Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
26. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 343 - Zákon o daních z příjmu
 • 344 - Zákon o spořitelních a úvěrových družstvech
 • 345 - Zákon o DPH
 • 346 - Zákon o léčivech
 • 347 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 349 - Zákon o sociálních službách
 • 350 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 351 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 353 - Zákon vojácích z povolání
 • 354 - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 355 - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
 • 356 - Zákon o auditorech
 • 357 - Zákon o investičních společnostech
 • 358 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 359 - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami
 • 360 - Zákon o prekurzorech výbušnin
 • 362 - Zákon o správních poplatcích
 • 364 - Zákon o podmínkách provozu vozidel
 • 365 - Zákon o hnojivech
 • 367 - Zákon o zdravotnických prostředcích

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 342 - Služební zákon - související zákony
 • 348 - Zákon o soudních poplatcích
 • 352 - Veterinární zákon
 • 361 - Zákon o jednacím řádu PS
 • 363 - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem

mezinárodní smlouva

 • 241 - Dohoda ČR Slovensko - uznávání dokladů
 • 293 - Protokol, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod
 • 299 - Dohoda mezi státy EU a Filipínskou republikou o spolupráci
 • 300 - Dohoda mezi státy EU a Vietnamem o komplexním partnerství.
 • 305 - Dohoda EU a Mongolsko - o partnerství a spolupráci

jiný

 • 323 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2013
 • 370 - Komentovaný návrh pořadu jednání ER
 • 371 - Působení sil MO v letech 2015, 2016 a 2017
 • 372 - Informace komisí Senátu
 • 373 - Informace delegací Senátu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
241

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013

241/1 VVVK 241/2 VZOB Marcel Chládek(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)(VVVK) Jozef Regec (VZOB) 26. schůze č.604  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, dvoustranná dohoda, uznání diplomu, rovnocennost diplomů
293

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod

293/1 UPV 293/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Eliška Wagnerová (UPV) Pavel Lebeda (VZOB) 26. schůze č.616  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, Česká republika, Evropský soud pro lidská práva, Evropská úmluva o ochraně lidských práv
299

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Phnom Penhu dne 11. července 2012

299/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Tomáš Kladívko (VZOB) 26. schůze č.617  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
300

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012

300/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Josef Táborský (VZOB) 26. schůze č.618  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
305

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013

305/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Vladimír Dryml (VZOB) 26. schůze č.619  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Česká republika, mezinárodní spolupráce, dohoda o spolupráci, Mongolsko
323

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013

323/1 VHZD Petr Rafaj(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  Leopold Sulovský (VHZD) 26. schůze č.644  - schvaluje
  č.645  - bere na vědomí
  Podán:
  342

  Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

  342/1 UPV 342/2 VUZP Roman Sklenák(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Nenutil (UPV) Martin Tesařík (VUZP) 26. schůze č.639  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2014 Sb. odměňování, veřejná funkce, veřejná služba, oprávnění k výkonu služby, státní úředník, statut úředníka, státní zaměstnanec
  343

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  343/1 VHZD 343/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) (VUZP) 26. schůze č.625  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2014 Sb. daňový systém, daň z příjmů, daňové přiznání
  344

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  344/1 VHZD 344/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Eliška Wagnerová (UPV) 26. schůze č.626  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 333/2014 Sb. bankovní politika, úvěrové družstvo, družstevní banka, spořitelna
  345

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  345/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 26. schůze č.627  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2014 Sb. veřejné finance, daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, přibližování legislativy, sazba DPH
  346

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

  346/1 VZSP 346/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 26. schůze č.605  - schvaluje návrh zákona
  č.606  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2014 Sb. farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, elektronická správa dokumentů
  347

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  347/1 VZSP 347/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Jan Žaloudík (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 26. schůze č.607  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2014 Sb. všeobecné zdravotní pojištění, neodkladná lékařská péče, zdravotní péče, zdravotnické zařízení
  348

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  348/1 UPV Petr Kořenek(zástupce skupiny poslanců)Eliška Wagnerová (UPV) 26. schůze č.640  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 335/2014 Sb. soudní řízení, veřejně prospěšná služba, náklady řízení, ceník
  349

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  349/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dagmar Terelmešová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 26. schůze č.620  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2014 Sb. sociální zabezpečení, sociální pomoc, legislativa sociálního zabezpečení, zprostředkovatelna práce, regionální orgány státní správy, financování z veřejných prostředků, sociální služby, sociální práce, finanční kontrola, správní kontrola
  350

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

  350/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) 26. schůze č.621  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2014 Sb. sociální zabezpečení, rodinná politika, sociální dávky, státní podpora, dítě, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky
  351

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Libor Michálek (VZSP) 26. schůze č.623  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2014 Sb. osídlení, sociální problém, bytová politika, sociální dávky, bezdomovec, sociální zařízení, právo na bydlení, státní podpora, sociálně znevýhodněná vrstva, chudoba, veřejná hygiena
  352

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  352/1 VHZD Margita Balaštíková(zástupce skupiny poslanců)Josef Řihák (VHZD) 26. schůze č.641  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2014 Sb. zdraví zvířat, bezpečnost potravin, veterinární legislativa, chov zvířat, živočišná říše, zdravotní riziko, zdraví veřejnosti, veterinární inspekce
  353

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  353/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)(VZOB) 26. schůze č.634  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 332/2014 Sb. pracovní právo, odměňování, armáda, mzda, prémie, vojenský personál, vojenský výcvik, profesionální armáda, statut zaměstnance
  354

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

  Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) 26. schůze č.624  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2014 Sb. sociální zabezpečení, sociální dávky, úřední dokument
  355

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

  355/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) 26. schůze č.628  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2014 Sb. finanční trh, pojištění osob, finanční transakce, platba, euro, ochrana údajů
  356

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

  356/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) 26. schůze č.629  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 334/2014 Sb. účetnictví, odborná kvalifikace, účetní, audit, pravomoc instituce, správní dohled, finanční kontrola
  357

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

  357/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) 26. schůze č.630  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 336/2014 Sb. finanční instituce, kapitálový trh, investiční společnost, důchodový plán
  358

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

  358/1 VHZD 358/2 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) Petr Vícha (VUZP) 26. schůze č.612  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2014 Sb. spoje, poštovní služba, telekomunikace, telefon, mobilní telefon, kontrolní úřad, poskytovatel internetových služeb, elektronická správa dokumentů, správní sankce
  359

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

  359/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Horník (VUZP) 26. schůze č.611  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2014 Sb. ekonomické nástroje životního prostředí, odborná kvalifikace, obchodovatelné emisní povolení, ekologická daň
  360

  Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

  360/1 VHZD Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) 26. schůze č.613  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 259/2014 Sb. veřejná bezpečnost, předmět podnikání, chemický výrobek, nebezpečná látka, výbušnina, civilní ochrana
  361

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

  361/1 UPV Petr Gazdík(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Nenutil (UPV) 26. schůze č.642  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2014 Sb. legislativní proces, zákonodárná iniciativa, pozměňovací návrh, jednací řád parlamentu
  362

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

  362/1 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Pavel Eybert (VUZP) 26. schůze č.632  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2014 Sb. silniční provoz, dopravní nehoda, silniční poplatek, evidence obyvatelstva
  363

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.

  363/1 VHZD Dana Váhalová(zástupce skupiny poslanců)Petr Šilar (VHZD) 26. schůze č.643  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 266/2014 Sb. vojenské vybavení, veřejná bezpečnost, obranná politika, nebezpečná látka, kontrolní moc, úrazová prevence, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo
  364

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  364/1 VHZD Antonín Prachař(ministr dopravy)Petr Bratský (VHZD) 26. schůze č.636  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 260/2014 Sb. pozemní doprava, přepravní předpisy, pojištění zákonné odpovědnosti, silniční doprava, technická kontrola, státní poznávací značka, automobil
  365

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

  365/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 26. schůze č.638  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2014 Sb. hnojiva, přibližování legislativy, organická hnojiva
  367

  Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  367/1 VZSP 367/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 26. schůze č.608  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 268/2014 Sb. umělé oplodnění, lékařský posudek, bioetika, správní kontrola, lékařské právo, prostředky zdravotnické techniky, lékařská diagnóza, zdravotnické zařízení
  370

  Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 23. - 24. října 2014

  Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   26. schůze č.610  - bere na vědomí
   Podán:
   371

   Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017

   371/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)
    František Bublan (VZOB) 26. schůze č.635  - vyslovuje souhlas
    Podán:
    372

    Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2014

     
     26. schůze č.646  - bere na vědomí
     Podán:
     373

     Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 9. funkční období

      
      26. schůze č.647  - bere na vědomí
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      N 131/09
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)

      (8401/14)
      COM (2014) 164

      Česká verze
      doručena dne 2.4.2014
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      15.7.2014
      č. 301 N 131/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zahraničních věcí 26. schůze
      č. 615 - závěrečné usnesení přijato
      22.10.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (20.04.2015)
      IPEX

      Schengenská dohodavízová politikatranzitzjednodušení celních postupůkonzulátstěhování rodinyletištěcestujícípolitika cestovního ruchuhospodářský růsttřetí země
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková
      N 132/09
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008

      (8406/14)
      COM (2014) 163

      Česká verze
      doručena dne 3.4.2014
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      15.7.2014
      č. 301 N 132/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zahraničních věcí 26. schůze
      č. 615 - závěrečné usnesení přijato
      22.10.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (20.04.2015)
      IPEX

      vízová politikasladění noremSchengenský informační systém
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková
      K 133/09
      Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU

      (8415/14)
      COM (2014) 199

      Česká verze
      doručena dne 2.4.2014
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      13.8.2014
      č. 311 K 133/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo vnitra 26. schůze
      č. 633 - závěrečné usnesení přijato
      23.10.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (01.06.2015)
      IPEX

      podpora při návratumezinárodní spoluprácevyhoštěnílidská právanelegální migracezpětná migraceSchengenský informační systémAcquis Společenství
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková
      K 136/09
      Zelená kniha o mobilním zdravotnictví ("mHealth")

      (8925/14)
      COM (2014) 219

      Česká verze
      doručena dne 12.4.2014
      Historie tisku EU
      VEU
      Antonín Maštalíř

      13.8.2014
      č. 314 K 136/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zdravotnictví 26. schůze
      č. 609 - závěrečné usnesení přijato
      22.10.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (19.03.2015)
      IPEX

      zdravotní systémlékařská diagnózatelemedicínapoužití výpočetní techniky
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Štěpán Černý
      N 141/09
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk

      (10943/14)
      COM (2014) 340

      Česká verze
      doručena dne 13.6.2014
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      30.9.2014
      č. 319 N 141/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financí 26. schůze
      č. 631 - závěrečné usnesení přijato
      23.10.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (20.04.2015)
      IPEX

      kontrola EUochrana údajůvýzkumpráva jednotlivceEvropský úřad pro boj proti podvodůmvýměna informacíčinnost orgánůpodvody poškozující EUprávo na spravedlnostkorupce
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková
      N 142/09
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely

      (11002/14)
      COM (2014) 344

      Česká verze
      doručena dne 18.6.2014
      Historie tisku EU
      VEU
      Miroslav Krejča

      30.9.2014
      č. 325 N 142/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo dopravy 26. schůze
      č. 637 - závěrečné usnesení přijato
      23.10.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (01.06.2015)
      IPEX

      tržní zvyklostidružicerozšiřování informacízpracování dat
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Štěpán Černý
      K 146/09
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky

      (12212/14)
      COM (2014) 520

      Česká verze
      doručena dne 25.7.2014
      Historie tisku EU
      VEU
      Miroslav Krejča

      30.9.2014
      č. 321 K 146/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 26. schůze
      č. 614 - závěrečné usnesení přijato
      22.10.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (23.03.2015)
      IPEX

      úspora energievliv na životní prostředísnižování plynných emisírozvod elektřinybezpečnost dodávky
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský