. schůze č.43  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, profesní příprava, námořní právo, loď, námořní plavba, Česká republika, odborná kvalifikace, moře, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, posádka
   333

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

   333/1 VEU 333/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Tomáš Grulich (VEU) Tomáš Jirsa (VZOB) 3. schůze č.42  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Ukrajina, asociační dohoda, Evropské společenství pro atomovou energii, Evropská dohoda o přidružení
   334

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014

   334/1 VHZD 334/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)
    Leopold Sulovský (VHZD) Josef Táborský (VZOB) 3. schůze č.48  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    335

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014

    335/1 VHZD 335/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jozef Regec (VZOB) 3. schůze č.52  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: daň, Česká republika, Monako, daňová kontrola, výměna informací
    338

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014

    338/2 VHZD 338/1 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 3. schůze č.53  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    340

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002

    340/1 VHZD 340/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Petr Bratský (VHZD) Jaroslav Palas (VZOB) 3. schůze č.44  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    378

    Návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

    378/1 VHZD 378/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Miloš Malý (UPV) 3. schůze č.49  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2014 Sb. daň, Spojené státy, Česká republika, vybírání daní, daňová kontrola, finanční účetnictví, výměna informací
    379

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    379/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 3. schůze č.50  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2014 Sb. daň z pohonných hmot, spotřební daň, označení původu, alkoholický nápoj
    380

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    380/1 VHZD 380/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 3. schůze č.51  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2014 Sb. daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, sazba DPH
    381

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    381/1 VZSP 381/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Radek Sušil (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 3. schůze č.40  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 329/2014 Sb. zdravotně postižený člověk, základní životní potřeby, péče o postižené osoby, zdravotní průkaz, pomůcky pro postižené osoby, tělesně postižený člověk
    382

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    382/1 VZSP 382/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Jan Žaloudík (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 3. schůze č.41  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2015 Sb. státní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, chronické onemocnění, zdravotnické zařízení
    383

    Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 18. - 19. prosince 2014

    383/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     (VEU) 3. schůze č.47  - bere na vědomí
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky